Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Mededelingen

Mededelingen

Nieuwe cursussen en trainingen

1.  Spelling

Zoals u weet is met ingang van 1 augustus jl. de nieuwe spelling van kracht geworden. En hoewel niet iedereen het eens is over deze spellingshervormingen en de dagbladen zelfs een andere spelling aanhouden zijn mensen in het onderwijs en de ambtenaren verplicht om de nieuwe spellingsregels toe te passen.

De universiteit biedt een online training “Nieuwe Spelling” aan. Deze training is individueel en speelt in op de kennisbehoefte in overheid en onderwijs maar is ook geschikt voor iedereen die in het dagelijkse werk met taal te maken heeft en zich de nieuwe spelling snel eigen wil maken. De training bestaat uit een reeks interactieve modules. Elke module is opgebouwd uit een theoretisch deel, wordt gevolgd door oefeningen en afgesloten met een “tussentoets”.  Met succes afgelegde tussentoetsen geven toegang tot een examen. Op elk moment van de dag kan worden ingelogd en het programma is gemakkelijk te onderbreken om op een ander moment verder te gaan. Het geheel neemt ongeveer vier uur tijd in beslag.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij www.hrm-opleidingen.leidenuniv.nl. U krijgt dan een eigen toegangscode en een wachtwoord. De prijs bedraagt € 24,50 per deelnemer,

2.  Resultaat en Ontwikkelingsgesprekken

In het najaar van 2006 en het voorjaar van 2007 worden er weer trainingen aangeboden. Ze zijn bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers die in 2006 in dienst zijn getreden en deze training nog niet hebben gevolgd.

U kunt zich inschrijven bij www.hrm-opleidingen.leidenuniv.nl

                                    
 
   
vorige pagina top pagina