Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Mededelingen

Naar een nieuwe website
Het PAUW-project Letteren, de stand van zaken

Sinds enige tijd (september 2006) loopt het "decentrale implementatieproject PAUW" bij Letteren. Wat houdt dat PAUW-project in en wanneer komt er 'eindelijk' een nieuwe facultaire homepage? Wat betekent PAUW voor de websites van opleidingen en onderzoeksinstituten?: PAUW nader toegelicht.

De logica van de bezoeker is bepalend voor de structuur van de informatiewww.pauw.leidenuniv.nl

PAUW staat voor: Project Aanpak Universitaire Website. Het centrale uitgangspunt van PAUW is de overgang van een aanbodgerichte website naar een vraaggerichte website. Bij een vraaggerichte website is de zoekvraag van de bezoeker bepalend voor de structuur van de informatie. Een manier om een vraaggerichte website te realiseren is de inhoud van de website in te delen en toegankelijk te maken via webportals en thema-websites, oftewel deelsites per doelgroep (zoals studenten, aanstaande studenten, medewerkers) of onderwerp (bijvoorbeeld: onderwijs, onderzoek, studiekeuze).

Websites zijn voor de universiteit steeds belangrijker geworden als communicatiemiddel. Aanstaande studenten oriënteren zich via internet op hun toekomstige studie. Het aantal websites is de laatste jaren explosief gegroeid: Letteren alleen kent al meer dan 150 websites. De websites verschillen onderling sterk, niet alleen in vormgeving maar ook in tekst en kwaliteit. Op diverse webpagina's is dezelfde informatie beschikbaar, ook is hier en daar verouderde, dubbele of zelfs tegenstrijdige informatie te vinden. Een veel gehoorde klacht is dat de websites van de opleidingen moeilijk te vinden zijn.

Letteren: vernieuwing op drie gebieden

Najaar 2006 is het deelproject voor de faculteit der Letteren gestart. Pauw Letteren voorziet een verbetering van de facultaire website (het geheel van centrale en decentrale websites die onder Letteren vallen) op een drietal belangrijke punten:

 1. Beheerorganisatie.
  Het instellen van een beheerstructuur met redacteuren, eindredacteuren en hoofdredacteuren voor facultaire websites schept duidelijkheid in wie er verantwoordelijk is voor welke site. Het onderhoud van de website wordt opgenomen in de reguliere taken van de daartoe aangewezen medewerkers. Redacteuren en eindredacteuren wordt de mogelijkheid geboden om cursussen te volgen op het gebied van Sitestructuur en Schrijven voor het web, en een cursus om om te gaan met het nieuwe content-managementsysteem Tridion.

 2. Sitestructuur en inhoud
  Een nieuwe sitestructuur ontsluit de informatie van alle letterenwebsites door middel van een  doelgroepgerichte opzet, doorgevoerd in vormgeving, navigatie en inhoud. De inhoud wordt geactualiseerd, waar nodig herschreven (geschikt voor het web) en aangevuld.

 3. Technische vernieuwing
  Het huidige (verouderde) content-management systeem wordt vervangen door een nieuw systeem (Tridion). Dit systeem biedt o.a. betere mogelijkheden om  informatie tussen de verschillende webpagina's te delen.

Tijdpad en fasering

Fase 1 is begin januari 2007 afgerond. In deze fase is een planning voor de nieuwe beheerorganisatie gemaakt en een sitestructuur ontworpen. De belangrijkste stappen van fase 2 zijn: de migratie van de bestaande websites en het aanbieden van cursussen voor (eind)redacteuren. Het migreren van de bestaande websites loopt tot januari 2008. Met migreren wordt bedoeld: het opschonen, aanvullen, redigeren en actualiseren van de inhoud van de bestaande websites en het overzetten naar Tridion. De planning voor de migratie is als volgt:

 • Facultaire homepage en andere "centrale sites": februari - mei 2007.
 • Opleidingssites: vanaf mei 2007 (in of vlak na de zomer)
 • Onderzoeksinstituten: vanaf september 2007

Vragen

 • Hoe ziet de nieuwe vormgeving eruit?
  Onderstaande schermafdruk laat zien wat de belangrijkste veranderingen zijn wat de vormgeving en navigatie betreft. Kort gezegd: nieuwsitems zijn direct zichtbaar, meer afbeeldingen, navigatiebuttons horizontaal, direct naar-links, een zoekscherm op iedere pagina en een duidelijke paginatitel.

 • Wat verandert er voor de huidige redacteuren van facultaire onderwijs- en onderzoekswebsites?
  De nieuwe beheerorganisatie voorziet in eindredacteuren per cluster. Een eindredacteur is de contactpersoon voor redacteuren en neemt deel aan de themaredactie (bijv. onderwijs). Redacteuren en eindredacteuren volgen de cursussen Sitestructuur (alleen eindredacteuren), Schrijven voor het web en Tridion.
 • Gaan alle websites over naar Tridion?
  Nee, er blijven mogelijkheden voor websites waarvoor een ander systeem vereist is. Men denke aan projectsites, databases e.a en ook aan de digitale Studiegidsen.
 • Wat gebeurt er met persoonlijke homepages?
  Bestaande persoonlijke homepages (qcms) worden overgezet naar Tridion.
 • Meer vragen?
  Stel uw vraag aan de webredactie: stuur een e-mail naar webredactie@let.leidenuniv.nl                                     
 
   
vorige pagina top pagina