Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 1/07

Onderzoek

Leidse stellingen

Ze zijn te vinden op een los velletje papier tussen de volgeschreven pagina's van het proefschrift: de stellingen van een promovendus. Twaalf of dertien zinnen met eigen bevindingen, kleine speldeprikken, interessante ontdekkingen en boeiende theorieën. Forum besteedt in deze rubriek aandacht aan een selectie van stellingen uit recent verschenen proefschriften bij de Letterenfaculteit.

Stellingen behorende bij het proefschrift van Remco Erik Breuker, When truth is everywhere:

 • Stelling 1. Het eerste ontstaan van een natie op het Koreaanse schiereiland heeft veel eerder plaatsgevonden dan de meeste mensen (waaronder ook historici) denken; deze was echter niet Koreaans, maar 'Koryŏaans'.
 • Stelling 3. De Koryŏ diplomatie van 935 tot ruwweg 1151 zou de hedendaagse diplomatie van zowel Nederland als Korea tot lichtend voorbeeld moeten dienen.
 • Stelling 5. Ver doorgevoerd pluralisme is een vorm van monisme.
 • Stelling 6. Monisme verhaalt van hoe de dingen zouden moeten zijn, pluralisme van hoe ze zijn.
 • Stelling 10. Niet alleen potentiële studenten dienen te worden onderworpen aan selectie aan de poort. Het hoger onderwijs is er bij gebaat als dit ook zou gelden voor bestuurs- en beleidsfuncties binnen de academie. Een bindend aanstellingsadvies (BAA) moet dan na een jaar worden uitgebracht op basis van behaalde resultaten, zodat tussentijdse uitval en slecht functioneren voorkomen kunnen worden.
 • Stelling 13. Moderniteit kent geen tijd.

Zie ook: Dissertations online

Stellingen behorende bij het proefschrift van Judith E. Bosnak, Shaping the Javanese Play; Improvisation of the script in theatre performance:

 • Stelling 2. De autoriteit van de toneelschrijver-regisseur ligt niet zozeer in zijn geschreven instructies, maar veeleer in de mondelinge toelichting hierop voorafgaand en tijdens de voorstelling.
 • Stelling 3. Het flexibele karakter van de Javaanse toneelvoorstelling hangt samen met de ontspannen houding van de acteurs ten opzichte van elkaar en met de bereidheid waar nodig van koers te veranderen.
 • Stelling 6. Gebondenheid aan script beperkt de creativiteit van de acteur.
 • Stelling 9. Optreden als buitenlandse gastster in een Javaanse situation comedy heeft tot curieus gevolg dat je je kunt scharen onder de noemer selebritis lokal.
 • Stelling 10. Het promotieproces kent geen gedetailleerd script: het is improviseren op een traditioneel speelreglement.

Zie ook: Dissertations online

Stellingen behorende bij het proefschrift van Wang Hongyang, English as a lingua franca: Mutual intelligibility of Chinese, Dutch and American speakers of English:

 • Stelling 1. Speakers of English are more intelligible to listeners with whom they share the native-language background than to listeners with a different native language.
 • Stelling 4. In non-native communication the proficiency of the listener is more important than the profiency of the speaker.
 • Stelling 6. The difference between the so-called dialects of Chinese are so large that they had better be classified as different languages.
 • Stelling 8. Language teaching today makes insufficient use of computer-assisted learning technology.

Zie ook: Dissertations online

                                    
 
   
vorige pagina top pagina