Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 7/06 > Personalia

Personalia

Nieuwe medewerker

      

Reyer Brons

Interim-directeur bedrijfsvoering

Na een korte oriëntatieperiode in december neem ik vanaf 1 januari 2007 de rol van Jelle Kaldewaij als directeur bedrijfsvoering over, in afwachting van de definitieve vervulling van zijn functie.

Naast het gaande houden van vele lopende zaken zal daarbij mijn belangrijkste punt van aandacht de financiën zijn; de faculteit kampt immers onverwacht met een groter tekort dan eerder aangenomen. Het scheppen van waarborgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt zie ik dan ook als een belangrijke taak.

Er zal komend voorjaar een minimaal sluitende meerjarenbegroting gemaakt moeten worden voor de jaren 2008 en volgende. In dat kader moet ook nagegaan worden of bezuinigingen mogelijk zijn door de taken van het OBP te herschikken en/of door de spanning tussen de berekende uitkomsten van het allocatiemodel voor WP en de feitelijke bezetting te verminderen.

Circa 35 jaar geleden ben ik afgestudeerd als ingenieur in de Technische Natuurkunde, in de subgroep patroonherkennen van de vakgroep instrumentatie. Mijn afstudeerverslag had als titel "Lijnen op rasters'. In een kort durend baantje als 'ingenieur-assistent' heb ik dat toen bewerkt tot een artikel dat gepubliceerd is onder de titel 'Linguistic Methods for the Description of a Straight Line on a Grid'. Een klein beetje lucht van één discipline binnen de letteren heb ik dus wel opgesnoven.

Mijn eerste grotere baan was planningmedewerker van het CvB van de Nijmeegse Universiteit. De perifere universiteiten waren toen jaloers op de randstad waar veel meer kon. Zo heb ik eens op een rijtje gezet hoeveel studierichtingen de Nederlandse universiteiten hadden in relatie tot hun omvang. Nijmegen had er relatief weinig en Leiden scoorde het hoogst. Dat kwam uiteraard vooral door de verschillen in het aantal studierichtingen in de letterenfaculteiten.
De Nijmeegse jaloezie van toen heeft uiteraard een keerzijde: Leiden heeft een prachtige brede letterenfaculteit, maar de betaalbaarheid daarvan is niet altijd vanzelfsprekend.

Na Nijmegen heb ik lang bij de VSNU gewerkt als adjunct-directeur. Zaken waar ik mij mee bezig hield waren o.a. het landelijke allocatiemodel, de decentralisering van de huisvesting en de wachtgelden en het van de grond krijgen van een werkgeversorganisatie voor de universiteiten.
Sinds een aantal jaren ben ik zelfstandig interim-manager. Mijn opdrachten doe ik vooral in de bedrijfsvoering van non-profit organisaties, waaronder universiteiten.
Als interim-manager ben ik ingeschreven in het IM-register, wat mij het recht geeft om de titel rm (registermanager) achter mijn naam te voeren.

In december ben ik al enkele dagen aanwezig geweest. Ik heb ruim vijftig mensen ontmoet, waarvan de meeste uiteraard erg vluchtig. Ik zie uit naar een goede samenwerking in de komende maanden en ik hoop bij te dragen aan het verminderen van enkele problemen van de faculteit.

Reyer Brons

                                    
 
   
vorige pagina top pagina