Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/05 > Mededelingen

ICT

Uitrol nieuwe Macs

Op 29-4 berichtte leverancier Apple ons, dat door logistieke problemen levering van de per 29-4 bestelde machines is uitgesteld tot 5 mei (Hemelvaart!?). Dat houdt in, dat uitlevering van nieuwe machines helaas moet worden uitgesteld op zijn vroegst tot na het weekend van Hemelvaart.

Spam filter

Als het Mac-project eind mei is afgerond, zijn de laatste mailgebruikers van de oude mail servers gemigreerd naar de nieuwe servervoorzieningen. Het spam filter, dat een deel van de ongewenste mail tegen moet houden, wordt dan geactiveerd.

Gebruikerscommunicatie

De dienst ICT voert vanaf februari systematisch gesprekken met de diverse gebruikersgroepen. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met Sinologie, het Tuning-Instituut, NDD en Engels.

Alle ICT-contactpersonen uit de diverse instituten zijn ook uitgenodigd voor een gemeenschappelijke overlegstructuur, waarin gezamenlijke problemen besproken kunnen worden en het ICT Programma wordt toegelicht. Er zijn inmiddels overleggen geweest in januari en april.

Het overheersende beeld: reactietijden moeten sneller, er moet meer gecommuniceerd worden over planningen en terugkoppeling van werkzaamheden moet beter.

Over de ondersteuning van ISIS heerst grote onvrede. Het aantal betrokken partijen (Functioneel Beheer ISIS bij ICS, Helpdesk en Applicatiebeheer bij de I-Groep, Functioneel Beheerder ISIS Letteren, en ICT Letteren) maakt communicatielijnen ondoorzichtig, coördinatie van werkzaamheden lastig. Op initiatief van ICT Letteren, is onlangs een bijeenkomst gehouden met de Functioneel Beheer bij ICS, Technisch Applicatiebeheer bij de I-Groep, de Functoneel Beheerder van ISIS binnen Letteren Chris Gallacher en ICT Letteren, om taken en verantwoordelijkheden beter af te stemmen.

Werkgroepruimte voor audio- en videobewerking

Bij ICT&Onderwijs zijn plannen ontwikkeld voor de inrichting van een werkgroepruimte voor audio- en videobewerking met de computer. De ruimte moet in het 1e semester van studiejaar 2005/2006 beschikbaar komen in 1175/127 en geschikt zijn voor kleine werkgroepen van studenten en onderzoekers.

SURF-aanvraag voor ICT-ondersteuning van het Engels ingediend

In verband met de invoering van het Engels als voertaal in de Masters, heeft Letteren samen met een aantal andere universiteiten bij SURF een projectaanvraag ingediend, om het leren en het gebruik van Engels beter met ICT-middelen te ondersteunen.

Centralisatie ICT dienstverlening

Momenteel wordt gekeken of het mogelijk is, de huidige onderwijsvoorzieningen bij Letteren vanaf deze zomer te integreren in de centraal beheerde VUW studentenomgeving, zoals die momenteel bij de UB is geïnstalleerd. Ook Plexus zal zich daarbij aansluitenhet voordeel daarvan is, dat Letterenstudenten ook op deze andere locaties dezelfde voorzieningen krijgen als bij Letteren zelf, als de apparatuur en softwarelicenties het toelaten. Uiteraard mag één en ander niet ten koste gaan van de mogelijkheden voor Letterendocenten om onderwijs te verzorgen.

Volgens plan zal vanaf 1 september gewerkt gaan worden aan centralisatie van de complete werkplekondersteuning en het serverbeheer van de faculteit bij de I-groep, zoals momenteel al gebeurd is bij Rechten. Voordelen: hogere beschikbaarheid van voorzieningen, meer concentratie bij de dienst ICT op specifieke Letteren-functionaliteit, single logon voor alle universitaire toepassingen.

De faculteit stelt wel voorwaarden voor de inrichting van de dienstverlening bij de Informatiseringsgroep.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina