Home     Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Kindermishandeling 2018
  
Rooster gepubliceerd op 03-07-2019 10:44
 FGW
Semester II, 2018-2019
                                                       
    FEBRUARI   MAART   APRIL     MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS  
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35  
Ma
28 4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Din
29 5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Woe
30 6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Don
31 7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Vrij
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Zat
2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31  
Zon
3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Forens aspect kindermishan TEN 2 6478FORAST 5/3 09:00-11:00 * nb USC/USC 11860 A678880
Forens aspect kindermishan TEN AP2 6478FORAST 5/3 09:00-11:30 * nb PDLC/5A42 11981 A679170
P&N Cons. Child Abuse Test 2 6463PS026T 9/4 13:00-15:00 * nb USC/USC 14403 A686158
P&N Cons. Child Abuse Test AP2 6463PS026T 9/4 13:00-15:30 * nb PDLC/1A01 14404 A686159
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Kindermish en Jeugdbeleid TEN 101 6453740T 29/3 09:00-12:00 * Kenis CDH-OPERA/WITTEZAAL 7947 A671427
Kindermish en Jeugdbeleid TEN 102 6453740T 7/6 09:00-12:00 * Kenis CDH-WYNHVN/201 8038 A671526

Legenda
CDH-OPERA Fruitweg 28, 2525 KH Den Haag
CDH-WYNHVN Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag
PDLC Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
USC Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden