Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 2/06 > Onderwijs

Onderwijs

Aankondiging: Eerstejaarsboekdag 2006

Wederom een academisch onthaal voor eerstejaars bachelorstudenten  

Op 4 september openen docenten van de universiteit opnieuw de deuren tot de academische wereld voor eerstejaars bachelorstudenten op de Eerstejaarsboekdag. Na de succesvolle eerste editie in 2004  keken het afgelopen jaar beta's en alpha's gezamenlijk over de grenzen van hun vakgebied. Dit jaar nemen ook de eerstejaars van de faculteit der Godgeleerdheid en de eerstejaars van Pedagogiek van de faculteit der Sociale Wetenschappen deel aan dit evenement. De voorbereidingen voor dit feestelijke evenement zijn in volle gang.

Werk van gastschrijver Kader Abdolah staat centraal

In de universitaire nieuwsbrief van deze week, maar ook in een aantal kranten heeft u het al kunnen lezen: Kader Abdolah is de nieuwe gastschrijver van de Universiteit Leiden. Voor de Eerstejaarsboekdag 2006 is voor de eerste maal gekozen voor een koppeling met het gastschrijverschap. Alle deelnemers krijgen Abdolah's recentste boek Het huis van de moskee cadeau, dat centraal zal staan op 4 september. Alle informatie over de Eerstejaarsboekdag komt beschikbaar via de gastschrijverwebsite.

Jaap Goedegebuure 'trekker'

          

Initiatiefnemers Ineke Sluiter en Thony Visser droegen hun trekkersrol in 2005 over aan Arie Verhagen. Jaap Goedegebuure, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, treedt dit jaar op als 'trekker' namens de Letterenfaculteit. Niet alleen verzorgt hij de inhoudelijke voorbereidingen met W&N-collega Rob Visser, ook zal hij op 4 september het interview met de gepassioneerde Abdolah voor zijn rekening nemen. Wetenschappelijk medewerkers die als docent een werkgroep willen leiden zijn van harte uitgenodigd hierover op korte termijn contact met hem op te nemen.

Studentbegeleiders

In de werkgroepen is  ook weer een rol weggelegd voor ouderejaars studenten die als studentbegeleider optreden. In voorgaande jaren hadden deze studenten een verdienstelijke rol als aangever in de discussie met de soms nog timide eerstejaars. Op dit moment wordt binnen studieverenigingen geworven voor studentbegeleiders. Medewerkers vragen we geïnteresseerde studenten te tippen zich als studentbegeleider op te geven.

Voorlopig programma

De middag van 4 september start met een gezamenlijke ontvangst van alle deelnemers. In gemengde werkgroepen bespreken de eerstejaars vervolgens het tevoren gelezen boek onder leiding van docenten van de deelnemende faculteiten. De vragen die uit deze werkgroepen voortkomen, worden aan de auteur voorgelegd in een aansluitend interview. Meer details over het programma zijn binnenkort te vinden via de Eerstejaarsboekpagina's op de website van het gastschrijverschap.

Uit de studentenevaluatie 2005:

  • "Leuke opzet. Erg veel invalshoeken in de werkgroep besproken."

Uit de docentenevaluatie 2005:

  • "Dit project is een mooie gelegenheid om studenten uit te leggen en te laten ervaren dat studeren een intellectueel avontuur is".

Meer informatie

  • Docenten die meer informatie willen over de rol van docentbegeleider kunnen contact opnemen met prof.dr. J.L. Goedegebuure
    (tel.: 527 26 25 of e-mail: j.l.goedegebuure@let.leidenuniv.nl
             Eerstejaarsboekdag 2005

Foto: Docentbegeleider op de Eerstejaarsboekdag 2005
  • Ouderejaarsstudenten die geïnteresseerd zijn in de rol van studentbegeleider kunnen contact opnemen met studentassistent .

                                    
 
   
vorige pagina top pagina