Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/05

Leidse stellingen

Ze zijn te vinden op een los velletje papier tussen de volgeschreven pagina's van het proefschrift: de stellingen van een promovendus. Twaalf of dertien zinnen met eigen bevindingen, kleine speldeprikken, interessante ontdekkingen en boeiende theorieën. Forum besteedt in deze rubriek aandacht aan een selectie van stellingen uit recent verschenen proefschriften bij de Letterenfaculteit. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van Roula Ikonomakis, Post-war British Fiction as 'Metaphysical Ethograpy'. 'Gods, Godgames and Goodness' in John Foles's The Magus and Iris Murdoch's The Sea, the Sea.

 • Iris Murdoch's and John Fowles's novels reveal that the godgame is well anchored in Man's soul and that the pilgrimage to Goodness is a difficult journey out of this 'god-complex'.
 • The sea monster - the ego monster of death - in Iris Murdoch's The Sea, the Sea bearch much resemblance to the biblical Leviathan.
 • The camera is to the film director what pen is to the writer: modern magic rods or 'godly fingers'.
 • Susannah is her name... In Prospero's Books, Peter Greenaway 'paints' Miranda's mother's untold story in William Shakespeare's The Tempest. By acquiring a name, she acquieres a face, she becomes a person, she is restored to memory.
 • My knowledge signals my fundamental ignorance. Therefore, the more I know the more I realize how little I know. Knowledge should thus teach humility, but often breeds arrogance instead.

Promotie 21 april 2005
Promotor: prof.dr. Th.L. D'haen

Stellingen behorende bij het proefschrift van Marjo van Koppen, One Probe - Two goals: Aspects of agreement in Dutch dialects.

 • Een Probe voor phi-features kan een congruentierelatie aangaan met twee verschillende Goals, op voorwaarde dat die Goals zich structureel op gelijke afstand van de Probe bevinden.
 • Het Hellendoornse schwa-affix dat de congruentierelatie uitdrukt tussen het voegwoord en subjecten van de eerste persoon MEERVROUD heeft de formele kenmerken eerste persoon ENKELVOUD.
 • De vraag of men te maken heeft met een andere taal dan de standaardtaal of een dialect van de standaardtaal is een politieke en geen taalkundige vraag.
 • Destructie kan verrassend creatieve effecten hebben: zo heeft het nazi-bombardement van 10 mei 1940 ongewild de grondslag gelegd voor de mooiste binnenstad van Nederland.

Promotie 13 april 2005
Promotor: prof.dr. J.E.C.V. Rooryck

Stellingen behorende bij het proefschrift van R. Lucarelli, The Book of the Dead of Gatseshen. Ancient Egyptian Funerary Religion in the 10th Century BC.

 • There is no specific evidence that allows us to prove that the papyri of the Book of the Dead belonging to female members of the High Priest's family like Gatseshen present any special features of arrangement and selection of texts which could indicate special attention to gender during the redaction of the funerary texts.
 • The double or triple occurence of one and the same spell in a papyrus of the Book of the Dead is not due to a scribal mistake. Rather it points to the will of the ancient redactor to stress certain ideas, chich, as expressed in that particular composition, are copied more than once and may be distributed over more than one context in the papyrus.
 • Some categories of demons as decribed and represented in the funerary literature of ancient Egypt were not the original creation of theologians. Rather, they have been inspired by the demons of popular religion, which are mentioned in spells of everyday magic.
 • The fact that in the suburban population of modern Egypt a belief in the "magic of the Pharaoh" protecting ancient Egyptian tombs and a fear of profaning them is still alive shows that some elements of ancient Egyptian funerary magic have survived in the popular religion of Islamic Egypt outside the academic tradition.

Promotie 9 maart 2005
Promotor: prof.dr. J.F. Borghouts
Samenvatting

                                    
 
   
vorige pagina top pagina