Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/05 > Reportages

E-learning for Non-Western Studies

Vrijdag 20 mei jl. organiseerde de in december opgerichte European League for Non-Western Studies (ELNWS) de workshop E-learning for Non-Western studies. Tijdens het decembercongres over Europese samenwerking vroegen diverse deelnemers om mogelijke internationale samenwerking met behulp van e-learning verder te onderzoeken. Overweging hiervoor was met name het feit dat virtuele mobiliteit als een tijd- en kostenbesparend middel tot samenwerking werd gezien. De meeste deelnemers aan het congres wisten nog erg weinig van de manier waarop ICT kon worden ingezet om het onderwijs te internationaliseren. Daarom besloot onze letterenfaculteit het voortouw te nemen in het wegnemen van de hiaten in kennis over dit onderwerp bij met name docenten, en daartoe een workshop te organiseren.

Door Geeske Koolhaas

Workshop en presentaties
De workshop, waar alle docenten van de niet-Westerse letterenstudies voor waren uitgenodigd, werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de K.U. Leuven, de universiteit van Heidelberg,SOAS (Londen), INALCO, Keulen, Rome, Venetië, Warschau en Leiden. De nadruk lag op het verkennen van de mogelijkheden en obstakels tot samenwerking in het onderwijs met behulp van ICT. Hierbij kan worden gedacht aan het gezamenlijk inrichten van een Blackboardcursus, aan het ontwikkelen van een omgeving op internet waarop studenten van verschillende universiteiten hun spreekvaardigheid van bijvoorbeeld het Japans kunnen oefenen, of aan bijvoorbeeld video conferencing.

Mandy Bentham, Head of learning and teaching strategy, SOASVanzelfsprekend bestaan er grote verschillen tussen het niveau waarop de deelnemende universiteiten al gebruik maken van e-learning in het onderwijs.

Sommige universiteiten werken al op kleine schaal samen, door bijvoorbeeld een Blackboardcursus die ontwikkeld is voor de eigen studenten open te stellen voor studenten van een andere universiteit. Dit is met name het geval bij de kleinere studies, waar de noodzaak tot samenwerking het duidelijkst aanwezig is.

Tijdens een aantal presentaties deden docenten en ICT-specialisten van de verschillende universiteiten verslag van hun persoonlijke ervaringen met e-learning. In reactie hierop ontstonden levendige discussies die werden voortgezet tijdens de workshops op opleidingsniveau. De aanwezigen spraken onderverdeeld in groepen over de ontwikkeling van pilot-projecten.

Hans Coppens, Japanologie, K.U. LeuvenDatabase
De aanwezigen hadden verschillende ideeën over het invullen van de samenwerking, maar de meest gedeelde wens bleek het opzetten van een database waarin alle niet-Westerse letterencursussen in Europa worden opgenomen.

Deze online database kan dienen als hulpmiddel om collega's, die zich in verschillende landen met vergelijkbare cursussen bezighouden, met elkaar in contact te brengen. Ook kan hij worden geraadpleegd door studenten die graag een periode in een ander Europees land willen studeren. Vaak zijn studenten niet op de hoogte van de mogelijkheden tot een buitenlandverblijf binnen Europa. Doelstelling is om voor het eind van dit kalenderjaar een flink deel van de niet-Westerse letterencursussen te hebben opgenomen en beschikbaar te stellen.

Aan de slag!
Tijdens de afsluitende groepsdiscussie, geleid door Alessandra Corda, bleek de algemene conclusie van deze dag dat alle aanwezigen open staan voor de ontwikkeling van samenwerking in het onderwijs op kleine schaal, bijvoorbeeld tussen twee of drie universiteiten. Nu blijkt dat de ELNWS bereid is de pilot-projecten financieel te ondersteunen, luidt het devies: aan de slag! In de komende weken zullen de gehonoreerde projecten worden ondergebracht in werkgroepen die elk in december bij het tweede ELNWS-congres in Leuven hun voorlopige resultaten zullen presenteren.

Meer informatie: www.elnws.leidenuniv.nl

                                    
 
   
vorige pagina top pagina