Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandse Taal en Cultuur 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 03-07-2019 10:40
 FGW
Semester II, 2018-2019
                                                       
    FEBRUARI   MAART   APRIL     MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS  
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35  
Ma
28 4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Din
29 5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Woe
30 6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Don
31 7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Vrij
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Zat
2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31  
Zon
3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Argumenteren en overtuig (WGR) 102 5581VAEOW 7,11 09:15-11:00 Pilgram LIPSIUS/228 12567 A681107
Argumenteren en overtuig (WGR) 103 5581VAEOW 6-11,13-16,18-20 13:15-15:00 Poppel WIJKPL2/006 12568 A702410
Argumenteren en overtuig (WGR) 104 5581VAEOW 6-11,13-16,18-20 15:15-17:00 Poppel WIJKPL2/006 12569 A702411
Literatuur en cultuur (LEC) 101 5581VLCHH 6-11,13-16,18-20 11:15-13:00 Dijk/Honings/Ieven LIPSIUS/003 12558 A681258
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Argumenteren en overtuig (WGR) 101 5581VAEOW 7,11 09:15-11:00 Pilgram LIPSIUS/228 12566 A681103
Lezen en interpreteren (WGR) 102 5581VLHLW 13-20 13:00-15:00 * van Anrooij/van Marion REUVENSPL4/201A 12560 A710979
Literatuur en cultuur (WGR) 101 5581VLCHW 6-11,13-20 11:15-13:00 Dijk/Honings EYCKH1/003C 12556 A681271
Taal sociaal (LEC) 101 5581VTSCH 6-15,17-18,20 16:15-17:00 Rutten PJVETH/1.01 12565 A701380
Taal sociaal (LEC) 101 5581VTSCH 16,19 16:15-17:00 Rutten LIPSIUS/028 12565 A701380
Vaardigheden: s en p (WGR) 101 5581VVSPW 6,8-11,13-20 13:15-16:00 Maljaars LIPSIUS/227 12570 A701398
Vaardigheden: s en p (WGR) 101 5581VVSPW 7 13:15-16:00 Maljaars LIPSIUS/148 12570 A701398
Vaardigheden: s en p (WGR) 102 5581VVSPW 6-11,13-20 10:15-13:00 Maljaars EYCKH2/004 12571 A701401
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Argumenteren en overtuig (WGR) 101 5581VAEOW 6,8-10,13-20 09:15-11:00 Pilgram LIPSIUS/228 12566 A681103
Argumenteren en overtuig (WGR) 102 5581VAEOW 6,8-10,13-14,16-20 13:15-15:00 Pilgram LIPSIUS/228 12567 A681107
Lezen en interpreteren (WGR) 101 5581VLHLW 6 11:15-13:00 * van Anrooij/van Marion LIPSIUS/011 12559 A681105
Lezen en interpreteren (WGR) 101 5581VLHLW 7-10 11:15-13:00 * van Anrooij/van Marion VRIESH2/002 12559 A681105
Lezen en interpreteren (WGR) 101 5581VLHLW 11,13-20 11:15-13:00 * van Anrooij/van Marion VRIESH4/008A 12559 A681105
Lezen en interpreteren (WGR) 102 5581VLHLW 6-11 15:15-17:00 * van Anrooij/van Marion EYCKH3/002 12560 A682066
Literatuur en cultuur (WGR) 102 5581VLCHW 6-11,13-20 09:15-11:00 * Leven/van Dijk/Honings LIPSIUS/148 12557 A682068
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Literatuur en cultuur (WGR) 102 5581VLCHW 11 09:00-11:00 * Leven EYCKH2/005 12557 A712663
Taal en media (WGR) 101 5581VTEMW 6-11,13-20 13:15-15:00 Jansen LIPSIUS/002 12561 A681275
Taal en media (WGR) 102 5581VTEMW 6-11,13-20 15:15-17:00 Reuneker REUVENSPL4/101E 12562 A681113
Taal sociaal (WGR) 101 5581VTSCW 6-11,13-20 12:15-13:00 Rutten HUIZINGA/025 12563 A681273
Taal sociaal (WGR) 102 5581VTSCW 6-11,13-20 13:15-14:00 Rutten EYCKH3/005 12564 A681274

Legenda
EYCKH1 P.N van Eyckhof 1, 2311 BV Leiden
EYCKH2 P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden
EYCKH3 P.N van Eyckhof 3, 2311 BV Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
PJVETH Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden
REUVENSPL4 Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden