Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/06 > Discussie

Discussie
Discussie
Onderweg naar morgen

Lezersreacties (4) 

Onderweg naar Morgen: een nieuwe structuur voor de faculteit noodzakelijk?

Het meest controversieel in het discussiestuk Onderweg naar Morgen zijn de voorstellen over een nieuwe organisatie van de faculteit. Er wordt een model voorgesteld van drie departementen, bestaande uit verwante leerstoelgroepen met dwars daarop een "undergraduate school" voor al het bachelor-onderwijs en een "graduate school" voor al het master-onderwijs. Daarnaast blijven de onderzoeksinstituten verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderzoek binnen de faculteit.

Voorstanders van dit organisatiemodel wijzen op de volgende voordelen:

  • met zulke departementen kan je de verantwoordelijkheid voor geld, inzet van personeel en noodzakelijke expertise lager leggen in de organisatie;
  • samenwerken over de (huidige) opleidingsgrenzen heen wordt makkelijker;
  • communicatie kan in zo'n organisatie beter geregeld worden: vaker mondeling overleg met vertegenwoordigers van een beperkt aantal gremia in plaats van veelvuldig schriftelijk verkeer en af en toe eens mondeling overleg met vertegenwoordigers van talloze gremia.

Tegenstanders hebben als vrees dat  er alleen maar meer lagen bijkomen en de besluitvormingslijnen alleen maar langer worden, dat de identificatie met een overzichtelijke groep ('de opleiding')  teloor gaat en dat een willekeurige clustering ons niet verder helpt.

Kijk nog eens in Onderweg naar Morgen en geef uw mening: is de faculteit toe aan een nieuwe structuur of moeten we doorgaan met wat we hebben?

Lezersreacties

Naam: Leonard Blussé
Reactie: Niet mee eens. Doorgaan met wat we nu hebben en stuk voor stuk de opleidingen aanpakken die niet genoeg studenten aantrekken. Samen met die opleidingen plannen maken om daar iets aan te doen.

----------------------------

Naam: Petra de Bruijn
Reactie: Niet helemaal mee oneens, maar niet op deze manier!!!!! Geen 3 departementen waarin iedereen in de annoniemiteit terugzakt, maar zinvolle eenheden die op 1 locatie samen te brengen zijn (met 1 secretariaat en 1 studiecoordinaat) en waar de opleidingen inhoudelijk iets met elkaar te maken hebben, zodat er ook vruchtbare samenwerking kán plaatsvinden en de medewerkers zich betrokken kunnen voelen. Een graduate school die zich met onderzoek bezighoudt, prima. Laat het MA onderwijs waar het zit: bij de opleidingen. Maar een extra bestuurslaag in de vorm van een undergraduate school lijkt me tamelijk zinloos. Kies desnoods voor een gremium waar de opleidingsvoorzitters of onderwijsinstituutsvoorzitters samen de undergraduate school vormen. 

----------------------------

Naam: Yves D'hulst
Reactie: Elke organisatievorm heeft z'n voor en z'n tegen. In de spiegel die het Faculteitsbestuur ons voorhoudt worden spijtig genoeg enkel de nadelen van de huidige structuur in kaart gebracht, waarbij het nog maar de vraag is of deze allemaal aan de structuur moeten worden toegeschreven. Of de voordelen van de huidige structuur behouden blijven blijft onduidelijk.

Ook wordt gesteld dat een nieuwe structuur een oplossing biedt voor drie pijnpunten. Dit begrijp ik niet: met de instelling van departementen creëer je drie subfaculteiten en samen met het geld, het personeel en de expertise, is de kans groot dat je een stuk van de problemen die het Faculteitsbestuur ervaart, naar de departementen verplaatst. Maar hoe worden ze opgelost?

Daarmee kom je op het principiëlere punt: in elke organisatievorm werkt ieder onderdeel naar een bepaald doel: de opleidingen streven naar steeds beter onderwijs, de onderzoeksinstituten naar steeds beter onderzoek. Maar wat is de doelstelling van de personele departementen: meer personeel? minder personeel?

Betere communicatie en meer samenwerking zijn absoluut nastrevenswaardig. Maar het lijkt me nog belangrijker te kijken naar hoe het zit met de primaire arbeidsprocessen: wat is in onze organsiatievorm noodzakelijk om het onderwijs verder te verbeteren, de instroom aan te trekken, de rendementen omhoog te halen? Hoe kan de organisatie het beste ingericht worden om meer promoties te realiseren, meer tweede en derde geldstroom aan te trekken, meer onderzoekstijd te garanderen? Vanuit goede randvoorwaarden komen de betere communicatie en de samenwerking van zelf.

In (deel twee van) Onderweg naar morgen en ook in de discussietekst in dit forum wordt het organisatiebeginsel centraal gesteld en de sleutelwoorden zijn verantwoordelijkheid, vertegenwoordigers, personele inzet, overleg en gremia.

----------------------------

Naam: Cees de Voogd
Reactie: Voor het goed functioneren van een organisatie is essentieel:

  1. Dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. De structuur dient als 'simpel en eenvoudig' uit te leggen zijn.
  2. De gekozen structuur moet door de grote meerderheid van de deelnemers worden gedragen.

Ik denk dat, algemeen gesproken, momenteel aan die vereisten wordt voldaan. Ik betwijfel of dat geldt voor de voorgestelde structuur. Ik vermoed dat de huidige structuur een 'span of control' probleem heeft aan de top. Maar zijn daarvoor geen andere oplossingen denkbaar dan de voorgestelde? 

                                    
 
   
vorige pagina top pagina