Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 6/06 > Van het bestuur

Van het bestuur

Kerncurriculum in ontwikkeling: commissies aan de slag

In ieder bachelorprogramma zal vanaf 1 september 2008 ruimte ingeruimd worden voor een facultair kerncurriculum van 10 ects. Breed samengestelde commissies waarin zowel docenten als studenten zijn vertegenwoordigd werken momenteel aan de uitwerking van de cursussen.

In totaal zal het kerncurriculum een omvang hebben van 10 ects. Daarvan zal in ieder geval 5 ects besteed worden aan een faculteitsbrede cursus Wetenschapsfilosofie voor de Geesteswetenschappen. Voor de overige 5 ects is een keuze mogelijk tussen inleidende cursussen op het gebied van de taalwetenschap, de literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, geschiedenis en Computing in the Humanities.

In de discussie over de bachelorplannen met de facultaire gemeenschap is afgesproken dat de uitwerking van de cursussen zal worden overgelaten aan breed samengestelde commissies waarin zowel docenten als studenten zijn vertegenwoordigd. Sommige commissies zijn al van start gegaan, andere staan op het punt dat te doen. Allemaal hebben zij een door het faculteitsbestuur vastgestelde opdracht meegekregen waarin de kaders worden geschetst waarbinnen het te ontwikkelen vak gaat functioneren.

De commissies is gevraagd voor 1 januari 2007 een advies uit te brengen aan het faculteitsbestuur. Het streven is erop gericht om de uitgewerkte cursussen in februari samen met het definitief vastgestelde kaderdocument ter beschikking te stellen aan de opleidingen, zodat deze met de inhoud van deze vakken rekening kunnen houden bij de herprogrammering van de bachelors. Voor zover bekend volgt hieronder een overzicht van de commissieleden:

Commissie Wetenschapsfilosofie

 • Dr. P.H.H. Vries, Geschiedenis, (voorzitter)
 • Mw. Prof. Dr. C.A. van Eck, Kunstgeschiedenis
 • Dr. E.L.J. Fortuin, Slavisch/Ruslandkunde
 • Mw. Prof. dr. P. Kleingeld, decaan Wijsbegeerte
 • Mw. A. Sprangers, student-lid Talen en culturen van Japan
 • Mw. H. de Vries, student-lid taalwetenschap
 • Drs. H.L. de Jonge (secretaris)

Commissie Literatuurwetenschap

 • Prof.dr. Prof. dr. J.L. Goedegebuure, Moderne Nederlandse Letterkunde (voorzitter)
 • Mw. M. van Dorst, student-lid, GLTC
 • Prof. dr. P.J. Smith, Franse letterkunde
 • Dr. I.B. Smits, Talen en culturen van Japan
 • Dr. A.A. Seyed Gohrab, Nieuwperzische talen en culturen
 • Mw. Prof.dr. I. Sluiter, GLTC
 • W. IJdema, student-lid, Literatuurwetenschap
 • Dr. P.W.J. Verstraten, Literatuurwetenschap
 • Mw. drs. M.J. Wilts, (secretaris)

Commissie Kunstgeschiedenis

 • Mw. Prof. dr. K. Zijlmans, Kunstgeschiedenis (voorzitter)
 • Dr. W.J.L.M. van Damme, Kunstgeschiedenis
 • Dr. O.J. Moore, Talen en culturen van China
 • Dr. M.J. Klokke, Talen en culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië
 • Prof.dr. R.H.A. Corbey, Faculteit der Archeologie
 • Mw. G. Huijskens, student-lid Kunstgeschiedenis
 • Marjan Groot, Kunstgeschiedenis
 • Helbertijn Krudop,  student-lid Kunstgeschiedenis
 • Dr. H.G. Slings (secretaris)

Commissie Taalwetenschap

 • Prof.dr. M.P.G.M. Mous, TC Afrika (voorzitter)
 • Dr. C.L.J.M. Cremers, Taalwetenschap
 • Prof.dr. V.J.J.P. van Heuven, Taalwetenschap
 • Dr. M.A.C. de Vaan, Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap
 • Mw. Prof.dr. M.J. van der Wal, Nederlands
 • Dr. J.M. van de Weijer, LUCL
 • Dhr. C. Kaland, studentlid Taalwetenschap
 • Dr. H.G. Slings (secretaris)

Commissie Computing in the Humanities

 • Dr. C.L.J.M. Cremers, Taalwetenschap (voorzitter)
 • Dr. M.G. Kossmann, Talen en culturen van Afrika
 • Drs. G.J. Nauta, Kunstgeschiedenis / Coördinator ICT&Onderzoek
 • Dr. H.M. Hays, Egyptologie
 • Prof. dr. I.M. Tieken-Boon van Ostade, Engels
 • Mw B. Moskal, Engels
 • Mw S. van de Ende, Engels
 • Mw E. Kooijmans, Kunstgeschiedenis
 • prof. dr. P.W.M. Rutten
 • dr. L.J. Touwen
 • Drs. A.M. Hendriks (secretaris)

Geschiedenis

Voor wat betreft de kerncurriculaire cursus inleiding in de geschiedwetenschappen heeft het faculteitsbestuur besloten vooralsnog eerst het advies in te winnen van de opleiding Geschiedenis omdat wellicht een reeds bestaande cursus in het huidige bachelorcurriculum van die opleiding dienst kan doen als kerncurriculaire cursus.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††
 
   
vorige pagina top pagina