Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/06 > Boeken

Boeken

Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

 • UB gesloten op 24 juni en ander sluitingsdata
 • Bijzondere Collecties digitaal toegankelijk
 • Uw boek is beschikbaar!
 • Nieuw leven voor Leiden University Press
 • Alle Sage tijdschriften nu Online
 • 100.000ste bezoeker website De Bello Belgico
 • Tentoonstellingen nu ook digitaal te bekijken
 • Tentoonstelling Rembrandt in prent gebracht
 • Mini-tentoonstelling Oud, ouder, oudst
 • Nieuw nummer Omslag
 •      
     
  De Bello Belgico

  UB gesloten op 24 juni en ander sluitingsdata

  Op zaterdag 24 juni is de Universiteitsbibliotheek Leiden aan de Witte Singel 27, de hele dag gesloten in verband met werkzaamheden aan de stroomvoorziening in het gebouw. Zondag 25 juni is de Universiteitsbibliotheek weer geopend van 13.00-17.00 uur.

  De Universiteitsbibliotheek is verder gesloten op:

  • Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag.
  • Vrijdag 26 mei: Beperkte dienstverlening. UB open van 8.30-17.00 uur
  • Zondag 4 juni   : Eerste pinksterdag.
  • Maandag 5 juni: Tweede pinksterdag

   

  Bijzondere Collecties digitaal toegankelijk

  Sinds kort zijn op de website van de Universiteitsbibliotheek Leiden de eerste nieuwe beschrijvingen van bijzondere collecties te bekijken: uniform van opzet, helder gestructureerd en goed doorzoekbaar.

  Van iedere collectie wordt onder meer de omvang, herkomst, acquisitie en globale inhoud vermeld. Bij een aantal collecties is bovendien een inventaris opgenomen waarin een gedetailleerd overzicht wordt geboden van de onderdelen waaruit de collectie is opgebouwd. Op de webpagina voor deze collectiebeschrijvingen, die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, is het mogelijk om, zowel binnen een collectie als dwars door alle collectiebeschrijvingen heen, gericht te zoeken o.a. op willekeurige woorden, trefwoorden, persoonsnamen en geografische aanduidingen.

  Binnen de Universiteitsbibliotheek Leiden loopt sinds 2005 een project ter uitbreiding en verbetering van de digitale toegang tot de Bijzondere Collecties. Het bieden van toegang op collectieniveau vormt een belangrijk onderdeel van dit project. De collectiebeschrijvingen zijn gemaakt op basis van Encoded Archival Description (EAD), een internationale standaard waarmee archieven en verzamelingen op verschillende niveaus kunnen worden ontsloten. Met behulp van een dergelijke standaard kunnen gegevens op eenvoudige wijze worden uitgewisseld. Landelijke en ook internationale samenwerking zal het op den duur mogelijk maken (bijzondere) collecties, waar zij zich ook bevinden, als één geheel te doorzoeken.

  Door het gebruik van EAD kan de UB Leiden in relatief korte tijd een groot aantal collecties via het web presenteren. In eerste instantie is slechts een bescheiden aantal collectiebeschrijvingen beschikbaar, maar aan dit aantal zullen steeds beschrijvingen worden toegevoegd. Op termijn zullen alle relevante collecties en archieven van de UB Leiden digitaal worden gepresenteerd. Naast de algemene collectiebeschrijvingen zullen in veel gevallen ook beschrijvingen van items worden opgenomen en waar mogelijk tevens digitale afbeeldingen van de bronnen zelf.

   

  Uw boek is beschikbaar! 

  U moet wachten op een boek dat een andere bibliotheekgebruiker heeft geleend? Zodra het door u gereserveerde boek is teruggebracht, stuurt de Leidse Universiteitsbibliotheek u onmiddellijk een email zodat u snel op de hoogte bent en het boek kan komen ophalen. De email vervangt de papieren brief die u voorheen ontving - tenminste indien uw emailadres bij de bibliotheek bekend is. Deze snelle melding via email zal in de komende maand door alle Leidse bibliotheken worden aangeboden.

   

  Nieuw leven voor Leiden University Press

  De Universiteit Leiden en de Amsterdam University Press zijn overeengekomen om de imprint Leiden University Press gezamenlijk nieuw leven in te blazen. Vanaf heden bestaat de mogelijkheid om publicaties die vanuit de Universiteit Leiden zijn ontwikkeld onder te brengen in de Leiden University Press (LUP). LUP zal als een imprint worden gevoerd door Amsterdam University Press.

  De eerste reeks die in de LUP gestart wordt, betreft de Leidse Dissertaties. In deze reeks kunnen jonge wetenschappers de resultaten van hun promotieonderzoek opnemen met het oog op een ruime verspreiding onder vakgenoten en een geïnteresseerd publiek. De proefschriften worden zowel in gedrukte als in digitale vorm beschikbaar gemaakt. De digitale versie wordt opgenomen in het repositorium van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Leiden – zie ook www.proefschrift.leidenuniv.nl. Voor de boeken wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van Printing on Demand, waardoor het aantal benodigde exemplaren exact kan worden aangemaakt, desnoods in zogenaamde ‘eentjes’.

  Publicaties van de Leiden University Press zullen apart in alle catalogi van AUP worden aangekondigd en bij het Centraal Boekhuis op voorraad worden gehouden, zodat boekhandels in Nederland en België de LUP uitgaven makkelijk kunnen bestellen. Alle internationale uitgaven van Leiden University Press zullen dankzij de internationale samenwerkingsverbanden van Amsterdam University Press ook beschikbaar komen in het buitenland, via onder andere de University of Chicago Press in de Verenigde Staten en Canada, en University Press Marketing voor het Verenigd Koninkrijk en Europa. Daarnaast zullen de uitgaven op internet bereikbaar worden via onder meer www.lup.nl, Google Book Search, Google Scholar, Amazon.com en BOL.com.

   

  Alle Sage tijdschriften nu Online

  Nadat in 2005 nieuwe licenties werden gesloten met de grote uitgevers van tijdschriften kwam daar recent de licentie met Oxford University Press bij en nu dan ook een licentie met Sage. Hierdoor zijn inmiddels 10.000 lopende tijdschrifttitels ‘full text’ voor de medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden beschikbaar.

  De tijdschriften van Sage zijn vooral belangrijk voor de sociale wetenschappen en de humaniora. Had Leiden tot nu toe 100 titels van Sage in abonnement, door de nieuwe licentie heeft onze universiteit via U-LIP en U-CAT nu toegang tot nagenoeg het volledige pakket aan tijdschriften van Sage. Het aanbod omvat hierdoor vanaf heden een kleine 400 titels. Toegang is er voor de meeste titels vanaf jaargang 1999. Voor een volledige lijst van titels, zie: http://www.sagepub.co.uk/eaccess.aspx#journals

   

  100.000ste bezoeker website De Bello Belgico

  Sinds 1997 bezochten 100.000 mensen de website van de Universiteit Leiden over de Opstand in de Nederlanden. Hoort u daar al bij? Met de realisering van de beeldbank einde dit jaar zal het bezoekersaantal ongetwijfeld nog flink toenemen. Hierbij gaan enkele recente publicaties van redactieleden en andere onderzoekers. Behalve in het Nederlands zijn onderdelen van de site ook in het Frans, Duits, Engels en Spaans toegankelijk. In de zg. Spoetnik vitrine in de aankomsthal van de Universiteitsbibliotheek is een keur aan publicaties uitgestald van medewerkers aan de website De Bello Belgico.

  Meer weten? dutchrevolt@library.leidenuniv.nl

   

  Tentoonstellingen nu ook digitaal te bekijken

  Op de website van de Universiteitsbibliotheek is onder het hoofdstuk Tentoonstellingen http://ub.leidenuniv.nl/tentoonstellingen/ een groot aantal digitale tentoonstellingen te raadplegen die de afgelopen jaren in de bibliotheek te zien waren. Onder de beginpagina vindt u een selectie van 30 tentoonstellingen terwijl onder het kopje Webpresentaties het totale overzicht aan tentoonstellingen is te vinden.

   

  Tentoonstelling Rembrandt in prent gebracht

  Rembrandt was niet alleen zelf een produktief prentmaker, zijn werk is ook vele malen door anderen in prent gebracht. Dit begint al in de jaren ´30 van de zeventiende eeuw, wanneer Jan Gillisz van Vliet in nauwe samenwerking met Rembrandt een aantal van zijn schilderijen in ets reproduceert, en gaat door tot het einde van de negentiende eeuw wanneer de fotografie de reproductieve functie van de prentkunst al heeft overgenomen.

  In de tussenliggende tweeëneenhalve eeuw zijn vele honderden prenten naar Rembrandts werken gemaakt, zowel naar zijn schilderijen en tekeningen als naar zijn etsen. Deze reproductiegrafiek is het onderwerp van een tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden, die een ruime keuze van vooral Hollandse, Duitse, Franse en Engelse prenten zal laten zien.

              De geschiedenis van de reproductiegrafiek naar Rembrandt hangt nauw samen met de roem van de schilder en met de werken die van hem bekend en al dan niet toegankelijk waren. Zo is aan het aantal prenten dat naar Rembrandt werd gemaakt zijn populariteit af te lezen maar ook het veranderende beeld dat van zijn werk bestond. Lang niet alle werken die prentmakers als van Rembrandt zijnde claimen, worden immers nu nog als van zijn hand beschouwd. Sommige werken zijn daarnaast vaak in prent gebracht, andere zelden of nooit.

              De tentoonstelling concentreert zich op de prenten die naar Rembrandts schilderijen en tekeningen zijn gemaakt, in de eerste plaats in Nederland maar ook in andere Europese landen. Behalve aan de hierboven genoemde kwesties zal ook aandacht besteed worden aan de verzamelgeschiedenis, de ontwikkeling van de reproductiegrafiek als zodanig, de mate van getrouwheid in de weergave en de gebruikte technieken.

  Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus die buiten een inleidend essay een overzicht van alle Rembrandtgrafiek in het Leidse Prentenkabinet zal bevatten, prijs: € 15,-. De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden, telefoon 071-5272800 of te bestellen via e-mail: ommen@library.leidenuniv.nl

  De tentoonstelling is te bezichtigen van 1 juni t/m 27 augustus 2006 in de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

   

  Mini-tentoonstelling Oud, ouder, oudst

  In de Tielehal van de Universiteitsbibliotheek Leiden is vanaf 21 april in een tweetal vitrines een gevarieerde collectie boeken, prenten, pamfletten en postzegels te zien over mensen die zeer oud zijn geworden, of waarvan althans werd beweerd dat zij een extreem hoge leeftijd bereikten. Om een plaatsje in een van de vitrines te verwerven moet men tenminste de leeftijd van 100 jaar hebben bereikt. Zo wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan een echtpaar uit Sassenheim, 102 en 104 oud, die in 1794 hun 75-jarig huwelijksfeest vierde. De Surinaamse Susanne Dumoin bereikte in 1818 een leeftijd van 105 jaar. Een Haagse dokter bereikte de 120 in 1774. Van Old Parr wordt gezegd dat hij stierf toen hij 152 was. Onlangs bracht de Columbiaanse posterijen een postzegel uit met de foto van een 167 jarige.

  De tentoonstelling vormt een onderdeel van de manifestatie De kunst van het oud worden, een samenwerkingsverband van het Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Leiden en diverse culturele instellingen en musea in Leiden.

   

  Nieuw nummer Omslag

  Op 1 juni verschijnt weer een nieuw nummer van Omslag, het Bulletin van de Universiteitsbibliotheek en het Scaliger Instituut. In dit nummer vindt u o.a. een interview met de eredoctor Anthony Grafton over de bijzondere collecties van de UB, artikelen over een vroege schaakfoto uit de collectie van het Prentenkabinet, de Grand Tour van de Leidse student Johannes Thiysius, het schildenboek van Biagio Garofalo en ander nieuws over tentoonstellingen en aankopen. Het nieuwe nummer van Omslag is gratis af te halen bij de receptie en de uitleenbalie van de bibliotheek.

                                      
   
     
  vorige pagina top pagina