Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 4/06 > Agenda

Agenda

Vijftiende Bert van Selm-lezing

Op dinsdag 5 september 2006 vindt de vijftiende Bert van Selm-lezing plaats met de voordracht die Jeroen Salman zal houden onder de titel Ontmoetingen met rondtrek-kende boekverkopers.

In deze lezing zal de spreker met behulp van egodocumenten, beeldmateriaal en andere bronnen een beeld schetsen van de achtergronden, motieven en werkwijzen van ambulante boekverkopers in de achttiende en negentiende eeuw. Archivalia mogen dan relatief schaars zijn, op contemporaine schilderijen en prenten is deze beroepsgroep opvallend vaak aanwezig. Mits kritisch gebruikt werpt dit iconografische materiaal een interessant licht op de handel in drukwerk in de publieke ruimte: pleinen, bruggen, straten, sluizen en markten. Daarnaast beschikken we over enkele egodocumenten die de ambulante boekhandelaren zelf aan het woord laten. Deze geschriften geven inzicht in de belevenissen, handelspraktijken en overlevingsstrategieën van enkele markante straatverkopers. Hoe zagen tijdgenoten deze rondtrekkende boekverkopers en hoe zagen marskramers en omlopers zichzelf? Het zijn deze vragen die de rode draad van deze voordracht zullen vormen.

Dr. Jeroen Salman studeerde geschiedenis in Leiden en promoveerde in 1997 op het proefschrift Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als handelswaar en lectuur waarvan in 1999 de handelseditie verscheen. Voor zijn boek ontving hij de Menno Herzberger Aanmoedigingsprijs 2002. Vanaf 1997 is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij als postdoc onderzoeker, universitair docent en KNAW-fellow onder meer onderzoek deed naar  kinderliteratuur in de achttiende eeuw en uitgeversstrategieën en populaire literatuur in Nederland in de periode 1600-1800. Sinds 2005 leidt hij het NWO Vidi-project ‘The pedlar and the dissemination of the printed word’. Hij is secretaris van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging.

Studenten, docenten, alumni van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Toegang tot de lezing

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsius-gebouw, het vroegere Centraal Facilitei­ten­gebouw (gebouw 1175), van het Witte Sin­gel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend wordt in het restaurant een drankje geschonken. De toegang is vrij. Voor nadere informatie: secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing

De vijftiende Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 5 september 2006. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door  € 11,00 (of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Vijftiende Bert van Selm-lezing’. Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs € 10,25. De bestelling is op 5 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Abonnement

U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Indien u dat wilt, kunt u dit kenbaar maken door op uw overschrijvingskaart het woord ‘abonnee’ te vermelden. U krijgt dan met ingang van dit jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst, tegen voordeelprijs. Dit ligt op de dag van de lezing voor u klaar of het wordt u toegezonden (vergezeld van een rekening).

                                    
 
   
vorige pagina top pagina