Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Van het bestuur

Onderweg naar Morgen: Vormgeving van het kerncurriculum

Onlangs is het facultaire BA-kader naar de opleidingen en onderwijsinstituten gestuurd, met het verzoek om begin april een voorstel voor hun herziene BA-programma's in te dienen. Aan dat informatiepakket ontbrak nog de globale opzet van de kerncurriculaire cursussen zoals die afgelopen maanden ontwikkeld zijn. Die zijn nu beschikbaar.

In de wintermaanden heeft een aantal adviescommissies zich gebogen over de nadere invulling van de cursussen uit het kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie, Humanities Computing, Literatuurwetenschap, Taalwetenschap, Kunstgeschiedenis en Geschiedenis. Deze commis­sies hebben daarover in de afgelopen maanden hun advies uitgebracht aan het faculteitsbestuur. Na bespreking in de vaste adviescommissie voor het onderwijs en in de faculteitsraad, zijn de adviezen en de korte samenvattingen ervan nu voor iedereen beschikbaar via www.letowb.leidenuniv.nl.

Nu het kerncurriculum aan de hand van de uitgebrachte adviezen duidelijke contouren begint te krijgen, kunnen de opleidingen een weloverwogen keuze maken uit het aanbod. De kerncursussen kunnen overigens ook ingezet worden om aan de verplichtingen van 10 ects aan gedeeld onderwijs te voldoen. Daarnaast heeft elke opleiding de vrijheid de cursussen in het hoofdvak op te nemen als extra keuzevak.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina