Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 7/06 > Mededelingen

Mededelingen

ICT Nieuws

In dit ICT-Nieuws:

Website vernieuwd

Naar aanleiding van veelvuldig geuite klachten over de vindbaarheid van informatie op de ICT-site binnen Letwijzer, is de website aangepast.

Via een aantal thematisch ingedeelde blokken wordt u doorgeleid, naar handleidingen, aanvraagformulieren, informatie over college- en computerzalen, (werkplek)computers, accounts, externe informatie, ict & onderwijs, ict & onderzoek en afdelingsinformatie.

U kunt dezelfde informatie via verschillende wegen vinden. Zo vindt u aanvraagformulieren voor software zowel onder 'aanvraagformulieren' als onder het kopje 'computers'.

Up

 

Spambestrijding

Er zijn inmiddels een maand geleden wijzigingsverzoeken ingediend bij de I-Groep, om via een aantal tussenstappen de spamoverlast te verminderen.

Stap 1: verplaatsing naar een spam-folder (die u zelf moet legen).

Stap 2: verplaatsing naar een 'vuilnisbak' buiten uw mailbox, vanwaar u desgewenst nog een aantal dagen mailtjes kunt redden.

De gebruikerscommissie ICT heeft in grote meerderheid aangegeven geen mails automatisch te willen laten weggooien zonder dat deze teruggehaald kunnen worden, met uitzondering van mail gericht aan niet-bestaande adressen.

Up

 

Vervanging afgeschreven pc's

Op korte termijn zullen pc's die dit kalenderjaar afgeschreven zijn, door de I-Groep worden vervangen. Het gaat om 40 pc's die in 2002 zijn aangeschaft, van het type Quibus en Compaq. Al deze pc's zijn nog uitgerust met 256MB intern geheugen.

Het komende jaar wordt nog eens ca. 70 pc's van deze typen vervangen, die indertijd nog door de UB aangeschaft zijn in het  voorjaar van 2003.

Up

 

Voorbereiding nieuwe werkplekstandaard

Momenteel wordt bij de I-groep druk gewerkt aan een nieuwe werkplekstandaard.

In deze nieuwe standaard worden de serveromgevingen van Rechten/Rapenburg en Letteren/UB technisch en procedureel in elkaar geschoven. Het 'oude' serverpark van Letteren  (uit begin 2004) zal dan worden uitgefaseerd.

Volgens planning moet de nieuwe werplekstandaard worden ingevoerd in maart/april. Het zal uitsluitend gaan om een softwarematige herinrichting van de werkplekpc's. De apparatuur zal niet vervangen worden.

De nieuwe omgeving zal ook meer opslagruimte op het netwerk bieden en op dit vlak beter uitbreidbaar zijn.  Ook wordt nog meer aandacht aan bedrijfszekerheid gegeven dan voorheen.

Een ander doel is, dat de dienstverlening door de Helpdesk verbetert. Op dit ogenblik zijn er twee verschillende omgevingen, die qua procedure en details in de techniek van elkaar afwijken.  Hierdoor is de opstelling van de Helpdesk niet altijd adequaat.

Up

 

Intuit: aanvullende review met positief gevolg afgerond

Het SURF-project Intuit, waarvan Letteren RUG projectleider is en Letteren Leiden co-projectleider, is bijna aan het einde van het eerste jaar.

Het project heeft als hoofddoel om voor het taalvaardigheidonderwijs Engels een ICT-geïntegreerde leeromgeving te ontwikkelen en te implementeren aan zes universitaire talencentra in Nederland. Bij de inrichting van de leeromgeving wordt nauw aangesloten bij principes van autonoom taalleren en de uitgangspunten van het Referentiekader voor het talenonderwijs van de Raad van Europa. De leeromgeving moet mogelijkheden bieden voor diagnostische (zelf)toetsing, het zelfstandig verbeteren van specifieke vaardigheden en het begeleiden en beoordelen van cursisten door de inzet van een taalportfolio. In het Talencentrum van de Universiteit Leiden zijn dit jaar pilots uitgevoerd op dit laatste gebied, die positief zijn geëvalueerd.

In november heeft een aanvullende review met de commissie Projectbewaking van SURF plaatsgevonden. De conclusie van de commissie is dat het project ondanks de complexiteit over het algemeen goed op schema ligt en goede vooruitgangen kent. "De pilots worden consistent uitgevoerd en wanneer mogelijk worden besluiten genomen tot het al dan niet gebruiken van de geteste tools. Het project zal de eerste fase zonder al te veel problemen kunnen afronden, waardoor er een goede basis ligt voor opschaling", aldus de commissie. In januari wordt het eerste jaar afgerond met een eindreview. Als alles goed gaat, kan Intuit vanaf april of mei weer voor één jaar worden voortgezet.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina