Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Talen en culturen van Japan en Korea introduceert twee Europese databases

Halverwege vorig jaar is de gecombineerde opleiding Talen en Culturen van Japan en Korea i.s.m. de European League for Non Western Studies (ELNWS) er in geslaagd, kort achter elkaar, twee startsubsidies binnen te halen, voor het opzetten van een European Japanese Studies Database (EJSD) en een European Korean Studies Database (EKSD), beiden op basis van ActiveMedia, een digital asset management systeem.

door Oscar Veltink

Het initiatieproject voor de Japanse variant, gesponsord door de Commemorative Organization for the Osaka World Exposition 1970, liep begin februari af. De Koreaanse, gesponsord door de Korea Foundation, zal eind mei worden afgerond.  De resultaten van beide projecten zijn te vinden op respectievelijk www.ejsd.eu en www.eksd.eu.

Het doel van de twee projecten is het online delen van plaatjes, documenten, foto's, film, video, animaties en andere aan Japan en Korea gerelateerde informatie voor onderwijs en onderzoek, met in de eerste plaats andere Europese academische instellingen met Oost-Aziatische afdelingen. Op deze manier hoopt de opleiding TCJK een bijdrage te leveren aan de internationale samenwerking op de vakgebieden, welke noodzakelijk wordt geacht om ook in de toekomst kwalitatief goede onderwijs- en onderzoeksprogramma's te kunnen blijven aanbieden en daardoor interessant te blijven voor toekomstige studenten.

Kyongmong yogyol    


Voorbeelden van Japans en Koreaans
materiaal uit de databases.

In de databases kunnen docenten gebruik maken van waardevolle materialen van collega's buiten de eigen organisatie en onderzoekers kunnen toegang krijgen tot materialen die anders alleen in bibliotheken of op CD en/of Pc's van collega's zouden blijven staan. 

De heersende gedachte achter de databaseprojecten is altijd geweest, dat wij onze fysieke materialen keurig onder weten te brengen in bibliotheken, maar dat wij de digitale materialen die wij allemaal dagelijks gebruiken of misschien zelfs aanmaken, niet goed en soms zelfs slecht organiseren, waardoor het moeilijk wordt deze materialen te hergebruiken, laat staan te delen met anderen.

De EJSD en EKSD richten zich voornamelijk op academische instellingen en  onderzoekscentra, maar overheidsinstanties, scholen voor het hoger onderwijs, musea, uitgeverijen, artiesten, ontwerpers, fotografen en personen die digitale materialen willen delen met andere gebruikers van de databases voor onderzoek en onderwijs op het gebied van Japan en Korea, zijn ook van harte welkom.

De databases zijn opgezet met behulp van een digital asset management systeem genaamd ActiveMedia. Dit, door ClearStory Systems in de Verenigde Staten ontwikkelde systeem, is een web-based content management systeem voor het archiveren en beheren van digitale documenten in ieder gewenst formaat.  Informatie over hoe ActiveMedia tot nu is gebruikt op de Universiteit Leiden, is te vinden op www.let.leidenuniv.nl/activemedia.
Voor uitgebreide informatie over het systeem zelf, kan men terecht op deze website .

Active Media

In de loop van de projecten is meerdere malen de vraag gerezen of het niet beter zou zijn de databases in één database voor Oost-Azië onder te brengen daar de twee vakgebieden elkaar overlappen vanwege de lange geschiedenis die de landen met elkaar hebben.  Dit heeft de opleiding doen besluiten een project op te zetten voor de samensmelting van de twee databases in de European Database for East Asian Studies.  In samenwerking met de ELNWS en Deloitte Grants and Incentives wordt er nu een plan ontwikkeld om fondsen te werven op Europees niveau bij de Europese Commissie in Brussel.

In dit nieuwe project zullen centraal staan:

  • samensmelting databases
  • samenwerking met ander instanties (in Europa)
  • uitbreiding database in het algemeen
  • uitbreiding database met materialen voor onderwijs en onderzoek met betrekking tot China
  • specifieke digitaliseringsprojecten en collectiewerving ter versterking van onderwijs en onderzoek

Vooruitlopend op dit project zijn er reeds enige toezeggingen gedaan omtrent samenwerking in de nieuwe database. Zo heeft een afdeling Koreanistiek uit Parijs, zich bereid verklaard materialen te willen delen en heeft Yuusuke Namihira, een computer graphic artist uit Okinawa (Japan), toegezegd al zijn werk onder te brengen in de database. Verder is er een grote Japanse antropologische database over het leven in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Korea, die volledig zal worden ondergebracht in de nieuwe database en zal worden voorzien van een Engelse vertaling. Niet minder interessant is tot slot het feit dat de opleiding thans in overleg is met het Sieboldhuis over verregaande samenwerking en het delen van digitale collecties.

Beheer / Contactpersoon
Het beheer van de beide databases is belegd bij de bibliotheek van de opleiding TCJK, in de persoon van , de projectleider, die tevens applicatiebeheerder is van ActiveMedia voor de Faculteit der Letteren.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina