Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 1/07 > Boeken

Boeken

Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

 • Verruimde openingstijden UB
 • Nieuws

 • Oudste Engelse boeken digitaal beschikbaar
 • Brill Fellows 2007 voor het Scaliger Instituut
 • Tentoonstellingsagenda

 • Oriëntalist Christiaan Snouck Hurgronje
 •              Oudste Engelse boeken digitaal beschikbaar

  De oudste Engelse boeken nu ook digitaal beschikbaar

  Wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden hebben nu toegang tot de 100.000 e-boeken uit de database Early English Books Online (EEBO). EEBO bevat de digitale facsimile pagina’s (22 miljoen) van vrijwel alle gedrukte werken uit Engeland, Ierland, Schotland, Wales en Brits Noord-Amerika en alle Engelstalige werken elders gedrukt van 1473 tot 1700, van het eerste boek gedrukt in het Engels door William Caxton, via de eeuw van Spenser en Shakespeare en de tumultueuze tijd van de Engelse Burgeroorlog.

  Een breed palet van onderwerpen is vertegenwoordigd in EEBO, niet alleen Engelse literatuur, maar ook geschiedenis, filosofie, linguïstiek, theologie, muziek, kunst, opvoedkunde, wiskunde, natuurwetenschappen en geneeskunde. Naast boeken in het Engels zijn ook boeken in onder meer het Latijn, Frans, Nederlands en Duits beschikbaar.

  In de volgende jaren komen in EEBO nog minstens 25.000 e-boeken extra beschikbaar.

  Samen met de reeds bestaande toegang tot de 150.000 e-boeken van Eighteenth Century Collections Online (ECCO) is een belangrijk deel van de totale boekproductie uit de Engelstalige wereld van 1473 tot 1800 digitaal te raadplegen bij de Universiteit Leiden.

  Toegang
  Via U-LIP (University Library Information Portal) kunnen studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden van waar ook ter wereld toegang verkrijgen tot Early English Books Online (EEBO).

   

  Verruimde openingstijden Universiteitsbibliotheek

  Met ingang van dit jaar is de Universiteitsbibliotheek tijdens de tentamenperiodes van 19 tot en met 29 maart en van 15 tot en met 25 oktober door de week geopend tot middernacht en gelden ook ruimere openingstijden in het weekeinde.
  De openingstijden zijn niet alleen in de tentamenperiodes verruimd.

  De UB is nu op vrijdag open tot 22.00 uur (was 17.00 uur), op zaterdag van 9.30 tot 17.00 en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wensen die studenten op dit punt hadden.

  Voor openingstijden van de UB, zie: ub.leidenuniv.nl/index.php3?m=1&c=37

   

  Brill fellows 2007 voor Scaliger Instituut bekend

                       

  Leiden, 11 januari 2007. Net als ook in 2006 sponsort Uitgeverij Brill te Leiden de aanstelling van zogenaamde ‘Brill Fellows’ van het Scaliger Instituut. De Brill Fellow doet onderzoek naar materiaal binnen de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteit; zo mogelijk vindt dit wetenschappelijk onderzoek op een van de vele uitgeefgebieden van uitgeverij Brill in de Humaniora plaats.

  Op 11 december 2006 heeft de beoordelingscommissie van de Brill Fellowship twee kandidaten geselecteerd. Het gaat om de volgende onderzoekers:

  Prof. dr. Helene Cazes (University of Victoria, Canada). Mevrouw Cazes zal een onderzoek uitvoeren naar het Album amicorum van de bekende Gentse humanist Bonaventura Vulcanius (1538-1614), die professor in de Griekse taal was aan de Universiteit Leiden. Zij zal zich daarbij concentreren op de relaties met andere Humanistische geleerden uit binnen- en buitenland.

  Prof. dr. Jitse Harm Fokke Dijkstra (University of Ottawa, Canada). De heer Dijkstra zal zich in zijn onderzoek Mysteries of the Nile: Scaliger and Egypt toeleggen op de Egyptische bronnen die de bekende humanist Josephus Justus Scaliger (1540-1609) gebruikte voor zijn boeken op het gebied van de historische chronologie of tijdberekening, zoals voor zijn Thesaurus temporum uit 1606.

  Brill is een beursgenoteerde, sterk internationaal georiënteerde, wetenschappelijke uitgeverij die sinds 1683 in Leiden is gevestigd. De nadruk van de fondsen ligt op de gebieden: Ancient Near East and Egypt; Middle East and Islamic Studies; Asian Studies (incl. Hotei imprint); Classical Studies; Medieval and Early Modern Studies; Biblical and Religious Studies; Social Sciences; Biology; Science (VSP imprint); Human Rights and Public International Law (Martinus Nijhoff imprint). De overwegend Engelstalige publicaties bestaan grotendeels uit (boeken)series, encyclopedieën en tijdschriften. In beginsel worden publicaties zowel in druk als elektronisch beschikbaar gesteld. Onder het imprint IDC Publishers wordt een groot aantal collecties met primaire bronnen op bovengenoemde vakgebieden op de markt gebracht. De voornaamste afzetmarkten zijn Europa, de Verenigde Staten en Japan. De afnemers bestaan in meerderheid uit wetenschappelijke instituten en bibliotheken. Voor verdere informatie: www.brill.nl.

  Het Scaliger Instituut is opgericht in het jaar 2000 met als doel het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden in onderzoek en onderwijs te stimuleren en te faciliteren door het initiëren van onderzoeksprojecten, organiseren van lezingen en symposia, publiceren van onderzoeksresultaten en verlenen van beurzen aan (gast)onderzoekers. Er wordt naar gestreefd om, in nauw overleg met de Leidse facultaire opleidingen, via lezingen, cursussen en masterclasses studenten en ais/oio’s uit alle disciplines bekend te maken met de grote rijkdom en verscheidenheid van de Bijzondere Collecties.

  Het instituut is vernoemd naar een van de beroemdste geleerden uit de geschiedenis van de Leidse universiteit: Josephus Justus Scaliger (1540-1609) die in 1593 naar Leiden werd gehaald als opvolger van Justus Lipsius en bij zijn overlijden een grote verzameling Oosterse handschriften naliet aan de Universiteitsbibliotheek. Voor verdere informatie: ub.leidenuniv.nl

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Scaliger Instituut, de heer , tel. 071-5272905.

   

  Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936): Oriëntalist

  Tussen 11 januari en 2 april 2007 organiseert de Universiteitsbibliotheek Leiden een tentoonstelling over Christiaan Snouck Hurgronje.

  Op de komende dies van de Leidse Universiteit op 8 februari 2007 is het precies honderdvijftig jaar geleden dat Christiaan Snouck Hurgronje werd geboren, Nederlands grootste oriëntalist in de moderne tijd. Snouck Hurgronje studeerde in Leiden en promoveerde in 1880 op Het Mekkaansche feest, een studie over de hadj of islamitische pelgrimstocht naar Mekka. Snouck Hurgronjes leven stond in het teken van de moderne islam. Hij zocht de islamitische wereld ook op en probeerde daarbij zo veel mogelijk in zijn omgeving op te gaan.

  In 1884 reisde hij naar het Arabisch schiereiland om in Mekka het pelgrimseizoen mee te maken. Als moslim met de naam Abd al-Ghaffar verbleef hij in 1885 enkele maanden in Mekka, maar werd gedwongen om vóór het begin van de hadj het land te verlaten. Groot succes had Snouck Hurgronje met zijn boek over Mekka (1888-1889). De bijbehorende map met foto’s bevat de vroegste foto’s die door een Europeaan van Mekka gemaakt zijn.

  Snouck Hurgronje ontmoette in Mekka veel pelgrims uit Nederlandsch-Indië. Wetend dat de koloniale Nederlandse overheid zich ernstig zorgen maakte over de risico’s van radicalisering tijdens hun verblijf in het islamitische ‘Heilige Land’, meldde Snouck Hurgronje zich als regeringsadviseur. Tussen 1889 en 1906 werkte hij in de koloniën. Hij gaf een grote studie uit, De Atjehers (1894-1895) en verstrekte bijvoorbeeld informatie aan generaal Van Heutsz, de Nederlandse opperbevelhebber in de oorlog tegen het onafhankelijke Atjeh. In 1906 keerde hij terug naar Leiden en volgde De Goeje op als hoogleraar Arabisch. In 1922 werd hij rector magnificus van de Leidse universiteit.

  De tentoonstelling wordt begeleid door een Engelstalige catalogus door Hans van de Velde en Arnoud Vrolijk, met een inleiding door Snouck Hurgronjekenner Jan Just Witkam. De catalogus verschijnt in de reeks Kleine publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden en kost € 10,00. De catalogus is te bestellen via .

  De tentoonstelling is te bezichtigen in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

                                      
   
     
  vorige pagina top pagina