Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Onderzoek

Start Europese subsidieprogramma ERC Grant Scheme

Onlangs heeft de European Research Council de start bekend gemaakt van het ERC Grant Scheme. Dit is een subsidieprogramma voor onderzoek dat vergelijkbaar is met de vid- en vici- steunvormen binnen de Vernieuwingsimpuls van NWO. Het programma richt zich op excellente onderzoekers die voorstellen voor vernieuwend onderzoek willen indienen. Er zijn twee steunvormen, de ERC Starters Grants en ERC Advanced Grants. De eerste vorm richt zich op onderzoekers die minimaal twee en maximaal negen jaar geleden zijn gepromoveerd en die voor het eerst een eigen onderzoeksgroep opzetten. De tweede vorm richt zich op onderzoekers die minimaal negen jaar geleden zijn gepromoveerd en die al ervaring hebben als leider van een eigen onderzoeksgroep. Voor nadere informatie zie de facultaire homepage onder onderzoek: subsidies. De brochure over het subsidieprogramma treft u aan op erc.europe.eu.

Aanvragen voor een Starters Grant kunnen worden ingediend tot 25 april 2007, 17.00 uur (Brusselse tijd). Voor het indienen van aanvragen dient met toegang te krijgen tot EPSS. een web based aanmeldingssysteem. Registratie hiervoor uiterlijk 3 april 2007, zie hiervoor de genoemde website van ERC. In de late zomer / het najaar volgt een aanvraagrond voor Advanced Grants; de data hiervoor zijn nog niet bekend.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina