Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 2/06 > Agenda

Agenda

LetterenSymposium 2006: Cultuur Tegen de Muur

CALL FOR PAPERS
Letterensymposium 3 november 2006

Onschuldige uitspraken over een cultuur of over het begrip cultuur bestaan niet. Studenten dienen te beseffen dat ze in het veld van cultuurstudies geen lijdend voorwerp zijn: ze moeten een actieve keuze maken en een standpunt innemen ten overstaan van de cultuur die ze bestuderen. Kritisch leren omgaan met, en je bewust worden van je eigen blik is essentieel, omdat die bepaalt hoe je de dingen ziet. We willen de student daarom laten zien dat niet alleen binnen de universiteitsmuren, maar juist ook daarbuiten alles cultureel geladen is: onze wereld zoals wij hem kennen (lees: construeren) is immers cultureel bepaald.

Deze uitspraken geven aan waar het tijdens het LetterenSymposium 2006 over moet gaan. Tijdens dit Symposium willen we (Bachelor)studenten bij elkaar brengen en laten kennismaken met verschillende visies op cultuur. Naast het confronteren van studenten met ideeën over wat het betekent om een cultuur te bestuderen, is het ook onze bedoeling hen te laten zien dat ze dit niet slechts binnen hun opleiding, maar binnen de hele faculteit doen.

Programma
Het Symposium zal plaatsvinden in het LAK-theater op vrijdag 3 november. Het ochtendblok zal bestaan uit een opening gevolgd door een aantal korte plenaire lezingen. Daarna is er een workshopronde. Na de lunch komen alle deelnemers weer bijeen om opnieuw naar enkele lezingen te luisteren. Hierop volgt een tweede workshopronde. Aan het einde van het Symposium zal er een Rondetafelgesprek plaatsvinden waar mensen met verschillende visies op cultuur met elkaar in debat gaan. Het Symposium wordt afgesloten met een spetterend optreden! In de workshoprondes wordt er gekeken naar de culturele lading van een deelgebied (van Kunst & Literatuur tot Liefde & Humor).

Voorstel
Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit Symposium en willen u hierbij vragen een voorstel voor een lezing of workshop in te dienen dat bijdraagt aan bovenstaande doelstelling. Wij willen de lezingen graag kort en krachtig houden, dus we verzoeken u rekening te houden met een spreektijd van ongeveer 15 à 20 minuten. Tenslotte vragen wij u om uit te gaan van een publiek dat bestaat uit Bachelorstudenten uit de gehele faculteit. Wij zien uw voorstel graag uiterlijk 1 mei tegemoet!

De LetterenSymposiumCommissie 2006

Marinda van Dorst
Rachelle Eerhart 
Astrid van Santen
Carolien Stolte
Wouter Ydema

Symposiumck@hotmail.com

                                    
 
   
vorige pagina top pagina