Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 5/06 > Agenda

Agenda

Valt de Europese Unie uit elkaar?

25 september
Conferentie EU Studies

De Sovjet-Unie, de Noordse Unie en de Anglo-Ierse Unie zijn uit elkaar gevallen. Gebeurt dat nu ook met de Europese Unie? Haar lidstaten hebben sinds de jaren '90 voortdurend verdragen afgesloten om de bestuurbaarheid van de Europese Unie te handhaven. Ondertussen houdt (toekomstige) toetreding van landen als Roemenië en Turkije de vraag hoever de Europese Unie nog kan uitbreiden en verdiepen op de politieke agenda. Met het oog op de eerste Tweede-Kamerverkiezingen na het referendum over het Europees Grondwettelijk Verdrag zijn de vragen actueel voor politieke partijen of, en zo ja met welke lidstaten en op welke beleidsterreinen Nederland nog Europees zou moeten samenwerken.

De Europese Unie Studies van de Leidse Faculteit der Letteren wil in zijn onderzoek een brug slaan tussen wetenschappelijke analyse en politieke praktijk. Vandaar dat het samen met het Bureau Europees Parlement een conferentie belegt op maandag 25 september 2006. Politicologen, historici en politici geven uit diverse invalshoeken antwoord op de vragen naar de zogeheten absorptiecapaciteit van de Europese Unie en de Europese rol van Nederland.

De conferentie vindt plaats op maandag 25 september a.s. van 10.00  tot 17.00 uur in het Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10 (vlak achter NS-station Leiden Centraal). De toegang is gratis. Studenten zijn nadrukkelijk uitgenodigd.

Meer informatie
Voor meer informatie over het symposium en toezending van het programma kunt u terecht bij drs. Hans Vollaard, j.p.vollaard@let.leidenuniv.nl

                                    
 
   
vorige pagina top pagina