Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Van het bestuur

Besluit van de maand

"Het bestuur besluit een facultaire onderwijsvernieuwingsprijs, een scriptieprijs en een stageprijs voor te stellen aan de faculteitsraad."

Met alle bestuurlijke drukte zou een mens soms wel eens vergeten dat het onderwijs een van de twee kerntaken van de letterenfaculteit is. De leden van de wetenschappelijke staf werken met grote inzet en toewijding eraan om voor hun vakgebied zo goed mogelijk onderwijs te geven. Studenten proberen de best mogelijke prestaties neer te zetten. Vanwege het belang van het onderwijs is het dan ook goed ten minste één keer per jaar uitzonderlijke prestaties in het zonnetje te zetten. Daartoe wil het faculteitsbestuur drie soorten prijzen instellen.

De eerste prijs is die voor vernieuwend onderwijs. Met deze prijs wil het faculteitsbestuur vakinhoudelijke en didactische vernieuwingen aanmoedigen. Voor deze prijs kunnen uitgevoerde projecten gekandideerd worden die een positief resultaat hebben opgeleverd.

De beide andere soorten prijzen zijn gericht op studenten. De eerste is de scriptieprijs, een prijs ter bekroning van een uitstekende MA- of M.Phil.-scriptie (één grotere prijs) of BA-werkstuk (twee kleinere prijzen). De andere op studenten gerichte soort prijs is er een voor een uitnemende stage.

Toekenning en uitreiking
Het faculteitsbestuur wil de procedures voor de toekenning van de prijzen zo inrichten dat deze laagdrempelig zijn, er geen onnodige barrières zijn voor het kandideren van projecten. Bij de beslissingen over de toekenning van de verschillende prijzen is het de bedoeling deskundigen uit de facultaire gemeenschap daarin een belangrijke rol te geven. Voor de uitreiking gaan de gedachten naar momenten in het jaar die zich hiervoor in het bijzonder lenen. Zo denkt het faculteitsbestuur voor de uitreiking van de onderwijsvernieuwingsprijs bijvoorbeeld aan de onderwijsmiddag.

Op dit moment gaat het strikt genomen nog om plannen. in de loop van februari en maart zal het faculteitsbestuur deze plannen met de commissie Onderwijs en de faculteitsraad bespreken. Het bestuur hoopt dat beide gremia dit initiatief zullen steunen.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina