Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 4/06

Onderzoek

Leidse stellingen

Ze zijn te vinden op een los velletje papier tussen de volgeschreven pagina's van het proefschrift: de stellingen van een promovendus. Twaalf of dertien zinnen met eigen bevindingen, kleine speldeprikken, interessante ontdekkingen en boeiende theorieën. Forum besteedt in deze rubriek aandacht aan een selectie van stellingen uit recent verschenen proefschriften bij de Letterenfaculteit.

Stellingen behorende bij het proefschrift van Vincent Meelberg, New sounds, new stories. Narrativity in Contemporary Music:

 • Stelling 2.Traditioneel gaat de muziekwetenschap eerder over visuele dan over auditieve objecten.
  'Binnen de traditionele muziekwetenschap, en meer bepaald de muziekanalyse, is het object van analyse veelal de partituur. En hoewel, in het geval van gecomponeerde muziek, de partituur het uitgangspunt vormt van een muzikale uitvoering, kan in een partituur nooit alles dat ook daadwerkelijk klinkt vervat worden. Een partituur is met andere woorden een zeer incomplete beschrijving van het klinkende muziekstuk. De muziekwetenschap zou zich mijns inziens juist moeten richten op dit klinkende resultaat, de "echte" muziek, in plaats van op die visuele, incomplete beschrijving die de partituur is.'
 • Stelling 5. Een verhaal is niet noodzakelijkerwijs verbaal.
  'Hoewel mensen bij een verhaal meestal denken aan een verbaal verhaal zoals een roman, kan een verhaal ook in een ander dan een verbaal medium verteld worden. In mijn definitie van een verhaal - een verhaal is de representatie van een temporele ontwikkeling -  wordt niet een bepaald medium voorondersteld. Deze definitie is juist mediumonafhankelijk, en daarmee wordt erkend dat een verhaal ook via bijvoorbeeld een of meer plaatjes zonder tekst, een stomme film, of - zoals ik in mijn proefschrift probeer aan te tonen - via instrumentale muziek verteld kan worden.'
 • Stelling 8. Een atonaal muzikaal verhaal gaat niet over muziek, maar over narrativiteit
  'In mijn proefschrift stel ik dat atonale narratieve muziek het proces van narrativisering, d.i. het proces waarbinnen een object door een beschouwer als een verhaal wordt beschouwd, expliciet maakt. Dus, atonale muziek is in dit geval niet zelfreflexief omdat deze muziek over muziek gaat, wat vaak wordt beweerd over muziek in het algemeen, maar omdat dit verhaal over verhalen gaat.'
 • Stelling 10. De beste manier om iemand te leren kennen is om muziek met hem/haar te maken.
  'Samen muziek maken is een zeer intieme activiteit. Het noodzakelijk om zeer nauw samen te werken met je medemusici om tot een goed muzikaal resultaat te komen. Emoties en karakter spelen hier een heel belangrijke rol. Niet alleen die emoties die via de muziek verklankt worden, maar ook die emoties die spelen tijdens de repetities. Je kan bij wijze van spreken bijna in de muziek horen of de spelers met elkaar op kunnen schieten of niet. Samen musiceren is bijna een soort van sociaal experiment, een experiment waarin personen wordt opgedragen om een bepaalde taak te volbrengen - in dit geval het spelen van een muziekstuk. Deze taak kan alleen maar volbracht worden wanneer iedereen zijn/haar uiterste best doet en wanneer de samenwerking goed verloopt. Iedereen moet zijn/haar plaats en functie kennen en zich zo veel mogelijk in dienst van het geheel stellen. In muziek is er geen ruimte voor egotripperij.'
 • Stelling 11. De zelfevidentie van zelfevidentie is niet evident.
  'Wanneer is iets zelfevident? Wanneer het niets anders nodig heeft om de waarheid van het object/stelling aan te tonen. Een zelfevident object of stelling is waar in zichzelf. Maar hoe zit het dan met zelfevidentie? Is zelfevidentie ook waar in zichzelf? Hoe vanzelfsprekend is de zelfevidentie van zelfevidentie? Ik stel dat zelfevidentie niet aantoonbaar waar in zichzelf kan zijn. Zelfevidentie is een geloof, een aanname, die niet verder aangetoond kan worden.'

Promotie 1 juni 2006
Promotoren: Prof.Dr. E.J. van Alphen en Prof.Dr. R. de Groot (Univ. v. A'dam),
Zie ook: Dissertations online

 

                                    
 
   
vorige pagina top pagina