Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Discussie

Discussie

Reacties (10)

S.P.A.M: Stupid Pointless Annoying Messages

'Het versturen van spam in of vanuit Nederland is niet toegestaan.
Dat is de hoofdregel in de Telecommunicatiewet'

door Berry Dongelmans

Ik heb er 43 (op dinsdag) , 23 (op woensdag), 56 (na een weekend) , 882 (na de vakantie) of 87 (na drie dagen congres). Nieuwe berichten in mijn Inbox. Van die 882 van na mijn vakantie bleken er na flink wat RSI bevorderende muisklikken 24 van enige relevantie, de rest van deze berichten was gemarkeerd met [SPAM-DNS], [SPAM-URB] of [SPAM-BA]. Dat onze ICT-afdeling de moeite neemt de met Viagra, Rolex, Love-pills, Prescriptions en andere seksueel getinte berichten te markeren met SPAM-DNS lijkt natuurlijk heel prachtig, maar getuigt niet echt van economisch opereren. Waarom worden ze niet automatisch verwijderd? En over opereren gesproken: collega's aan deze zelfde universiteit die bij Geneeskunde werken, krijgen dit type berichten in het geheel niet in hun Inbox, terwijl - zoals een collega fijntjes opmerkte - dáár berichten over Viagra en Love-pills toch veel meer op hun plaats zouden zijn dan bij Letteren. Ook mijn vrouw die bij een gemeente werkt, krijgt geen SPAM op haar werk binnen en medewerkers op de Hogeschool Rotterdam evenmin. Ja, ook daar heb ik vrienden, maar ze weten niet waar ik het over heb. Ze weten wel wat SPAM is, maar ACHTHONDERDTWEEËNTACHTIG (spreek uit: 882) mailtjes na je vakantie: Wat ben jij populair, zeg!!

In het begin was het nog grappig, toen ik er nog twee of drie per week kreeg.  Met de vraag: Hoe weten die lui toch dat ik Viagra nodig heb? kon je nog scoren, maar de lol is er langzamerhand af. Vandaag piept mijn computer twee tot vier keer per uur en het betreft vrijwel steeds weer SPAM. Vanmorgen, bij de dagopening,  had ik er 72, en bijna had ik in mijn opkomende woede de Nieuwsbrief van de Universiteit - die ik altijd tweemaal krijg toegestuurd (éen via mijn umail, éen via mijn letmail) - gewist. Tot voor kort stonden die twee Nieuwsbrieven na elkaar in mijn Inbox, nu hebben zich er twee spammetjes tussen weten te nestelen. Als een elfde Egyptische plaag storten ze zich over de Faculteit der Letteren heen en bevuilen de computers van 515,7 fte's (peildatum: 2005). Daarbij heb ik het nare gevoel dat ikzelf inmiddels ook drager van het spamvirus ben en mijn eigenste letmailadres als haard fungeert om adressen in mijn Contacts verder te infecteren. Kortom, éen grote infectueuze letmailfamilie met een SOA: Spam Overdraagbare Aandoening

De vraag is wat men bij een gemeente, bij Geneeskunde en op de Hogeschool Rotterdam wél kan, wat onze ICT-afdeling niet kan. Mijn vrouw zegt dat hun ICT-afdeling ze er uit filtert. Dat kunnen ze daar. Zoiets zal ook wel bij Geneeskunde het geval zijn én op de Hogeschool van Rotterdam. Met 1 fte (m/v) die structureel alle spammetjes er daar waar ze binnenkomen met wortel en al uitfiltert, kunnen 514,7 fte's bij Letteren hun tijd stukken nuttiger gebruiken. 1 fte'er (m) hoeft dan bijvoorbeeld ook geen boos stukje te schrijven, maar kan zich aan de wetenschap wijden.

In de loop van de ochtend heb ik 7777 gebeld en gemeld dat ik 72 spamberichten had. Of ze er wat aan konden doen. Of ik er zelf wat aan kon doen. Ze hebben mijn telefoonnummer en mijn emailadres genoteerd. Ze zullen kijken óf er wat aan te doen is. Als er over een week nog niks aan gedaan is, stuur ik dit stukje naar Forum (13 september 2006).

Mijn stelling is: Wat ze bij een gemeente, bij Geneeskunde en op de Hogeschool Rotterdam kunnen, moeten ze bij onze ICT-afdeling ook kunnen.

En wat vindt u?

Lezersreacties

Reactie: Ik wil mijn hartgrondige steun betuigen aan deze stelling. Het is echt een schande dat wij niet beter geholpen worden door de ICT-afdeling om deze plaag draaglijk te maken. Ik zou eraan toevoegen dat bij een e-mail provider als Hotmail de anti-SPAM filter ook veel effectiever is dan de Bauhaus-filter. Tevens dat het veel makkelijker gemaakt moet worden om berichten van foutief als SPAM-bron gemarkeerde verzenders op de white-list te zetten. Het is hoogst vervelend dat de 'subject' regel nu zo vaak foutief volgepropt wordt met vierkantje haakjes en Bauhaus-teksten.
Naam: Arlo Griffiths

---------------------------------------

Reactie: Uiteraard moet de vuiligheid eruit gefilterd worden: ik ben niet geinteresseerd in penisverlneging of borstvergroting. Ik had er dit weekeinde maar liefst 150 (zegge: honderdvijftig). Bovendien raakt mijn iemeelpostbus regelmatig vol, met SPAM. Ik ben dan niet bereikbaar voor studenten en collega's. Men grijpt 's avonds en in het weekeinde de telefoon om te informeren of ik "het" meeltje gekregen heb. Meeltjes die ik van mijn universitaire postbus doorstuur naar mijn privépostbus, doen er maar liefst drie tot vier over. Zelfs met de fax gaat het sneller. DUS STOP DE SPAM!
Naam: Ludo Jongen

---------------------------------------

Reactie: helemaal mee eens. Spam moet verdwijnen van het scherm. Sinds enkele dagen neemt het ook bij mij weer schrikbarende proporties aan. Als de ICT afdeling niets doet zullen we het bij de baas van de ICT moeten aankaarten, op een hoger niveau.
Naam: Schulte Nordholt, A.E.

---------------------------------------

Reactie: Dit stukje is mij uit het hart gegrepen. Mocht de Letterenfaculteit er niet in slagen de stroom aan SPAM te doen ophouden, dan zal ik niet langer van mijn universiteits e-mail gebruik maken. Ik heb wel wat beters te doen.
Naam: P.C. Emmer

---------------------------------------

Reactie: Ook ik ben het eens met de stelling van Berry Dongelmans. Het verschijnsel ergert me dagelijks. Een blik op mijn 'Deleted items' leert me dat het bij 57% van de verwijderde berichten (ca. 350 per week) om ongewenste post gaat. Moge het initiatief van Berry Dongelmans de aanzet vormen voor een oplossing van het probleem!
Naam: Wim van Anrooij

---------------------------------------

Reactie: Inderdaad kunnen spamfilters beter (hoewel het door het opnemen van het woord SPAM in de titels wel goed mogelijk is de SPAM effectief te sorteren en dan te verwijderen). Wat mij eigenlijk belangrijker lijkt, is dat de voornaamste veroorzaker van spam wordt aangepakt: het feit dat alle universiteits e-mailadressen in tekstvorm (ASCII) op internet voor kwaadwillende SPAM-zoekmachines beschikbaar zijn. Dit zou verholpen kunnen worden door de adressen in afbeeldingsformaat (bijv. JPEG) op de sites te plaatsen.
Naam: Coen Maas

---------------------------------------

Reactie: Wat ze bij een gemeente, bij Geneeskunde en op de Hogeschool doen, moeten ze bij onze ICT-afdeling ook zo snel mogelijk DOEN!
Naam: A.C. Hellenthal

---------------------------------------

Reactie: Helemaal mee eens en al vaak heb ik collega's hierover horen klagen in verschillende gremia. Er gebeurt echter nog steeds niets, terwijl dat toch mogelijk moet zijn: zie voorbeelden elders van Dongelmans.
Naam: Joke Nijenhuis

---------------------------------------

Reactie: Uit het hart gegrepen!!!! Ik moest tijdens mijn vakantie in Indonesië mijn mailbox uitwieden om te voorkomen dat hij overwoekerd werd en te vol raakte, zodat ik geen zinnige e-mails meer kon ontvangen.
Naam: Theo Krispijn

---------------------------------------

Reactie: We mogen Berry Dongelmans wel dankbaar zijn, eindelijk gaat er wat gebeuren! Had dat niet veel eerder gekund? Het maakt op mij een erg amateuristische indruk. Ik schrik van de aankondiging dat [SPAM-DNS]-mail afkomstig van 'geblackliste' servers geweerd gaat worden. Ik ontvang als zodanig gemerkte mail van keurige adressen o.a. aan de Sorbonne en de Freie Un. Berlin, worden die mij nu voorlopig onthouden??? Dat moet toch ook anders kunnen! Moet ik een ander e-mailadres gaan nemen???
Naam: Ariane van Santen

---------------------------------------

Reactie: Hierbij een reactie op het bericht van Coen Maas. E-mail adressen op de facultaire websites zijn niet per definitie voer voor de harvesters die mailadressen van het web oogsten. Er is enige tijd geleden een voorziening in QCMS ingebouwd om die harvesters te ontmoedigen. E-mail adressen worden versleuteld. Wie de tekst Jan Jansen selecteert en een link maakt waarin een e-mail adres j.jansen(verder bekend) wordt getypt loopt totaal geen risico. QCMS neemt het adres op als 'j.jansen' , 'let.leidenuniv.nl'. Wie echter het complete e-mail adres in de tekst van de pagina zet en dáár een link van maakt levert een hapklare prooi voor de hongerige SPAMbot. Het mailadres in de link wordt netjes versleuteld, maar het mailadres in de tekst niet! Omdat SPAM voorheen nog niet zo'n probleem was, en bovendien de QCMS oplossing niet voorhanden was, hebben wij ons, in ons streven naar volledigheid, ook schuldig gemaakt aan deze praktijk. Wij doen in de zeer nabije toekomst een check over alle centrale letteren websites om ze SPAM-veilig te maken. Wie dat voor zijn eigen (opleidings)website ook wil doen, en uitleg nodig heeft, kan altijd bij mij of een van mijn collega's aankloppen. Overigens ben ik het roerend eens met de stelling. Onze e-mail adressen worden echt niet alleen via websites gevonden, dus ook met tegenmaatregelen van bovenstaande aard blijft men ons spammen. Men zou er ook van de ICT kant alles aan moeten doen om die pogingen te frustreren. Blokkeren dus! En die paar e-mailtjes die er dan niet doorkomen, jammer dan; het SPAMfilter kan zodanig geconfigureerd worden dat de keurige instanties van Ariane er wel doorkomen, en voor noodgevallen is er ook nog een telefoon (met daaropvolgende melding aan de i-groep dat er weer een nieuw adres op de lijst 'doorlaten' moet natuurlijk). Overigens heb ik de laatste paar weken bijgehouden hoeveel goede mail er bij mij tussen de SPAM terecht is gekomen. Resultaat ruim 1300 x rommel, 0 berichten die ik had willen zien.
Naam: Rob Goedemans (webredactie)

 Zie ook: SPAM-filter (Mededelingen / ICT-nieuws)

                                    
 
   
vorige pagina top pagina