Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 4/06 > Boeken

Boeken

Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

Bezoekersnieuws

Tentoonstellingsnieuws

 

           Bilderdijk

Beperkte openstelling UB tijdens de zomer

Voor de Universiteitsbibliotheek gelden in de periode van zaterdag 1 juli t/m zondag 13 augustus 2006 de volgende openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.30 - 12.30 uur
Zondag: gesloten

Buitenlandse kranten en andere nieuwsbronnen digitaal toegankelijk

Tot 17 juli loopt bij de Universiteit Leiden een proef met twee databases die toegang geven tot de volledige tekst van vooraanstaande buitenlandse kranten en andere nieuwsbronnen.

LexisNexis en Factiva bevatten de volledige tekst van ondermeer The Economist, Financial Times, Berliner Zeitung, International Herald Tribune, Le Figaro, The New York Times, The Observer, El País en Der Spiegel. Deze databases bevatten niet alleen de laatste nummers van kranten, maar ook de voorgaande afleveringen die soms wel tot tien jaar terugreiken. Er zijn geavanceerde zoekmogelijkheden beschikbaar.

U vindt beide bestanden in U-LIP onder ‘Resources’ door in het veld ‘Alphabetic List’ in te typen: Kranten. U kunt dan vervolgens kiezen voor:

 • Kranten Buitenland: LexisNexis en vervolgens onder ‘News’ voor: ‘International News’
 • Kranten Buitenland: Factiva

In LexisNexis vindt u onder ‘News’ ook ‘Nederlands Nieuws’ met daarin een aantal kranten dat de bibliotheek al langer aanbiedt zoals het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool, Trouw en De Volkskrant. Tijdens de proefperiode is dit aanbod tijdelijk uitgebreid met o.a. Het Financieele Dagblad, De Telegraaf en regionale dagbladen.

In Factiva wordt overigens ook veel bedrijfsinformatie aangeboden. Tijdens de proefperiode biedt LexisNexis op haar pagina bedrijfsinformatie aan onder het kopje ‘Company’.

Na 17 juli wordt een besluit genomen welke van deze twee databases aan het aanbod van de bibliotheek wordt toegevoegd. Behalve de prijs speelt daarbij een rol welk van de twee bestanden qua inhoud en interface het beste aansluiten op de Leidse behoeften. Wij stellen het op prijs indien u ons laat weten welke database volgens u het beste voldoet en waarom. Zend uw reactie aan onder vermelding van de relatie die u tot de Universiteit Leiden onderhoudt (student of medewerker van Faculteit X).

15.000 pamfletten opgenomen in Leidse catalogus

In de maand juni is er een project uitgevoerd om de in de Leidse catalogus ontbrekende 16de- en 17de-eeuwse pamfletbeschrijvingen uit de STCN (Short Title Catalogue of the Netherlands) geautomatiseerd in te voeren in de catalogus van de Leidse UB. Het resultaat is dat de titelbeschrijvingen van ca. 15.000 pamfletten vanuit de GGC-STCN in de catalogus zijn opgenomen. Het gaat hier om de signaturen PAMFLT (UB Pamfletten), THYSPF (Pamfletten Bibliotheca Thysiana), KL.GES (MNL Portefeuilles / Kleine geschriften) en SEMRPF (Pamfletten Remonstrants Seminarium).

De pamfletten bevatten onder meer interessante zaken op het gebied van de Nederlandse (godsdienst)geschiedenis en literatuur uit de 16de en 17de eeuw.

U vindt de pamfletten in de Leidse catalogus (http://opac.leidenuniv.nl) uiteraard gewoon met een zoekactie op titelwoord of auteur, maar het is ook mogelijk alle pamfletten te bekijken via een zoekactie met de zoekkeuze  ‘Plaatsingscode’ en de betreffende signatuur met een vraagteken (bv. THYSPF?).

Eerste vier proefschriften verschenen bij Leiden University Press

Op 22 juni presenteerde de recentelijk opnieuw gestarte Leiden University Press tijdens een bijeenkomst getiteld New Sounds, New Stories, New Dissertations de eerste vier proefschriften van de publicatiereeks Leidse Dissertaties. Tijdens deze bijeenkomst werd ook gesproken over de recente ontwikkelingen op het gebied van elektronische proefschriften en over Printing on Demand.

De eerste vier publicaties uit de reeks zijn:

 1. New Sounds, New Stories - Narrativity in Contemporary Music
  Vincent Meelberg (ISBN 90 8728 002 5)
 2. Unheimlich moederland - (Anti-)pastorale letteren in Zuid-Afrika
  Gitte Postel (ISBN 90 8728 003 3)
 3. De Wsnp: bedoelde en onbedoelde effecten op het minnelijk traject
  Nadja Jungmann (ISBN 90 8728 004 1)
 4. Friends, Acquaintances, Pupils and Patrons - Japanese Intellectual Life in the Late Eighteenth Century: A Prosopographical Approach
  Anna Beerens (ISBN 90 8728 001 7)

Eerder dit jaar kwam de Universiteit Leiden met Amsterdam University Press overeen om gezamenlijk de imprint Leiden University Press nieuw leven in te blazen. Er werd gestart met Leidse Dissertaties, een reeks die jonge wetenschappers de mogelijkheid biedt de resultaten van hun promotieonderzoek te publiceren met het oog op een ruime verspreiding onder vakgenoten en een geïnteresseerd publiek. De proefschriften komen zowel in gedrukte als in digitale vorm beschikbaar. De digitale versie wordt opgenomen in het Repositorium van de Universiteit Leiden; voor de gedrukte versie wordt veelal gebruik gemaakt van Printing on Demand. Alle Engelse titels van Leiden University Press zijn wereldwijd beschikbaar. Zie voor uitgebreidere informatie: www.lup.nl 

Toegang tot de Leidse dissertaties kan worden verkregen via: www.proefschrift.leidenuniv.nl

Werkzaamheden aan dak UB

Op 19 juni is een begin worden gemaakt met de vernieuwing van het dak van de UB. De werkzaamheden zullen vermoedelijk duren tot eind augustus. Vanwege de bouwvakvakantie worden de werkzaamheden tijdelijk van 17 juli tot en met 11 augustus onderbroken.

De werkzaamheden op het dak zullen mogelijk gepaard gaan met geluidsoverlast. Met de uitvoerder is afgesproken dat getracht wordt geluidsoverlast veroorzakende activiteiten uit te voeren vóór 9.00 uur ‘s ochtends.

Huisregels UB

De UB wil een rustige en schone studie- en werkomgeving garanderen voor alle gebruikers van de studiezalen en andere openbare ruimtes in het gebouw. Bezoekers van de UB wordt gevraagd medewerking aan dit streven te verlenen door de huisregels van de bibliotheek te respecteren.

Ter herinnering enkele belangrijke regels:

 • Bezoekers die in de publieke ruimten van de UB etenswaren en/of drank nuttigen zullen op de huisregels worden gewezen en de opdracht krijgen de meegebrachte etenswaren in de koffie- en lunchkamer of buiten het gebouw te eten. Het is niet toegestaan maaltijden te laten bezorgen op de UB en óók niet te nuttigen in de koffie- en lunchkamer
 • Het afval dient in de daartoe aanwezige afvalbakken in de koffie- en lunchkamer of buiten de UB te worden gedeponeerd
 • Luidruchtig gedrag is helemaal uit den boze en zal leiden tot het verzoek de zaal te verlaten
 • Het meenemen van jassen en tassen is niet toegestaan
 • Tegen het meenemen van een flesje water in de algemene studiezalen wordt niet opgetreden

Ook zijn dan ook de volgende maatregelen van kracht geworden:

 • Bij binnenkomst van de UB zal worden gecontroleerd of geen etenswaren en/of drank mee wordt genomen. De medewerkers van de Receptie zullen boekenmandjes controleren
 • Gedurende de openingstijden zal intensiever toezicht zijn op de zalen door medewerkers van de UB en het UFB. Overtreders van de huisregels zullen op hun gedrag worden aangesproken

Zie voor meer informatie: huisregels

Tentoonstelling Rembrandt in prent gebracht

Nog tot en met 27 augustus is de tentoonstelling Rembrandt in prent gebracht te bezichtigen in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Rembrandt was niet alleen zelf een productief prentmaker, zijn werk is ook vele malen door anderen in prent gebracht. Dit begint al in de jaren ´30 van de zeventiende eeuw, wanneer Jan Gillisz van Vliet in nauwe samenwerking met Rembrandt een aantal van zijn schilderijen in ets reproduceert, en gaat door tot het einde van de negentiende eeuw wanneer de fotografie de reproductieve functie van de prentkunst al heeft overgenomen. In de tussenliggende tweeëneenhalve eeuw zijn vele honderden prenten naar Rembrandts werken gemaakt, zowel naar zijn schilderijen en tekeningen als naar zijn etsen. Deze reproductiegrafiek is het onderwerp van een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden, die een ruime keuze van vooral Hollandse, Duitse, Franse en Engelse prenten zal laten zien.

De geschiedenis van de reproductiegrafiek naar Rembrandt hangt nauw samen met de roem van de schilder en met de werken die van hem bekend en al dan niet toegankelijk waren. Zo is aan het aantal prenten dat naar Rembrandt werd gemaakt zijn populariteit af te lezen maar ook het veranderende beeld dat van zijn werk bestond. Lang niet alle werken die prentmakers als van Rembrandt zijnde claimen, worden immers nu nog als van zijn hand beschouwd. Sommige werken zijn daarnaast vaak in prent gebracht, andere zelden of nooit.

De tentoonstelling concentreert zich op de prenten die naar Rembrandts schilderijen en tekeningen zijn gemaakt, in de eerste plaats in Nederland maar ook in andere Europese landen. Behalve aan de hierboven genoemde kwesties zal ook aandacht worden besteed aan de verzamelgeschiedenis, de ontwikkeling van de reproductiegrafiek als zodanig, de mate van getrouwheid in de weergave en de gebruikte technieken.

Bij de tentoonstelling is een catalogus verschenen die buiten een inleidend essay een overzicht van alle Rembrandtgrafiek in het Leidse Prentenkabinet bevat, prijs: € 15,-. De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden, telefoon 071-5272800 of te bestellen via e-mail: ommen@library.leidenuniv.nl

Tentoonstelling ‘Ô bloem der steden’: Bilderdijk en Leiden

Van 7 september t/m 27 november 2006 zal de tentoonstelling ‘Ô bloem der steden': Bilderdijk en Leiden te bezichtigen zijn in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27.

Op 7 september 2006 is het 250 jaar geleden dat dichter Willem Bilderdijk werd geboren aan de Westermarkt te Amsterdam. In 1776 tekende zich voor het eerst zijn dichttalent af. Het Leidse dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid Verkreegen bekroonde zijn vers over de ‘Invloed van de dichtkunst op het staetsbestuur’ met de gouden medaille. In 1780 kon hij, beginnen aan zijn studie rechten te Leiden. Twee jaar later rondde hij deze studie met succes af en vestigde hij zich als advocaat te Den Haag. In 1781 zag zijn eerste zelfstandige publicatie getiteld ’Mijn Verlustiging’, een bundel met licht erotische verzen, het licht. Bilderdijk heeft veel over de universiteitsstad Leiden gepubliceerd. Sprekende titels zoals: De Leydsche weezen aan de burgerij, Leydens ramp (over de ontploffing van het kruitschip in 1807, waardoor Bilderdijks woonhuis onbewoonbaar werd en de hoogleraren Luzac en Kluit het leven verloren) en Afscheid aan Leyden.

De blijvende betekenis van Bilderdijk voor de Nederlandse cultuur ligt vooral in zijn werk als privaatdocent vaderlandse geschiedenis in Leiden. Hier verzamelde hij een groep jonge mannen om zich heen die later belangrijk zijn geweest in het zogenoemde Het Réveil, Tot de personen die zijn privaatcolleges bezochten behoorden onder meer: Isaäc da Costa, Willem en Dirk van Hogendorp en Guillaume Groen van Prinsterer.

Bij de tentoonstelling verschijnt in de serie Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek een catalogus met bijdragen van Peter van Zonneveld en Rick Honings.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina