Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Van de decaan

Van de decaan

Missie en ideaal

 

 

In het VPRO-programma Zomergasten van 20 augustus vroeg Halina Reijn aan haar mede-dertiger Joris Luyendijk  "Hebben we nog idealen?". Ze zei ook nog iets over mensen die eerst wel idealen hadden, maar daarna hoogleraar werden aan een universiteit. Die zin gaf me te denken. Daarom: een goede vraag, ook aan ons en onze faculteit. We zijn vaak zo druk bezig met allerlei problemen en procedures dat we wel eens dreigen vergeten waar het ons in het werk in de faculteit om begonnen is. Maar waar is het ons eigenlijk om begonnen? Wel, we hebben een facultaire missie die onlangs zo werd geformuleerd:

De Faculteit der Letteren verricht onderzoek en verzorgt onderwijs van erkend hoge kwaliteit. Centraal staan de disciplines geschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en taalkunde, zowel afzonderlijk als in hun onderlinge samenhang. Kenmerkend voor deze klassieke letterenfaculteit is de studie van een breed spectrum aan talen die toegang geven tot moderne en oude culturen uit alle werelddelen. De bestudering van geschiedenis en materiële cultuur vindt plaats in een mondiale context. De faculteit stimuleert studenten en medewerkers om nieuwe kennis te ontwikkelen van hoog internationaal niveau en met hun verworven expertise een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke en maatschappelijke debatten.

Zo'n formulering is misschien niet voor iedereen flitsend genoeg, maar wel een compacte formulering van wat we met elkaar willen. Wat je daarmee niet overbrengt zijn de gevoelens die daarbij als het goed is horen: plezier, gedrevenheid, fascinatie, vreugde, het plezier van nieuwe dingen ontdekken, een nieuwe generatie zich zien ontwikkelen tot cultuurdragers en tot mensen die wat kunnen in de wetenschap en/of de maatschappij. Dat soort ervaringen moet je in je herinnering oproepen als het eens wat tegenzit, en andere gevoelens zoals frustratie, gejaagdheid, of werkdruk de boventoon voeren.

Deze zomer is er door een aantal collega's hard gewerkt aan een groot onderzoeksproject op het terrein van de Culturele Dynamiek, een zogenaamde Smart Mix-aanvraag, waarbij ook veel instellingen buiten de universiteiten betrokken zijn. Ik was er trots op te zien hoeveel expertise en hoeveel ambitie onze faculteit in huis heeft om bij te dragen aan onderzoek op dit interessante terrein. Het liet zien dat we veel kunnen en willen, en ook dat er veel interesse is van anderen.

Waar het in een faculteit om gaat, kan gemakkelijk ondersneeuwen onder de kleine dagelijkse sores, de getallen, de bestuurlijke zaken, en alle dingen die geregeld moeten worden. Aan het begin van een nieuw academisch jaar is het daarom goed dat we elkaar eraan herinneren wat onze idealen zijn in ons werk in deze faculteit, en ook hieraan dat we ons ondanks alle financiële beperkingen waar we steeds weer tegenaan lopen, bevoorrecht zijn vanwege het mooie werk dat we doen.

Lezersreacties

Reactie: De formulering van de facultaire missie gaat er aan voorbij dat het "niet-westen" talen en culturen bestudeert, waarbij ook bijvoorbeeld antropologie, recht, politiek en economie aan bod komen. Met deze formulering draagt de faculteit ertoe bij dat een vals, en uiteindelijk ook voor Leiden nadelig, beeld van de faculteit wordt geschapen. Het "niet-westen" kan absoluut niet beschreven worden als een klassieke letterenfaculteit en heeft daar ook bepaald geen belang bij. De formulering lijkt mij ook haaks te staan op ontwikkelingen die ook door het faculteitsbestuur worden ondersteund.
Naam: Boudewijn Walraven

-----------------------------------

Reactie:  Goed dat u dit hier benadrukt! Het is ook mijn ervaring dat vaak vergeten wordt te zeggen hoe mooi het is om met onze letterenstudies bezig te zijn. Als een docent het voor elkaar weet te krijgen zijn/haar enthousiasme voor het vak op een student over te brengen, wordt dit door de student denk ik nooit meer vergeten ook al valt de keuze niet op een carriere binnen de wetenschap! Succes met uw missie en ideaal!
Naam: Rachelle Eerhart

                                    
 
   
vorige pagina top pagina