Home     Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Tweedetaalverwerving 2018
  
Rooster gepubliceerd op 03-07-2019 10:44
 FGW
Semester II, 2018-2019
                                                       
    FEBRUARI   MAART   APRIL     MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS  
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35  
Ma
28 4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Din
29 5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Woe
30 6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Don
31 7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Vrij
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Zat
2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31  
Zon
3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
De didactiek en toetsing TEN 101 5810MDETT 8/4 11:00-13:00 * de Jong LIPSIUS/307 8849 A672930
Moedertaal en taalaanleg TEN 101 5810MMETT 3/6 12:00-14:00 * Caspers VRIESH2/004 8851 A672934
De didactiek en toetsing TEN 901 5810MDETT 24/6 12:00-14:00 Jong LIPSIUS/307 22434 A729421
Psycholinguistics TEN 902 5511KECG1T 8/7 13:00-15:00 Schiller VRIESH2/002 23110 A741387
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Moedertaal en taalaanleg TEN 901 5810MMETT 26/6 15:00-17:00 * Caspers REUVENSPL4/201A 8852 A672936
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Psycholinguistics TEN 101 5511KECG1T 24/5 11:45-14:00 Schiller LIPSIUS/011 15637 A689258
Psycholinguistics TEN 901 5511KECG1T 14/6 11:45-14:00 Schiller VRIESH2/002 15638 A689259

Legenda
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
REUVENSPL4 Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden