Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 4/05 > Agenda

Veertiende Bert van Selm-lezing

Op dinsdag 6 september 2005 vindt de veertiende Bert van Selm-lezing plaats met de voordracht die Laurens van Krevelen zal houden onder de titel Het boek is van de schrijver. Over de rol  van de auteur in de ontwikkeling van het boek.

Na een korte uiteenzetting over het begrip auteurschap, zal de spreker aandacht schenken aan een aantal tot nu toe onderbelicht gebleven aspecten van de auteursfunctie. Centraal daarbij staan enkele belangrijke historische vernieuwingen van het fenomeen boek die aan auteurs te danken zijn. Daarnaast wordt ingegaan op opvallende schrijversinterventies uit de afgelopen halve eeuw, die de Nederlandse wereld van boeken en informatieverspreiding onmiskenbaar hebben beïnvloed.

Mr. Laurens van Krevelen volgde colleges Frans en Spaans in Leiden en studeerde af in Nederlands recht en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1968 was hij werkzaam in de uitgeverij: achtereenvolgens als directie-assistent/adjunct-directeur bij Excerpta Medica en als hoofdredacteur en uitgever/directeur van Uitgeverij J.M. Meulenhoff. Van 1978 tot eind 2000 had hij zitting in de concerndirectie van Meulenhoff & Co. Hij was van 1994-2001 voorzitter van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en is thans voorzitter van de dr. P.A. Tiele-Stichting, het samenwerkingverband van de boekwetenschap in Nederland. In 2002 verscheen van zijn hand De stijl van de uitgever, beschouwingen over ontwikkelingen in het boekenvak, speciaal de uitgeverij, in de periode 1945-2000, met name in Nederland.

Studenten, docenten, alumni van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Toegangskaarten voor de lezing

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsius-gebouw, het vroegere Centraal Facilitei­ten­gebouw (gebouw 1175), van het Witte Sin­gel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend wordt in het restaurant een drankje geschonken. Toegangskaarten voor de lezing kunnen vanaf heden tot eind augustus worden aangevraagd bij de Universiteit Leiden, Opleiding Nederlandse taal en cultuur, Commissie Bert van Selm-lezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden of via b.p.m.dongelmans@let.leidenuniv.nl. Men kan ook gelijktijdig met de bestelling van de uitgave van de lezing op de bankoverschrijving een toegangskaart aanvragen. De toegangskaarten worden kort na medio augustus toegestuurd. Voor nadere informatie: secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing

De veertiende Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 6 september 2005. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door  € 11,00 (of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Veertiende Bert van Selm-lezing’. Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs € 10,25. De bestelling is op 6 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Abonnement

U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Indien u dat wilt, kunt u dit kenbaar maken door op uw overschrijvingskaart of uw aanvraag voor een toegangskaart het woord ‘abonnee’ te vermelden. U krijgt dan met ingang van dit jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst, tegen voordeelprijs. Dit ligt op de dag van de lezing voor u klaar of het wordt u toegezonden (vergezeld van een rekening).

                                    
 
   
vorige pagina top pagina