Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Mededelingen

Mededelingen

Nieuwe aanduiding voor gebouwen

Hal Lipsius

Vanaf begin september zal worden overgestapt op een nieuwe benaming voor de gebouwen van het WSD-complex en zullen de codes 1103-1177, waarmee de gebouwen tot nu toe werden aangeduid, niet langer worden gebruikt in het Zalenreserveringssysteem (ZRS), op de facultaire websites en op Letwijzer.

Op verzoek van het Expertisecentrum Vastgoed zijn de faculteiten hiertoe overgegaan omdat de oude codes, die alleen nog op het WSD-complex gangbaar waren, niet aansluiten bij andere universitaire systemen.

Voor de nieuwe benaming is uitgegaan van de naam van het gebouw (volgens Leidse traditie worden de gebouwen genoemd naar beroemde geleerden) of het bezoekadres (waarin de naam van een beroemde geleerde is opgenomen). Omdat bepaalde digitale bestanden maar een beperkt aantal letters en cijfers toestaan, is voor die gevallen een aan de naam of het adres ontleende afkorting bedacht. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ZRS-systeem.

De nieuwe benaming zult u terugvinden op de borden die zijn geplaatst bij de ingang van de gebouwen, op de binnenkort te plaatsen informatieborden in de centrale hal van het Lipsius, en in de overzichten van de zaalreserveringen op de universitaire website. De medewerkers die direct betrokken zijn bij de zaalreserveringen zijn inmiddels geïnformeerd.

Het komende collegejaar beschouwen wij als een overgangsfase, waarin beide systemen naast elkaar bestaan, omdat in onder andere de studiegidsen 2006-2007 de oude codes nog staan vermeld. Wij willen u desondanks verzoeken zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe benamingen.

Hieronder vindt u een lijst van nieuwe benamingen voor de gebouwen en de corresponderende ZRS-codes:

Nr.  ZRS Nieuw  Naam Bezoekadres 
 1103  PJVETH  P.J. Veth  Nonnensteeg 1-3
 1162  WIJKPL2  Van Wijkplaats 2  Van Wijkplaats 2
 1163  WIJKPL3  Van Wijkplaats 3  Van Wijkplaats 3
 1164  EYCKH2  P.N. van Eyckhof 2  P.N. van Eyckhof 2
 1165  EYCKH3  P.N. van Eyckhof 3  P.N. van Eyckhof 3
 1166  WIJKPL4  Van Wijkplaats 4  Van Wijkplaats 4
 1167  EYCKH1  P.N. van Eyckhof 1  P.N. van Eyckhof 1
 1168  EYCKH4  P.N. van Eyckhof 4  P.N. van Eyckhof 4
 1170  VRIESH2  Matthias de Vrieshof 2  M. de Vrieshof 2
 1171  n.v.t.  Matthias de Vrieshof 3  M. de Vrieshof 3
 1172  VRIESH1  Matthias de Vrieshof 1  M. de Vrieshof 1
 1173  VRIESH4  Matthias de Vrieshof 4  M. de Vrieshof 4 / Witte Singel 25
 1174  HUIZINGA  Johan Huizinga  Doelensteeg 16
 1175  LIPSIUS  Lipsius  Cleveringaplaats 1
 1176  n.v.t.  Reuvens  Reuvensplaats 2-4
 1177  ARSENAAL  Arsenaal  Arsenaalstraat

Deze lijst kunt u ook terugvinden op de medewerkerssite Letwijzer (volg de link tabel) of direct via: letwijzer.leidenuniv.nl/index.php3?m=38&c=335

Jelle Kaldewaij
Directeur Bedrijfsvoering

                                    
 
   
vorige pagina top pagina