Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Koreastudies 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 24-05-2019 1:30
 FGW
Semester II, 2018-2019
                                                       
    FEBRUARI   MAART   APRIL     MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS  
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35  
Ma
28 4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Din
29 5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Woe
30 6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Don
31 7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Vrij
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Zat
2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31  
Zon
3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Korean 1.2 DLT 101 5721VKO6D 18/3 09:45-13:00 Nam LIPSIUS/019 9610 A686692
Korean 1.2 TEN 101 5721VKO6T 20/5 11:45-15:00 Nam LIPSIUS/005 9605 A675142
Klassiek Chinees 1 TEN 101 5681VTK1T 27/5 17:45-20:00 Els LIPSIUS/011 11510 A678182
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Korean Academic Purpos 1 DLT 101 5721VAP2D 19/3 11:45-14:00 Chi LIPSIUS/028 7403 A670529
Moderne Koreaanse geschiedenis 101 5721VMKGST 21/5 11:45-14:00 Ceuster LIPSIUS/011 6730 A669675
Korean Academic Purpos 1 TEN 901 5721VAP2T 11/6 11:45-14:00 Chi EYCKH3/005 7931 A671225
Moderne Koreaanse geschiedenis 901 5721VMKGST 18/6 11:45-14:00 Ceuster LIPSIUS/011 7273 A670380
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Mod. Chinese Gesch. TEN 101 5681VMCH1T 5/6 11:45-14:00 Teh LIPSIUS/011 6776 A669695
Korean 1.2 TEN 901 5721VKO6T 12/6 11:45-15:00 Nam LIPSIUS/147 9606 A704839
Klassiek Chinees 1 TEN 901 5681VTK1T 26/6 08:45-11:00 Els LIPSIUS/003 7044 A669861
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Klassiek Chinees 1 DTN 101 5681VTK1D 21/3 11:45-14:00 Els LIPSIUS/011 11509 A678188
Moderne Japanse geschieden DLT 101 5691VMGSD 21/3 11:45-14:00 * Mark LIPSIUS/019 6712 A669633
Moderne Japanse geschieden TEN 101 5691VMGST 23/5 11:45-14:00 * Mark LIPSIUS/019 6713 A669634
Moderne Japanse geschieden TEN 901 5691VMGST 13/6 11:45-14:00 Mark LIPSIUS/011 7244 A670410
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Mod. Chinese Gesch. TEN 101 5681VMCH1T 22/3 11:00-14:00 Teh LIPSIUS/011 6776 A698458
Korean Academic Purpos 1 TEN 101 5721VAP2T 17/5 14:45-17:00 * Chi LIPSIUS/005 7393 A704838
Methods and Issues KS TEN 101 5721VKO7T 24/5 17:00-17:01 Han N.A/N.A 19702 A702402
Methods and Issues KS TEN 901 5721VKO7T 21/6 17:00-17:01 Han N.A/N.A 19703 A702403
Mod. Chinese Gesch. TEN 901 5681VMCH1T 28/6 11:45-14:00 Teh LIPSIUS/003 6886 A669797

Legenda
EYCKH3 P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing