Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 7/06 > Boeken

Boeken

Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

 • Openingstijden tussen Kerst en Nieuwjaarsdag
 • Uitbreiding openingstijden in 2007
 • Programma Winterschool Scaliger Instituut 2007
 • Nieuws

 • BNM-database van OPC4 naar ORS
 • UB verwerft opmerkelijk Maleis handschrift
 • Cursus Wetenschapsgeschiedenis
 • Tentoonstellingsagenda

 • Nederland-Duitsland
 • Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936)
 • Mini-tentoonstelling J.M.A. Biesheuvel
 •              J.M.A. Biesheuvel, mini-tentoonstelling

   

  UB open tussen Kerst en Nieuwjaarsdag

  Op veler verzoek zal de Universiteitsbibliotheek Leiden dit jaar geopend zijn in de periode tussen Kerst en Nieuwjaarsdag (27 t/m 31 december 2006).  De openingstijden in deze periode zijn van 08.30 uur tot 17.00 uur. Ook de Leeszaal Bijzondere Collecties is in deze periode tijdens de werkdagen geopend, van 09.30 uur tot 16.45 uur.

  Van 27 december t/m 29 december kunnen aanvragen die vóór 16.00 uur zijn ingediend vanaf dezelfde dag nog worden afgehaald.

  Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de bibliotheekcatalogus en het universitaire netwerk zijn er gedurende deze periode wel beperkingen in de dienstverlening van de Universiteitsbibliotheek. Het is daarom van belang dat u het gedetailleerde overzicht van de openingstijden en de (beperkte) dienstverlening in de periode 23 december t/m 31 december raadpleegt: Openingstijden en dienstverlening Universiteitsbibliotheek 23 december 2006 - 1 januari 2007

  Up

   

  Uitbreiding openingstijden UB in 2007

  Vanaf vrijdag 5 januari zal de Universiteitsbibliotheek voor studiedoeleinden ook op vrijdagavonden weer geopend zijn tot 22:00 uur. De Uitleenbalie sluit op vrijdag om 17:00 uur.

  Tevens zijn voor 2007 extra openingsuren rond tentamenperiodes voorzien. Nadere informatie daarover volgt later.

  Up

   

  BNM-database van OPC4 naar ORS

  De database van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta is sinds vandaag 5 december te raadplegen als ORS-bestand in PiCarta. Het ORS-bestand vervangt de huidige OPC4-versie.

  Het landelijk expertisecentrum Bibliotheca Neerlandica Manuscripta -- in 1939 ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden en sinds 1991 erkend als landelijk expertisecentrum -- verzamelt en presenteert gegevens over middeleeuwse handschriften uit de Nederlanden waar ook ter wereld bewaard. De BNM beoogt een inventarisatie van alle Middelnederlandse teksten in deze handschriften en hun auteurs, daarnaast van de personen die bij de productie van de handschriften betrokken waren en van alle bekende bezitters.

  De database is via PiCarta beter benaderbaar en doorzoekbaar voor belangstellenden in binnen- en buitenland. Enkele storende fouten in de OPC4-versie konden worden hersteld.

  Up

   

  Universiteitsbibliotheek Leiden verwerft opmerkelijk Maleis handschrift

  De Universiteitsbibliotheek Leiden heeft onlangs een exemplaar van de Sejarah Patani (‘Geschiedenis van Patani’) verworven. Het gebonden handschrift werd aangeboden aan de conservator van de Zuidoost-Aziatische Collecties dr. Marie-Odette Scalliet. De Sejarah Patani is een relatief onbekende tekst. Veel bekender is de Hikayat Patani (hikayat betekent ook ‘geschiedenis’), een tekst die in verscheidene handschriften overgeleverd is en ook wetenschappelijk uitgegeven is. Met betrekking tot de Sejarah Patani moet het onderzoek nog helemaal starten.

              Het ligt gezien de naam van de tekst voor de hand te veronderstellen dat de nieuwe aanwinst afkomstig is uit Patani (of Pattani). De havenstad Patani ligt in de gelijknamige provincie aan de zuidoostkust van Thailand. De bevolking van dit gebied is overwegend Maleis-islamitisch, een etnische minderheid in het verder grotendeels boeddhistische land. Het gebied is geregeld in het nieuws wegens godsdienstig-politieke onrust. Vroeger bloeide hier een sultanaat, maar in de loop van de negentiende eeuw heeft dat zijn onafhankelijkheid verloren.       

  Hoe oud het handschrift is, valt op dit moment nog niet te zeggen; daarvoor is meer onderzoek nodig. Heel oud kan het te oordelen naar het schrift, de versieringsstijl en de illuminatie niet zijn: eerder twintigste, misschien zelfs laat-twintigste eeuw, dan bijvoorbeeld negentiende of achttiende eeuw. Dit maakt het handschrift extra interessant. Patani is één van de regio's in Zuidoost-Azië waar de oude traditie van het met de hand kopiëren van teksten het langst heeft standgehouden en - naar dr. Scalliet veronderstelt - zelfs nu nog niet uitgestorven is. Een ander bekend voorbeeld waar deze traditie voortleeft, is het eiland Bali.

              Uitzonderlijk aan het handschrift is dat het op perkament is geschreven, hetzelfde materiaal waarvan ook wajangpoppen worden gemaakt. De handschriften uit Zuidoost-Azië in het bezit van de Universiteitsbibliotheek Leiden zijn geschreven op papier, palmblad en boombast, maar niet op perkament. In dit verband valt op te merken dat er getracht is om het handschrift ouder te laten lijken. Wellicht is dat gedaan in de hoop om nieuwe markten aan te boren?

              Het handschrift heeft in de collectie van de bibliotheek signatuur Or 26.541 gekregen.

  Up

   

  Tentoonstelling bij 50 jaar opleiding Duits in Leiden

  Tussen Duitsland en Nederland
  Leidse getuigschriften van een eindeloze uitwisseling

  Een halve eeuw geleden kreeg de Universiteit Leiden een zelfstandige opleiding voor Duitse taal en cultuur. De opening van de tentoonstelling Tussen Duitsland en Nederland. Leidse getuig-schriften van een eindeloze uitwisseling vormde op 30 november de feestlijke afsluiting van het afgelopen lustrumjaar. Getoond worden kostbare objecten en rariteiten van de middeleeuwen tot heden uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Veel daarvan krijgt u anders nooit te zien, zoals onder meer de ‘Leidse Willeram’, originele handschriften van Martin Luther en teksten van Martin Opitz, ooit student in Leiden. Maar er wordt ook recenter materiaal getoond, waaronder parodistische teksten, exilliteratuur en nieuwe boeken van Duitse schrijvers in Nederland en van Nederlandse schrijvers in Duitsland.

  Meer weten? Kijk dan op de website duits.leidenuniv.nl onder Actueel of stuur een mailtje naar .

  Up

   

  Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936): Oriëntalist

  Tussen 11 januari en 2 april 2007 organiseert de Universiteitsbibliotheek Leiden een tentoonstelling over Christiaan Snouck Hurgronje.

  Op de komende dies van de Leidse Universiteit op 8 februari 2007 is het precies honderdvijftig jaar geleden dat Christiaan Snouck Hurgronje werd geboren, Nederlands grootste oriëntalist in de moderne tijd. Snouck Hurgronje studeerde in Leiden en promoveerde in 1880 op Het Mekkaansche feest, een studie over de hadj of islamitische pelgrimstocht naar Mekka. Snouck Hurgronjes leven stond in het teken van de moderne islam. Hij zocht de islamitische wereld ook op en probeerde daarbij zo veel mogelijk in zijn omgeving op te gaan.

              In 1884 reisde hij naar het Arabisch schiereiland om in Mekka het pelgrimseizoen mee te maken. Als moslim met de naam Abd al-Ghaffar verbleef hij in 1885 enkele maanden in Mekka, maar werd gedwongen om vóór het begin van de hadj het land te verlaten. Groot succes had Snouck Hurgronje met zijn boek over Mekka (1888-1889). De bijbehorende map met foto’s bevat de vroegste foto’s die door een Europeaan van Mekka gemaakt zijn.

              Snouck Hurgronje ontmoette in Mekka veel pelgrims uit Nederlandsch-Indië. Wetend dat de koloniale Nederlandse overheid zich ernstig zorgen maakte over de risico’s van radicalisering tijdens hun verblijf in het islamitische ‘Heilige Land’, meldde Snouck Hurgronje zich als regeringsadviseur. Tussen 1889 en 1906 werkte hij in de koloniën. Hij gaf een grote studie uit, De Atjehers (1894-1895) en verstrekte bijvoorbeeld informatie aan generaal Van Heutsz, de Nederlandse opperbevelhebber in de oorlog tegen het onafhankelijke Atjeh. In 1906 keerde hij terug naar Leiden en volgde De Goeje op als hoogleraar Arabisch. In 1922 werd hij rector magnificus van de Leidse universiteit.

  De opening van de tentoonstelling op donderdag 11 januari om 16.00 uur zal worden verricht door dr. mr. Maurits Berger, die verbonden is aan het Clingendael Instituut. Hij is de auteur van diverse boeken over de islam, waaronder het bekende Islam is een sinaasappel.    

  De tentoonstelling wordt begeleid door een Engelstalige catalogus door Hans van de Velde en Arnoud Vrolijk, met een inleiding door Snouck Hurgronje-kenner Jan Just Witkam. De catalogus verschijnt in de reeks Kleine publicaties van de Universiteitsbibliotheek Leiden en kost € 10,00. De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27 of te bestellen via .

  De tentoonstelling is te bezichtigen in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

  Mini tentoonstelling J.M.A. Biesheuvel

  In de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden is een kleine tentoonstelling ingericht met boeken en mariginaal drukwerk van J.M.A. Biesheuvel. Afgelopen vrijdag, 15 december, is de P.C. Hooft-prijs aan deze in Leiden woonachtige auteur toegekend.

  Cursus Wetenschapsgeschiedenis

  Spectrumbijvak Letteren in samenwerking met het Scaliger Instituut 

  Causaliteit
  Dit bijvak biedt een fascinerende reis door verschillende culturen en wereldbeelden vanuit het perspectief van de wetenschapsgeschiedenis. Je maakt hier kennis met denksystemen uit andere culturen dan de westerse en leert oog te krijgen voor de betrekkelijkheid van westerse paradigma's. In dit semester staat het fenomeen Causaliteit centraal; het gaat dan vooral over het ontstaan van menselijke wezens en de manier waarop zij zichzelf beschouwen in relatie tot andere levende wezens.

  Het bijvak (12 ECTS) is bedoeld voor studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden, maar ook studenten van andere universiteiten zijn van harte welkom. Het bijvak wordt gegeven door docenten uit diverse vakgebieden. De cursus loopt van 5 februari t/m 24 mei en bestaat uit elke week een hoorcollege op maandag van 18.45-20.15 uur en een werk-demonstratiecollege op donderdag van 15.00-17.00 uur inclusief excursies naar musea en bibliotheekcollecties. De toetsing vindt plaats door middel van het schrijven van een werkstuk, wekelijkse opdrachten en een afsluitend tentamen.

  Als extra activiteit zal voorafgaand aan de collegereeks zal de Winterschool van het Scaliger Instituut plaatsvinden op 3 februari. Dr. J.W.Buisman, Scaliger hoogleraar Prof. dr. PW.P. Gerritsen, Prof. dr. P.G. Hoftijzer, Prof. dr. M. Horstmanshoff, Dr. B.J. Mandvelt Beck, zullen tijdens dit symposium de studenten kennis laten maken met bijzondere stukken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Hieronder vindt u het programma van de Winterschool.

  Meer informatie
  Zie www.studiegids.leidenuniv.nl.
  Voor verdere informatie over de Scaliger Winterschool kunt u terecht bij de coördinator van het Scaliger Instituut, .

  Programma Winterschool Scaliger Instituut 2007

  Vrijdag 2 februari
  Grote vergaderzaal (2e verdieping) Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27
  (NB Lezing dr. B.J. Mansvelt Beck vindt plaats in het Sinologisch Instituut, Arsenaal 1)

  9.30 uur  Koffie en thee
  10.00 uur  Welkom Prof. dr. P.G. Hoftijzer, directeur Scaliger Instituut
  10.15-11.00 uur
   Lezing Prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff (Hoogleraar geschiedenis van de antieke geneeskunde), Analogie versus anatomie. Antieke en vroeg-moderne verklaringen voor tranen
  11.15-12.00 uur

  Lezing Prof. dr. W.P. Gerritsen (Scaliger hoogleraar en mediëvist): De basilisk en andere fabelwezens, van het middeleeuwse bestiarium tot de vroeg-moderne zoölogie

  12.00-13.00 uur Lunch
  13.15-14.00 uur Lezing dr. B.J. Mansvelt Beck (Talen en culturen van China) De vier schatkamers - als de keizer van China een paar boeken zelf wil hebben
  NB in het Sinologisch Instituut, Arsenaalstraat 1
  14.15-15.00 uur Bezoek aan de Bibliotheca Thysiana (Rapenburg 25) o.l.v. prof. dr. P.G. Hoftijzer (Hoogleraar Boekwetenschap)
  15.15-16.00 uur   Lezing dr. W.J. Buisman: J.F. Martinet (1729-1795) of de dominee en het onweer
  16.00 uur Afsluiting door prof. dr. P.G. Hoftijzer en prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff, aansluitend borrel

                                      
   
     
  vorige pagina top pagina