Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 7/06 > Mededelingen

Mededelingen

Diverse subsidiemogelijkheden LUF

Gratama – Byvanck – Pilot Studies
Het Leids Universiteitsfonds (LUF) heeft bekend gemaakt dat medewerkers van de Universiteit Leiden tot uiterlijk 5 januari 2007 aanvragen voor Gratama Stichting, Byvanck Fonds en LUF Pilot Studies kunnen indienen.

Bij de beoordeling van aanvragen voor alle drie deze subsidiemogelijkheden zijn de volgende criteria van toepassing:

  • de projecten moeten in de onderwijs, (pioniers)onderzoek- of toepassingssfeer liggen, maar buiten de criteria van fondsen voor zuiver wetenschappelijk onderzoek vallen;
  • de faculteit c.q. afdeling / opleiding dient een substantiële bijdrage te leveren aan een goede uitvoering en afloop van het project, tenminste in de vorm van een inspanningsverplichting als bij voorbeeld het ter beschikking stellen van fte’s;
  • projecten met overwegende (meerjarige) personeelskosten hebben niet de voorkeur. Voor kortlopende projecten met een concreet einddoel kan een uitzondering worden gemaakt.

Voor elk van de drie subsidiemogelijkheden zijn er specifieke overwegingen

Gratama Stichting
Projecten voor deze subsidievorm dienen naast een wetenschappelijk belang ook maatschappelijke relevantie te hebben. Een subsidie is minimaal € 4.500,= en maximaal € 22.500,= groot.

Byvanck Fonds
Deze subsidievorm richt zich op onderzoeksaanvragen op het gebied van de archeologie. Daarbij hebben voorstellen voor de mediterrane archeologie prioriteit. Subsidies hebben een maximale omvang van € 22.500,=.

LUF Pilot Studies
Deze subsidievorm is bestemd voor aanvragen ter voorbereiding van aanvragen voor grotere projecten van (zuiver) wetenschappelijk onderzoek. Deze subsidie kan maximaal € 25.000,= bedragen.

Medewerkers kunnen aanvragen direct bij het LUF indienen (uiterste termijn: 5 januari 2007). Indien de aanvraag een personele component omvat zal de faculteit Letteren deze, wanneer toegewezen, alleen dan accepteren wanneer de begroting het akkoord heeft van de afdeling Financiële Zaken van het faculteitsbureau. Aanvragers wordt verzocht voor het opstellen van een begroting contact op te nemen met de account manager voor hun eenheid (voor onderwijsaanvragen met de accountmanager van hun opleiding, voor onderzoeksaanvragen met die voor het onderzoeksinstituut in kwestie). Voor acceptatie van een te ontvangen subsidie geldt voorts dat, afgezien van gevraagde matching, alle (andere) kosten gedekt moeten worden door de subsidie.

Voor nadere informatie wende men zich tot de website van het LUF: www.luf.nl

Daarna Subsidies en Wetenschappelijke medewerkers. Ook kan men contact opnemen met mw.dr. S.M. Gieling, secretaris van de commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF (tel. 071 5 130 503 / ). Via de website van het LUF zijn ook de aanvraagformulieren voor deze drie subsidiemogelijkheden beschikbaar.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina