Prof.dr. Wim Verboom

Afscheidscollege prof.dr. W. Verboom

Titel: Een voet te hoog? Kennis en catechese in de twintigste eeuw

Vrijdag 29 september, 16.15 uur
Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

Prof.dr. Wim Verboom is per 12 juli 2006 met emeritaat gegaan. Op 29 september neemt hij met een college afscheid als bijzonder hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid op het gebied van de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.

Wim Verboom (1941) bezocht na de lagere school het Christelijke Lyceum 'Oostergo' in Dokkum en studeerde vervolgens theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1960-1965). Hij werd in 1968 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en diende achtereenvolgens de gemeenten te Benschop, Waddinxveen en Hierden. In 1976 deed hij zijn doctoraalexamen met als hoofdvak Praktische Theologie (Catechetiek).

In 1986 promoveerde Verboom in Utrecht bij prof.dr. C. Graafland op De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie. In 1994 werd hij docent aan de Kerkelijke Opleiding bij de Faculteit der Godgeleerdheid in Leiden. Hij doceerde Catechetiek, Symboliek en Nederlandse kerkgeschiedenis. In 2001 werd Verboom benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, op het gebied van de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.

Speerpunt in Verbooms onderzoek en onderwijs was de bestudering van de bronnen, de inhoud en de doorwerking van de confessies in de gereformeerde traditie in ons land, met name die van de Heidelbergse Catechismus (1563). Tegelijk richtte zijn onderzoek en onderwijs zich op de overdracht van het geloof van de kerk aan een nieuwe generatie. Op dit moment begeleidt hij zes promovendi.

In zijn afscheidscollege gaat Verboom in op de vraag naar de plaats van de cognitieve kennis in de geloofsoverdracht in de Hervormde Kerk in de vorige eeuw.

(26 september 2006/SH)