Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Mededelingen

Mededelingen

ICT Nieuws

Onderhoud collegezalen

Het vorig studiejaar zijn er veel klachten geweest over de performance van computers in de collegezalen. Mede als gevolg hierop zijn alle presentatiecomputers voor aansturing van beamers de afgelopen maand vervangen. De nieuwe machines beschikken over 1024MB intern geheugen, waardoor ze veel beter in staat zijn om te gaan met grote bestanden, zoals gedetailleerde afbeeldingen, geluid en video. De 'oude' computers (dwz: 3 jaar en ouder) beschikten nog 'slechts' over 256MB.

Ook is er een nieuwe versie van de virusscanner geïnstalleerd. De nieuwe versie van de virusscanner werkt naar verluidt veel sneller.

Wij vertrouwen erop, dat hiermee een belangrijk deel van de gesignaleerde problemen zijn opgelost.

SPAM-filter

De laatste maanden wordt de faculteit getroffen door veel meer spam (ongewenste e-mail) dan voorheen. Er hebben geen wijzigingen in de instellingen van het SPAM-filter plaatsgevonden, zodat de conclusie moet luiden dat er meer spam naar de facultaire gemeenschap verzonden wordt.

Er is een aantal manieren om spam te voorkomen:

  • bezoek alleen werkgerelateerde sites
  • laat geen e-mailadressen achter op (commerciële) websites
  • antwoord niet op ongewenste mail (dan heeft de ontvanger namelijk de bevestiging dat het mailadres valide is)
  • zet geen 'autoreply' aan bij afwezigheid

Spam wordt in beginsel onderkend op 2 manieren:

1) de spam is afkomstig van een als spammer bekende server. Wereldwijd zijn er partijen, die 'blacklists' bijhouden van servers, waarvandaan massaal spam wordt gestuurd. Het is mogelijk om mail van deze servers rigoureus te weigeren, zoals bij Rechten gebeurt. Pas na aantoonbare maatregelen van de beheerder van zo'n server, wordt hij van de 'blacklist' gehaald.

2) de spam bevat kenmerken van spammailtjes, zoals vreemde bijvoegsels, woorden als 'viagra' of 'stock' en dergelijke.

Vooralsnog is er, in overleg met de gebruikerscommissie ict, voor gekozen om geen enkele soort spam volledig automatisch te weigeren, omdat a) foutloze herkenning van spam nog niet mogelijk is en b) universitaire mailservers in het Verre Oosten nogal eens op black lists voorkomen, waardoor mailverkeer met collega's aan die universiteiten niet meer goed mogelijk zou zijn. We houden de boel in de gaten.

Overigens weten spammers 'blacklisting' steeds beter te vermijden door hun bronnen te spreiden, bijvoorbeeld door grote aantallen pc's te besmetten en te misbruiken als mailserver. De gebruiker van zo'n pc merkt verder niets.

Plagiaat bestrijden

Op maandag 21 augustus is er een presentatie gegeven over het bestrijden van plagiaat met het programma Ephorus. Ephorus scant werkstukken op overeenkomsten met andere teksten die op het Internet staan en een melding geeft wanneer er daadwerkelijk overeenkomsten worden aangetroffen. Als u zelf met Ephorus wilt werken, dan kunt u informatie opvragen bij Marjana Rhebergen.

Ellips

www.ellipsconsortium.nl/ellips

Ellips is een webapplicatie waarmee interactieve taaloefeningen kunnen worden ontwikkeld. Dit programma is de opvolger van Hologram, een programma dat sinds 1996 door verschillende taalopleidingen wordt gebruikt. In de komende jaren zal het bestaande Hologrammateriaal naar Ellips worden overgezet: dit is gedeeltelijk al gebeurd met het materiaal van de opleiding Engels. Eerstejaars Engels zal dit semester voor het eerst met Ellips werken. Volgend jaar zal het Hologrammateriaal voor Chinees naar Ellips worden geconverteerd.

Voor een Ellipsaccount neem contact op met Alessandra Corda, a.corda@let.leidenuniv.nl.

Digibeeld

beeldbank.wsd.leidenuniv.nl

Digibeeld is de facultaire applicatie voor het gebruik van digitale afbeeldingen in het onderwijs, die naast Blackboard en ActiveMedia wordt gebruikt. Iedereen met een ULCN account kan inloggen. De nieuwe versie van Digibeeld, die vanaf dit semester beschikbaar komt, bevat een uitbreiding van de presentatiemogelijkheden:

  • De afbeeldingen kunnen nu afzonderlijk, maar ook in paren getoond worden, om vergelijkingen mogelijk te maken. Met een muisklik kan één van de twee afbeeldingen beeldvullend getoond worden.
  • De basisinterface van Digibeeld is vanaf nu in het Engels beschikbaar.
  • Het is mogelijk om in de getoonde afbeeldingen plaatsen aan te wijzen (hot spots), die door er op te klikken, een andere afbeelding of presentatie oproepen. Hierdoor wordt het mogelijk om hele kettingen van presentaties te maken.

Voor meer informatie over Digibeeld neem contact op met Alessandra Corda, a.corda@let.leidenuniv.nl

                                    
 
   
vorige pagina top pagina