Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Agenda

Agenda

Letterensymposium "Cultuur tegen de Muur"

Drie november zal het LetterenSymposium "Cultuur tegen de Muur" gehouden worden op onze faculteit. Met dit symposium hopen wij een bijdrage te leveren aan het idee van 'De Letterenstudent'. U bent van harte welkom op 3 november en neemt u vooral uw studenten mee!

Door: Astrid van Santen, Carolien Stolte, Marinda van Dorst, Rachelle Eerhart en Wouter Ydema (LetterenSymposiumCommissie)

Ongeveer zes maanden geleden werd er tijdens het SOL (Studieverenigingen Overleg Letteren) besloten dat het tijd was voor een faculteitsbreed symposium. Het probleem dat zich hier onmiddellijk voordeed was dat het lastig zou worden een thema te vinden waar elke letterenstudent zich achter zou kunnen scharen. Hoe kun je een inhoudelijk sterk symposium neerzetten waar voor iedere letterenstudent wat te vinden is? Vijf enthousiaste studenten werden bereid gevonden om hiermee aan de slag te gaan en de letterensymposiumcommissie 2006 was een feit.

In eerste instantie begon de zoektocht naar het onderwerp met een vraag: Wat betekent het om een letterenstudent te zijn? Wat houdt het in om aan de Universiteit Leiden een letterenstudie te doen? En wat ons interesseerde was de inhoudelijke kant van het verhaal. Wat bestuderen we aan de Faculteit der Letteren, en wat is het effect van onze academische inspanningen? Al snel kwamen we op de begrippen cultuur en cultuurkritiek uit. Elke letterenstudie is volgens ons bezig met het onderzoeken van culturen, of je nu een regiostudie als Koreaans doet of een discipline als taalwetenschap, het materiaal dat je bestudeert zit altijd verankerd in een cultuur. En omdat wij allen wetenschappers zijn is het niet meer dan normaal dat we kritisch naar onze onderzoeksobjecten kijken. Vandaar cultuurkritiek.

Maar hiermee begon de zoektocht pas, want het bleek al snel dat iedereen een eigen opvatting heeft over een begrip als cultuur, en dus ook een eigen opvatting over cultuurkritiek. Met mensen die het onmogelijk achten ook maar iets van een andere cultuur te kunnen kennen aan de ene kant en mensen die er prat op gaan dat het juist onze taak is objectief een cultuur weer te geven aan de andere kant en daartussen nog vele nuances kwamen wij erachter dat ons onderwerp in elk geval stof tot nadenken geeft. En dat is een goed teken!

We begonnen voor ons zelf al aardig helder te krijgen waar het symposium naar toe moest gaan, en dat was het volgende: Als je als letterenstudent bezig bent met het bestuderen van een cultuur, of cultuuruitingen, wat is dan het effect van dit bestuderen. Welke invloed oefen je uit als academicus? Maar om hier te komen moesten we natuurlijk wel iets te vertellen hebben op het symposium. Hiervoor hebben wij naar alle opleidingen onze Call for Papers uit laten gaan, en de reacties waren net zo divers als interessant.

Het probleem dat zich nu voordeed was dat we aan de letterenstudenten een heel leuk programma met allerlei sprekers vanuit verschillende opleidingen aan konden bieden, maar dat er toch nog een soort overkoepelend thema ontbrak. Vandaar dat we hebben besloten onze eigen Rode Lijn te schrijven, die we tussen de lezingen en workshops door in het programma zullen weven zodat we met z'n allen ergens naar toe kunnen werken.

 De Rode Lijn..
 • wat betekent het om een letterenstudent te zijn?
  Deze vraag zal centraal staan op het symposium en hoogstwaarschijnlijk onbeantwoord blijven. Het is niet onze bedoeling eenduidige antwoorden te geven, maar juist om de discussie aan te wakkeren. Wat wij belangrijk vinden is dat een letterenstudent zich bewust is op welke manier hij bezig is met zijn onderzoeksobject.
 
 • Eerst willen we duidelijk maken dat er geen zaligmakende manier van onderzoeken is, dat iedereen dit op zijn eigen manier doet en dat dit juist de wetenschap maakt tot wat ze is. 
 
 • Dit willen we koppelen aan het begrip cultuur, omdat wij vinden dat een letterenstudie voor een groot deel een cultuurstudie is.
 
 • En omdat het begrip cultuur zo omstreden is vinden wij het juist belangrijk dat een letterenstudent zich bewust is van de effecten van zijn studie. 
 
 • Vervolgens willen we helder krijgen dat het niet mogelijk is objectief naar een cultuur te kijken. Iedereen draagt zijn eigen culturele lading mee. 
 
 • Deze culturele lading willen we juist benadrukken als het middel om goed onderzoek te doen. Proberen te ontdekken waarom je nu juist die of die bevindingen doet en waar ze vandaan komen leert je net zoveel over je onderwerp als over jezelf. 
 
 • Als blijkt dat wij zelf cultureel bepaald zijn dan zullen onze onderzoekswijzen dat ook zijn. (kijk maar naar de verschillen tussen opleidingen bv.)         Het is daarom de taak van de wetenschapper/student zich zo genuanceerd mogelijk met zijn onderwerp bezig te houden. 
 
 • Onze culturele bril betekent dat wij met ons onderzoek ook een cultuur vormgeven. Als student heb je de kans je volledig in je onderwerp te storten, maar wees je bewust van de verantwoordelijkheid die je met je meedraagt. Jij bepaalt mede hoe culturen eruit zullen zien. En vice versa. 
 
 • Culturen zijn net zo dynamisch als het begrip cultuur zelf. Wij willen niemand zeggen hoe hij zich dient te gedragen, wij willen enkel benadrukken dat je als letterenstudent de mogelijkheid hebt om een kritische houding aan te nemen en eerst bij jezelf te rade dient te gaan voordat je iets voor zoete koek aanneemt. Het zijn juist de vanzelfsprekende dingen die het diepst in ons culturele bewustzijn geworteld zitten, maar deze vanzelfsprekendheden zouden we juist moeten onderzoeken. 
 
 • Wat betekent het om een letterenstudent te zijn? 
 
 • Door met dezelfde vraag te open als te eindigen hopen we de rondetafeldiscussie op te starten. Als het goed is zal het antwoord niet meer zo vanzelfsprekend zijn als aan het begin van de dag.

Mocht u op de Rode Lijn willen reageren of heeft u tips, laat het ons dan vooral weten op symposiumck@hotmail.com

Zie ook: letterensymposium.leidenuniv.nl

                                    
 
   
vorige pagina top pagina