Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Van het bestuur

Besluit van de maand

"Het faculteitsbestuur besluit een proef te nemen met toetsing in situ van Chinese studenten die zich aanmelden voor toelating (2007 / 08) tot een van de door de faculteit verzorgde MA- of M.Phil-programma's."

6 februari 2007

De komst van het BA / MA-stelsel in het universitaire onderwijs heeft ertoe geleid dat zich meer en meer voor de graduate opleidingen - MA's en M.Phil's - studenten, die buiten Leiden een bachelorprogramma hebben afgesloten, aanmelden.. Waar de toelating voor de doorstroom-MA's voor de onze eigen BA-abituriënten uit de relevante opleidingen een automatisme is, is voor alle andere a.s. masterstudenten en voor alle M.Phil-studenten een toelatingsbesluit nodig.

Voor Nederlandse studenten van andere universiteiten is dit over het algemeen niet zo'n probleem. Over het algemeen zijn de contacten op vakniveau tussen de verschillende faculteiten in den lande (en vaak ook die met faculteiten in het nabije buitenland) nauw genoeg om een betrouwbaar beeld te krijgen over aard en inhoud van verwante bacheloropleidingen. het is dan meestal ook niet zo lastig de vraag te beantwoorden of een student direct of op bepaalde condities tot de graduate opleiding van zijn of haar keuze toegelaten kan worden.

Dat ligt lastiger voor studenten die van verre komen. Dan worden de verschillen in onderwijsstelsel, in de cultuur van het studeren veel groter. Bij een recente evaluatie van de toelating van zulke studenten bleek dat het voor toelatingscommissies ingewikkeld is om zich een betrouwbaar beeld van het kennen en kunnen van deze groep studenten te vormen. Papieren dossiers vertellen wel het nodige over kennis, inzichten en vaardigheden die a.s. studenten meenemen, maar niet voldoende. Daarom heeft het faculteitsbestuur besloten twee van haar medewerkers naar China te laten gaan om daar gesprekken te voeren met studenten die een graduate opleiding aan onze faculteit willen gaan volgen. Door het directe contact hoopt het faculteitsbestuur dat er beter onderbouwd beeld ontstaat van de bagage van deze studenten en dus een weloverwogener beslissing genomen kan worden. Het is ook de bedoeling dat studenten, zo nodig, een advies krijgen over literatuur die zij kunnen bestuderen als voorbereiding op de start van de Leidse opleiding. De beide medewerkers kijken naar studenten met belangstelling voor allerlei letterenopleidingen, zowel de "eigen", als andere. Voor China als doelland voor deze proef is gekozen, zowel vanwege het grote aantal masterstudenten uit dit land, als met het oog op de sterke verschillen in onderwijs- en studiecultuur tussen dit land en Nederland.

Overigens, maar dit valt buiten de reikwijdte van dit besluit, is het de bedoeling studenten uit dit soort landen te helpen bij een succesvolle studie in Nederland door, wanneer zij hier eenmaal komen, hen beter vertrouwd te maken met de manier waarop wij met een academische opleiding omgaan.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina