Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 4/05 > Mededelingen

Hoe was het ook alweer met: de bewegwijzering?

Het Lipsiusgebouw heeft alweer bijna twee jaar een nieuwe entree. Eén van de zaken die nog uitgewerkt moest worden was de interne bewegwijzering: waar vinden wat en wie in het gebouw ? De huidige bewegwijzering is provisorisch en vraagt om een definitieve oplossing. Voor de vorm van deze bewegwijzering zal worden aangesloten bij die van het geheel vernieuwde Kamerlingh Onnes Gebouw van de Faculteit Rechten. Bij de uitwerking van de bewegwijzering voor het Lipsius deed zich evenwel een bijzonder probleem voor: de aanduiding in nummers van de lokalen en overige ruimten is niet "logisch" meer. Het is niet mogelijk om eenvoudig te verwijzen naar een reeks opeenvolgende kamernummers die corresponderen met bij elkaar gelegen ruimtes.

Voordat er verder wordt gewerkt aan de interne bewegwijzering van het Lipsius, wordt daarom nu eerst onderzocht of een meer logische hernummering van de kamers tot de mogelijkheden behoort.

Daarnaast zijn er ook plannen om de bewegwijzering naar de verschillende gebouwen in het WSD-complex te verbeteren. Voor het najaar van 2005 is een herbestrating voorzien van de openbare ruimte tussen de Universiteitsbibliotheek en de gebouwen aan Witte Singel "Zuid". Dan zal ook een zuil op dat plein worden opgesteld waarop de verschillende gebouwen en hun bewoners zijn aangegeven.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina