Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 2/07

Onderzoek

Leidse stellingen

Ze zijn te vinden op een los velletje papier tussen de volgeschreven pagina's van het proefschrift: de stellingen van een promovendus. Twaalf of dertien zinnen met eigen bevindingen, kleine speldeprikken, interessante ontdekkingen en boeiende theorieën. Forum besteedt in deze rubriek aandacht aan een selectie van stellingen uit recent verschenen proefschriften bij de Letterenfaculteit.

Stellingen behorende bij het proefschrift Contesting modernities: projects of modernisation in Chile, 1964 - 2006, van Gerard van der Ree.          

 • Stelling 1. Modernisering is in Chili onlosmakelijk verbonden met de staat, maar ook met de modernisering van de staat zelf.

  'Chili is een uitzondering in Latijns-Amerika, in de zin dat het historisch altijd een heel stabiel staatsapparaat heeft gekend. Deze staat is door vrijwel alle politieke actoren altijd gezien (en gebruikt) als de motor van moderniseringsprocessen. Tegelijkertijd zie je echter dat modernisering door middel van de staat ook grote druk legt op het staatsapparaat zelf. Om steeds complexere maatschappelijke processen aan te kunnen sturen, moet de staat efficiënter en planmatiger te werk gaan. Vandaar dat modernisering door middel van de staat ook de modernisering van de staat zelf met zich meebrengt.'
 • Stelling 6. Modernisering leidt tot onrust en zal derhalve altijd bepaalde gevoelens van onvrede en frustratie teweeg brengen onder delen van de bevolking.

  'Modernisering wordt door veel mensen gezien als iets positiefs, namelijk het afwerpen van de beperkingen en achterhaalde structuren en praktijken van het verleden. Deze structuren en praktijken geven echter ook zekerheid en betekenis aan het leven. Het wegvallen ervan brengt dan ook gevoelens van onzekerheid en frustratie met zich mee. Al in de jaren '60 hebben auteurs als Samuel Huntington zich dan ook al afgevraagd hoe versnelde modernisering in ontwikkelingslanden te combineren kan zijn met het behoud van de sociale orde. Vaak zie je dat moderniseringsprojecten moeten worden aangepast onder druk van massaal protest of toenemende wanorde.'
 • Stelling 9. Het verlangen modern te zijn neemt toe naarmate dit doel dichterbij lijkt te zijn.

  'Dit is een soort "proximity-effect", dat duidelijk waar te nemen is in een land als Chili, dat aan nog met één been in de derde wereld staat en met het andere in de "ontwikkelde wereld". Het gevoel dat de hoofdprijs - de "moderniteit" - nog maar op een armlengte afstand ligt, genereert een enorme drive in de maatschappij om de kloof zo snel mogelijk te dichten. Overal in de media en de politiek worden scenario's voorgesteld en besproken die er op gericht zijn om van Chili zo snel mogelijk een "modern land" te maken. In armere Latijns-Amerikaanse landen, die meer afstand hebben tot de "ontwikkelde wereld", spelen dit soort discussies veel minder.'
 • Stelling 10. De snelheid van moderniseringsprocessen is evenredig met toename van gevoelens van nostalgie in een samenleving.

  'Dit houdt verband met het feit dat modernisering vaak traditionele sociale banden verbreekt en lossere, flexibele vormen van sociale organisatie creëert. Mensen die zo'n overgang doormaken kijken vaak met weemoed en nostalgie terug naar de sociale cohesie en veiligheid die ze nu vaak missen. Dat is niet iets typisch Chileens: hier in Nederland kijken we ook massaal naar remakes van programma's als "Het schaep met de vijf poten".'
 • Stelling 11. De drang van Chilenen om in de toekomst te kijken houdt verband met hun onvermogen om hun recente politieke verleden in de ogen te kijken.

  'De afgelopen veertig jaar zijn bijzonder bewogen geweest in Chili. In het bijzonder de Socialistische regering van Salvador Allende, tussen 1970 en 1973, en de daaropvolgende militaire dictatuur van Augusto Pinochet hebben diepe en pijnlijke sporen nagelaten in het Chileense collectieve geheugen. Om de pijn van het verleden niet te veel in de ogen te kijken, zie je dat er de neiging bestaat om het verleden maar het verleden te laten en vooruit te kijken. Vaak zie je ook dat deze twee periodes als tegengesteld worden geportretteerd. De ene wordt dan als "goed", en "Chileens" gezien, en de ander als "kwaad" en als een aberratie in de geschiedenis . Ik ben er van overtuigd dat de Chileense geschiedenis echter niet zwart-wit is, maar bestaat uit verschillende tinten grijs, en dat, hoe moeilijk het ook is om te accepteren, Allende en Pinochet allebei hun wortels hebben in de Chileense collectieve identiteit.'

Zie ook: Dissertations online

Stellingen behorende bij het proefschrift Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya. Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765, van Bhawan Ruangsilp

 • Stelling 1. One of the keys to success of the Dutch in Ayutthaya was their ability to reinvent their own functions to suit the specific needs of each ruler. They served the Thai court not merely as commercial, political and diplomatic partners but also acted as its link to the wider world.
 • Stelling 5. While condemning the Thai for being greedy and corrupt, the VOC servants constantly oiled their relationship with their host by means of 'gifts' or 'bribes'. Such a contradiction between moral criticism and political practice is reminiscent of the present-day 'business culture' as conducted between some Western companies and governments in the developing world.
 • Stelling 8. The current attempts to separate the so-called historical Kingdom of Patani/Pattani from Thailand are part of the centuries-long conflicts between the Malay polity and the Thai Kingdom. Yet, the present violence in Southern Thailand is both politically and criminally motivated.
 • Stelling 9. The September 2006 coup d'état in Thailand was not a necessary evil.
 • Stelling 10. 'The more I see of man, the more I like dogs'. - Madame de Staël.

Zie ook: Dissertations online

                                    
 
   
vorige pagina top pagina