Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 4/05 > Discussie

Wat willen alumni?

In het kader van het universitaire lustrum werd op zaterdag 4 juni ook een dag voor de alumni van de universiteit georganiseerd. In totaal bezochten zo'n 500 afgestudeerden het programma, dat zich deels in de Pieterskerk deels daarbuiten afspeelde, en de borrel erna. Niet veel voor een universiteit die beschikt over de adresgegevens van meer dan 50.000 alumni. Willen de alumni geen contact meer met de alma mater? Of willen ze misschien iets anders dan het huidige evenement?

door Barbara Sumer, facultaire alumnicoördinator Letteren en Leony van der Splinter, hoofd Studentzaken Letteren, wnd. Hoofd Communicatie

Workshop op het alumnifestival door Ingrid Tieken over
18de-eeuwse brieven (n.a.v. Vici-project naar de codificatie van het Engels)

Zaterdag 4 juni 13 uur. De Pieterskerk is grandioos opgetuigd vlg. het Studiefestival van de universiteit. En het moet worden gezegd: met name het letterengedeelte springt eruit.

Informatie over BA/MA, het A la carte- en contractonderwijs, en het Loopbaancentrum. Een leuk, doorlopend programma van sprekers in het 'Letterencafé'. Bloemen en gebak verzorgd door de moeders van de studentambassadeurs. De alumni komen, maar mondjesmaat. Dankzij de betrekkelijke rust is er alle tijd voor een praatje. Men waardeert het initiatief, maar zoekt studie- en jaargenoten die in de betrekkelijk anonieme kerk moeilijk te vinden zijn. Men was verrast een uitnodiging van het LUF te ontvangen en bijv. niet de opleiding. Het LUF vraagt toch (vooral?) om donaties?

Woensdag 20 april 15.30 uur. Het historisch tijdschrift Leidschrift viert i.s.m. VOGeL, de alumnivereniging van geschiedenis, haar 25-jarig bestaan. Het jubileum-symposium over religieus geweld trekt ruim 200 enthousiaste alumni.

Zaterdag 21 mei, 14 uur. De opleiding Frans neemt afscheid van docente Wilma van Straalen-Sanderse met een alumnimiddag. De lezingen over e-learning en computerondersteunend (taal)onderwijs, en de receptie erna worden bezocht door ongeveer 80 alumni.

Zaterdag 28 mei, 11 uur. Alumnivereniging Siegenbeek van de opleiding Nederland taal en cultuur organiseert een literaire wandeling door Leiden en aansluitend haar jaarvergadering: 25 bezoekers.

Zaterdag 18 juni 13.45 uur. De opleiding Griekse en Latijnse talen en culturen neemt afscheid van docent Peter Stork met o.a. lezingen door de hoogleraren Joan Booth en Luuk de Ligt, twee 'nieuwkomers' bij de opleiding, en een aantal promovendi. 185 alumni trotseren de hitte om daarbij te kunnen zijn.

Wat kunnen we hiervan leren? Een paar voorzichtige conclusies/suggesties

  1. Alumni zijn wel degelijk geïnteresseerd in activiteiten bij de universiteit, maar dan met name bij de eigen opleiding met studiegenoten en liefst op het eigen vakgebied
  2. Als de universiteit activiteiten op centraal niveau en op één moment in het jaar wil organiseren, doet zij er misschien wijs aan de organisatie aan de opleidingen en/of alumniverenigingen over te laten en bijv. te faciliteren met een borrel of andere gezamenlijk activiteit in aansluiting op meer vakgebonden activiteiten.
  3. Uitnodigingen voor een dergelijke activiteit/evenement kunnen het best via de opleidingen/alumniverenigingen worden verzonden. Het LUF staat momenteel (nog) bekend bij alumni als geldverwerver, waardoor het niet onwaarschijnlijk is dat een dergelijke uitnodiging slecht wordt gelezen.

Commentaar en suggesties welkom!

                                    
 
   
vorige pagina top pagina