Home     Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Retorica 2018
  
Rooster gepubliceerd op 03-07-2019 10:40
 FGW
Semester II, 2018-2019
                                                       
    FEBRUARI   MAART   APRIL     MEI   JUNI   JULI   AUGUSTUS  
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31   31 32 33 34 35  
Ma
28 4 11 18 25     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Din
29 5 12 19 26     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Woe
30 6 13 20 27     6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Don
31 7 14 21 28     7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Vrij
1 8 15 22     1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Zat
2 9 16 23     2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24 31  
Zon
3 10 17 24     3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    

Onder voorbehoud.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Argumenteren en overtuig (WGR) 102 5581VAEOW 7,11 09:15-11:00 Pilgram LIPSIUS/228 12567 A681107
Argumenteren en overtuig (WGR) 103 5581VAEOW 6-11,13-16,18-20 13:15-15:00 Poppel WIJKPL2/006 12568 A702410
Argumenteren en overtuig (WGR) 104 5581VAEOW 6-11,13-16,18-20 15:15-17:00 Poppel WIJKPL2/006 12569 A702411
Latijn: retorica WGR 101 5571VLRETW 6-11 12:15-13:00 Pieper PJVETH/0.06 3848 A680948
Latijn: retorica WGR 101 5571VLRETW 6-11 13:15-15:00 Pieper/Soerink HUIZINGA/006 3848 A664615
Latijn: retorica WGR 102 5571VLRETW 6-11 12:15-13:00 Soerink HUIZINGA/007 3849 A664608
Latijn: retorica WGR 102 5571VLRETW 6-11 13:15-15:00 Pieper/Soerink HUIZINGA/006 3849 A664619
Latijn: retorica WGR 103 5571VLRETW 6-11 13:15-15:00 Pieper/Soerink HUIZINGA/006 3850 A664622
Retorica en Politiek LEC 101 5570M03H 6-11,13-16,18-20 15:15-17:00 Jong/Rademaker VRIESH2/004 1707 A659515
Retorica en Recht LEC 101 5570M04H 6-11,13-16,18-20 13:15-15:00 Haaften/Jonge VRIESH2/004 1708 A659498
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Argumenteren en overtuig (WGR) 101 5581VAEOW 7,11 09:15-11:00 Pilgram LIPSIUS/228 12566 A681103
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Argumenteren en overtuig (WGR) 101 5581VAEOW 6,8-10,13-20 09:15-11:00 Pilgram LIPSIUS/228 12566 A681103
Argumenteren en overtuig (WGR) 102 5581VAEOW 6,8-10,13-14,16-20 13:15-15:00 Pilgram LIPSIUS/228 12567 A681107
Latijn: retorica WGR 101 5571VLRETW 6-11 11:15-13:00 Pieper HUIZINGA/008B 3848 A666543
Latijn: retorica WGR 102 5571VLRETW 6-11 11:15-13:00 Soerink WIJKPL2/001 3849 A664681
Latijn: retorica WGR 103 5571VLRETW 6-11 15:15-17:00 Pieper VRIESH2/006A 3850 A664691
Vrijdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Tekstontw. en persuasieond WGR 101 5583K21W 6-11,13-15,17-20 11:15-13:00 * Slot HUIZINGA/004 6959 A670054
Tekstontw. en persuasieond WGR 101 5583K21W 20 10:00-11:15 * Slot HUIZINGA/004 6959 A670054
Tekstontw. en persuasieond WGR 101 5583K21W 20 13:00-16:00 * Slot HUIZINGA/004 6959 A670054

Legenda
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
PJVETH Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden
VRIESH2 Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden
WIJKPL2 v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden