Beenakker krijgt Akzo Nobel Science Award


Carlo Beenakker
Theoretisch fysicus prof.dr. Carlo Beenakker krijgt de Akzo Nobel Science Award voor zijn pionierswerk op het gebied van de nanowetenschap, de wereld waarin atomen en moleculen niet meer kunnen worden onderscheiden.

Fundamentele fysische problemen
De Akzo Nobel Science Award wordt Beenakker op 30 november officieel overhandigd bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Carlo Beenakker is verbonden aan het Lorentz Instituut van de Universiteit Leiden.

Beenakker richt zich op de fundamentele fysische problemen die zich voordoen als een object van macroscopische afmetingen geminiaturiseerd wordt naar nanometerafmetingen. De onderscheiding, waaraan een geldprijs van 50.000 euro is verbonden, wordt dit jaar voor de 36e keer uitgereikt.

Uitmuntende internationale reputatie
'Professor Beenakker is een alom gerespecteerd en invloedrijk theoretisch fysicus, zijn baanbrekend onderzoek heeft hem een uitmuntende internationale reputatie opgeleverd,' aldus Maarten van Veen, voorzitter van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de organisatie die de winnaar kiest. 'Hij heeft deze onderscheiding zeer verdiend. Met zijn 46 jaar behoort hij met zijn wetenschappelijk oeuvre al tot de absolute top van de moderne theoretische natuurkundigen.'

Verklaren en voorspellen
De afgelopen twintig jaar heeft Beenakker aangetoond hoe elektrische geleiding op nanoschaal te verklaren en te voorspellen is, met als doel nieuwe concepten en nieuwe mogelijkheden voor de computer van de toekomst te ontwikkelen. Beenakkers naam is onlosmakelijk verbonden met de ontdekking dat de toevalsmatrixtheorie gebruikt kan worden om de fysische kwantumeigenschappen van elektronen op nanometerschaal te beschrijven.

Gerespecteerd en invloedrijk
'We zijn er bijzonder trots op dat de prijs dit jaar wordt uitgereikt aan zo'n alom gerespecteerd en invloedrijk wetenschapper,' zei Hans Wijers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel. 'Wij wensen professor Beenakker voor de toekomst veel succes met het voortzetten van dit uitstekende wetenschappelijk onderzoek en met zijn inzet om het grote publiek voor wetenschap te interesseren.'

De Akzo Nobel Science Award wordt jaarlijks afwisselend in Nederland en in Zweden uitgereikt als blijk van erkenning voor baanbrekend interdisciplinair onderzoek.

(3 oktober 2006/DH)