Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandse Taal en Cultuur 3e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 03-07-2019 10:40
 FGW
Semester II, 2018-2019
                                                       
    FEBRUARI   MAART   APRIL     MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS  
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35  
Ma
28 4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Din
29 5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Woe
30 6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Don
31 7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Vrij
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Zat
2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31  
Zon
3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Creatief schrijven: Vier c WGR 101 5583K104W 6-11,13-20 13:15-15:00 Slot LIPSIUS/030 7150 A670001
Nederlandse cultuur ges (WGR) 101 5583KNCGW 6-11,13-20 15:15-17:00   HUIZINGA/026 12587 A681250
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Gouden teksten uit de Rena WGR 101 5583K400W 6-11,13-20 13:15-15:00 Marion UB/UB 11004 A702472
Middeleeuwse epiek NL (WGR) 101 5583KMENW 6 11:15-13:00 Warnar LIPSIUS/028 12585 A681251
Middeleeuwse epiek NL (WGR) 101 5583KMENW 7-11,13-20 11:15-13:00 Warnar EYCKH2/005 12585 A681251
Moderne Z-Afrikaanse lit (WGR) 101 5583KMZLW 6-11,13-14,16-20 15:15-17:00   WIJKPL2/006 12586 A681252
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Taalkunde en retorica WGR 101 5583ATK01W 6-11,13-20 13:15-15:00 Reuneker EYCKH1/003C 7017 A670025
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Tekstontw. en persuasieond WGR 101 5583K21W 6-11,13-15,17-20 11:15-13:00 * Slot HUIZINGA/004 6959 A670054
Tekstontw. en persuasieond WGR 101 5583K21W 20 10:00-11:15 * Slot HUIZINGA/004 6959 A670054
Tekstontw. en persuasieond WGR 101 5583K21W 20 13:00-16:00 * Slot HUIZINGA/004 6959 A670054

Legenda
EYCKH1 P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
UB Witte Singel 27, 2311 BG Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden