Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Mededelingen

ICT Nieuws

Nieuw SPAM-filter: eSafe

Met ingang van 8 maart is de eerder aangekondigde nieuwe anti-SPAM toepassing in gebruik genomen. Geleidelijk wordt mail opgevangen in het nieuwe SPAM-filter, in plaats van het oude.

Het nieuwe SPAM-filter eSafe plaatst berichten niet meer in de mailbox van u als gebruiker, maar in quarantaine. U ontvangt dagelijks een aantal SPAM-reports, als voor u als SPAM verdachte mail onderschept is. In deze mail kunt u alsnog gewenst mail 'releasen'. De release-functionaliteit werkt niet in webmail. Wanneer u buitenshuis verblijft, kunt u SPAM-reports doorsturen naar de Helpdesk (helpdesk@i-groep.leidenuniv.nl

Draadloos netwerk

Dit voorjaar wordt - eindelijk - een begin gemaakt met draadloze netwerkvoorzieningen. Voor juli moeten binnen Letteren de volgende locaties van draadloos netwerk voorzien worden: hal/kantine Lipsius, hal Arsenaal, instituutsbibliotheken Kunstgeschiedenis, Japanologie en Sinologie. In tweede instantie zal ook een aantal andere publieke ruimten van draadloos netwerk worden voorzien.

Er wordt momenteel gewerkt aan een financieringsplan, om te bezien hoeveel middelen er nodig zijn en vrijgemaakt kunnen worden om flexkamers en andere werkruimten te voorzien.

Nieuwe werkplekstandaard

De I-Groep heeft inmiddels de basisfunctionaliteit van de nieuwe werkplekstandaard 'VUW2' opgeleverd. Op de I-Groep wordt al met deze nieuwe werkplekstandaard gewerkt.

De nieuwe standaard is net als de huidige opgebouwd rond Windows XP en Office 2003. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • meer opslagruimte op het netwerk
  • meer toepassingen beschikbaar voor 'werken op afstand'
  • betere beveiliging tegen besmetting door 'malware' op pc's met zelfinstallatierechten.
  • alle gegevens op het netwerk worden gebackupt
  • koppeling van de werkplekaccount aan ULCN.
    Het voordeel hiervan ligt vooral bij de beheerdersfuncties: gasten kunnen op eenduidige manier en met minder administratieve rompslompt toegang krijgen tot ICT-middelen
  • integratie van servervoorzieningen Letteren en Rechten in hiervoor optimaal ingerichte serverruimten.
    Uitval door stroomstoringen en problemen met de koeling in het Lipsius zal daardoor minder vaak voorkomen. Bovendien worden deze voorzieningen ook buiten kantooruren gemonitord, waardoor de serverbeheerders sneller op eventuele storingen kunnen reageren.

Er moet nog veel werk worden verricht ter voorbereiding. Zo moet het onderwijsplatform nog op de nieuwe standaard worden ontwikkeld, moet de Mac-standaard worden aangepast aan het nieuwe platform en moet nog veel Letteren-specifieke software voor installatie op het nieuwe platform geschikt worden gemaakt.

De 'uitrol' is in de zomermaanden gepland. Hoewel veel medewerkers dan afwezig zullen zijn, is hiervoor gekozen om zo min mogelijk verstoring in het onderwijs te hebben door aanpassingen op de onderwijsomgeving tijdens colleges en tentamens. Hoe één en ander precies moet worden voorbereid, zal de komende maanden worden uitgewerkt.

Voor de uitrol zal slechts een beperkt aantal machines worden vervangen. Het merendeel van de werkplekcomputers kan op zijn plaats blijven staan en via het netwerk opnieuw worden ingespoeld. Data op de D:-schijf zal overgeplaatst worden naar het netwerk. De uitrol kan daardoor in een betrekkelijk kort periode plaatsvinden.

Wij houden u op de hoogte van de nadere planning.

Letwijzer     

Meer informatie van Informatiemanagement vindt u via de Letwijzer.

 

                                    
 
   
vorige pagina top pagina