Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Van het bestuur

Financieel resultaat 2006 positief door boekhoudtechnische meevaller

Medio 2006 werd duidelijk dat de faculteit afstevende op een tekort van circa 1 miljoen. Meteen is vrij stevig ingegrepen met als meest voelbare maatregel: de nog steeds geldende selectieve vacaturestop. In de loop van de herfst werd zichtbaar dat deze maatregel hielp, de prognose was toen dat het tekort terug gebracht kon worden tot ruim een half miljoen. Dat beeld van toen klopt nog steeds.

Inmiddels is de faculteit de boekhouding voor 2006 aan het afsluiten. De universiteit is aan zet om de gegevens van alle faculteiten en diensten te bundelen tot een Financieel Verslag en de accountants staan klaar om alles te controleren. Daar kunnen nog correcties uit voortkomen die het definitieve beeld beïnvloeden. Alles wat we nu zeggen over het resultaat is dus voorlopig. Om deze voorlopigheid te benadrukken staan in deze tekst alleen maar ruw afgeronde bedragen. Dat we ondanks dit voorbehoud nu toch iets zeggen is omdat de faculteit in de loop van januari 2007 te maken kreeg met een meevaller van boekhoudtechnische aard.

De meevaller betreft een grote afname van de vakantiedagen waar het personeel nog recht op heeft. Belangrijkste verklaring daarvoor is dat in 2006 behoorlijk vaak een sabbatical is opgenomen waardoor de opgespaarde dagen van betrokkenen verdwijnen of flink afnemen. Die afname betreft zowel opgespaarde ADV als stuwmeren aan in het verleden opgespaarde dagen. Ook is een aantal mensen langdurig met vakantie gegaan, direct voorafgaande aan pensioen of FPU. Boekhoudkundige verwerking van deze vermindering levert een incidentele meevaller op van ruim driekwart miljoen. Per saldo kan 2006 afgesloten worden met een beperkt positief resultaat. Deze meevaller is heel goed voor de beperkte reserve die de faculteit heeft, deze hoeft nu niet aangesproken te worden. Maar het is een meevaller met een sterk incidenteel karakter hetgeen niet wegneemt dat de faculteit structureel op te grote voet leeft.

Het CvB heeft van de faculteit een meerjarenbegroting gevraagd waarin een structureel gezonde financiele situatie tot stand moet komen. Uiteraard moet daarin ook gekeken worden naar de kans dat dit soort technische meevallers zich vaker voordoen, dan wel naar de mogelijkheid dat er een forse tegenvaller komt. De komende maanden hoort u hier meer van.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina