Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Onderzoek

Leidse stellingen

Ze zijn te vinden op een los velletje papier tussen de volgeschreven pagina's van het proefschrift: de stellingen van een promovendus. Twaalf of dertien zinnen met eigen bevindingen, kleine speldeprikken, interessante ontdekkingen en boeiende theorieën. Forum besteedt in deze rubriek aandacht aan een selectie van stellingen uit recent verschenen proefschriften bij de Letterenfaculteit.

Stellingen behorende bij het proefschrift van Paul van Els, The Wénzi: Creation and manipulation of a Chinese philosophical text:

  • Stelling 1. De Wénzi bestaat niet.
  • Stelling 4. Speuren naar de identiteit van de auteur van de oorspronkelijke Wénzi en die van de samensteller van de overgeleverde Wénzi  is wetenschappelijk oninteressant. Het is zinvoller na te gaan waarom deze personen anoniem zijn gebleven.
  • Stelling 5. Dat de overgeleverde Wénzi  tot in de 11e eeuw CE werd gezien als authentiek en relevant, vanaf de 12e eeuw werd gebrandmerkt als een waardeloze vervalsing, en sinds 1973 weer geldt als authentiek en relevant, toont aan hoezeer oordelen over vervalsing en authenticiteit voortkomen uit plaats- en tijdgebonden opvattingen over auteurschap en originaliteit.
  • Stelling 10. Politiek-maatschappelijke apathie in het "Vrije Westen" is bedreigender voor de wereldvrede dan religieus fundamentalisme in het Midden-Oosten.
  • Stelling 11. Het memoriseren van teksten in het oude China toont aan dat het verhuizen van boeken ook toen al een zware klus was.

Zie ook: Dissertations online

Stellingen behorende bij het proefschrift van Anna M.J.J. Beerens, Friends, acquaintances, pupils, and patrons. Japanese intellectual life in the late 18th century: a prosopographical approach:

  • Stelling 1. De zogeheten bunjin als sociale beweging of als een groep mensen met een alternatieve levensstijl bestaan niet. Bunjin zijn voor intellectuelen in het algemeen een ethos, en voor dichters, schrijvers en schilders in het bijzonder een topos, en dienen als zodanig te worden beschouwd en bestudeerd.
  • Stelling 3. De ambigue/ambivalente rol van de samurai die enerzijds behoorden tot de culturele elite en anderzijds werden verondersteld krijger te zijn, heeft er voor gezorgd dat juist zij zich veelvuldig hebben beziggehouden met de lichtere vormen van romanliteratuur en poëzie.
  • Stelling 7. Prosopografie is bij uitstek de methode om vooronderstellingen inzake 'stromingen' en 'bewegingen' te ontmaskeren.
  •  Stelling 9. De geschiedenisboeken moeten worden herschreven, want zoals blijkt uit het interview met Yamaguchi Naoki in de Kyuji shimonroku, is de blokkade van de baai van Hyogo in 1865 niet beëindigd vanwege toezeggingen van de zijde van de Bakufu, maar zijn de buitenlanders afgescheept met een vervalst document.
  • Stelling 14. "History is a foolish study", zei een van de grootste geesten van de achttiende eeuw, Dr. Samuel Johnson, en natuurlijk had hij gelijk.

Zie ook: Dissertations online

                                    
 
   
vorige pagina top pagina