Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/06 > Mededelingen

Mededelingen

The WIZARD of .Leiden

Hoe een slim systeem behulpzaam is bij het aanstellen van medewerkers uit het buitenland.

Binnen het beleid van de Leidse Universiteit wordt gestreefd naar topkwaliteit van onderwijs en onderzoek. Om deze doelstelling te realiseren is naast het beschikbare Nederlandse talent,  ook de talentvolle buitenlandse docent en onderzoeker welkom als medewerker. De faculteit Letteren heeft hierdoor steeds vaker te maken met het aanstellen van buitenlandse medewerkers.

Bij het aanstellen van deze medewerkers is het van groot belang dat de noodzakelijke procedures die moeten worden gevolgd in verband met het inreizen, werken en verblijf in Nederland, zo vlot mogelijk verlopen. Dit laatste is een continue uitdaging voor de personeelsafdelingen gezien de complexe en uitgebreide regelgeving van overheidswege en de vele partijen die bij dit proces betrokken zijn: naast de Universiteit spelen onder andere de IND, de Belastingdienst, het CWI en de lokale gemeentes een belangrijke rol.

Eén van de diensten van de afdeling Personeelszaken Letteren is het zo goed mogelijk terzijde staan van de buitenlandse (gast)medewerker bij de vergunningenprocedure. Tot nu toe had Personeelszaken geen geautomatiseerd systeem tot haar beschikking om de onderliggende processen adequaat te ondersteunen en de bewerkelijke papierstroom te beheersen. Sinds kort is hier verandering in gekomen. Het International Office heeft, in samenwerking met de Personeelsafdelingen, voor deze problematiek een geautomatiseerde 'beslisboom', met de naam Wizard ontwikkeld. Deze handige tool leidt de P&O'er door de voor elke specifieke aanstelling van toepassing zijnde procedure. Het systeem heeft bovendien koppelingen naar originele bronnen van ministeries, waarin andere relevante en actuele informatie te vinden is.

Met de ingebruikname van Wizard is voor Personeelszaken een efficiëntere en snellere werkwijze mogelijk gemaakt. Daarnaast is zij nog wel afhankelijk van de snelheid van de eerder genoemde betrokken instanties. Vanwege onze ervaring met vaak lange doorlooptijden bij het aanvragen van verblijfsvergunningen, tewerkstellingsvergunningen etc. adviseren wij om buitenlandse (gast)medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium, doch uiterlijk drie maanden voor de gewenste aanstellingsdatum, aan te melden bij de afdeling Personeelszaken. De personeelsmedewerker kan u informeren over de te volgen procedure en de geschatte termijn die de werkzaamheden rond de aanstelling in beslag zullen gaan nemen. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met het land van herkomst, de functie en de status van de kandidaat. Met deze adviezen kan de personeelsbezetting op de afdelingen tijdig worden gepland en een realiseerbare aanstellingsdatum worden vastgesteld.  

Heeft u vragen over bovenstaand onderwerp of een concrete situatie bij de hand? Neemt u dan contact op met de personeelsmedewerker van uw afdeling of opleiding, mw. J. Bleijenberg, tel. 071-5272095, mw. A. de Winter tel. 071-5272780 of  mw. W. Opstal 071-5272094. 

Zie ook: Letwijzer.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina