Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 7/06 > Discussie

Discussie

Elektronische fraudebewaking?

Discussie FraudeaanpakReacties (1)

Door de faculteit der Letteren is nu Ephorus aangeschaft: een programma om scripties en ander schriftelijk materiaal te "matchen" met bronnen van bijvoorbeeld Internet. Hiermee kunnen frauderende studenten worden ontmaskerd. Grote lappen tekst zonder bronvermelding die overeenkomen met openbare bronnen worden onmiddellijk herkend.

Zijn we met deze elektronische bewaking van fraude wel op de goede weg? Is dit niet de zoveelste maatregel die geen rekening houdt met de onderwijspraktijk van alledag en leidt tot meer bureaucratie? Nu moeten we weer alle schriftelijke uitingen van studenten door een programma heen voeren.

En dat, terwijl het toch veel natuurlijker kan. Bij een schriftelijk werkstuk is het toch gebruikelijk dat de student dit opbouwt in een aantal fasen: van probleembepaling tot voorstel tot uitwerking naar nadere uitwerking etc. Wanneer deze fasen goed met de student besproken worden, kan er geen sprake zijn van het lenen uit andermans werk: de student gaat immers zijn eigen en hopelijk eigenzinnige route en wordt daarin gevolgd door de docent. Een plotsklaps uit de lucht vallend vertoog kan dan toch moeilijk meer voorkomen. Zeker, als bij de begeleiding van dit werk ook nog eens wordt gewezen op de mores met betrekking tot literatuurverwijzingen.

Kortom; maken normale vormen van begeleiding elektronische fraudebewaking niet volstrekt overbodig?

Lezersreacties

Naam: Richard Griffiths
Reactie: Het is moeilijk hier een antwoord op te geven. Ten eerste is het niet bepaald bureaucratisch om teksten door digitale "fraudepreventie"-software te laten scannen - het neemt bijna geen tijd in beslag. Ten tweede is het werken met studenten bij alle stappen in het schrijven van hun essay ook een manier van controleren. In geen van de gevallen is er echter sprake van een absolute controle.

Een student die met een tutor werkt, kan nog altijd een tekst vertalen en deze zonder zonder bronvermelding in een essay gebruiken. Als die van een website komt, kan de software niet bepalen waar die vandaan komt. U kunt zichzelf ook niet geruststellen door te denken dat in beide gevallen academische "meerderen" veel zullen doen om fraude op te sporen.

Wie zo fraudevrij mogelijk wilt zijn, volgt de volgende stappen: 

 1. Verhogen van het bewustzijn
  • Geef een duidelijk standpunt over de ontoelaatbaarheid van "plagiaat".
  • Maak duidelijk wat oplichten (plagiëren) behelst (inclusief het inaccuraat verwijzen, wat hier geldt als het equivalent van een "masking agent" bij een dopingcontrole).
  • Maak duidelijk wat de sancties zijn (en het overdoen is geen sanctie).
  • Laat de student een schriftelijke verklaring plaatsen op de titelpagina van het essay, dat dit zijn/haar eigen werk is en dat er correct is verwezen naar alle bronnen in het document. 
 2. Controle van de input
  • Volg de studenten in de stappen die ze in hun werk maken.
  • Controleer de output met de studenten (d.m.v. een mondeling examen).
 3. Elektronische plagiaatcontrole
  • Haal het essay door de software (dit controleert documenten van het internet en andere documenten in de database).
 4. Het systematisch controleren van bronnen

Als u (na punt 2 en/of 3) een student van fraude verdenkt, en punt 3 hier niet voldoende bewijs voor levert, is de enige optie alle verwijzingen in de tekst te controleren. Hierdoor komt alles in zicht, behalve de gevallen waarbij het essay een goede bronvermelding heeft, maar niet door de student zelf is geschreven.

In Groot Brittannië en de Verenigde Staten is plagiaat van het internet een steeds omvangrijker probleem, waarbij de normale vormen van begeleiding niet helpen.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina