Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/05 > Onderwijs

Stijgende cijfers op de Open Dag voor aanstaande bachelorstudenten

Door Jesca Zweijtzer

Het lastige van studenten werven is dat de resultaten in het algemeen niet evenredig zijn aan de inspanningen die je ervoor levert. Het is nu eenmaal niet zo dat logischerwijze zich meer studenten aanmelden als je meer, of grotere, of betere voorlichtingsdagen organiseert en meer, of grotere, of betere advertenties publiceert. Positief geformuleerd: gebleken is dat studentenaantallen ook kunnen groeien zonder extra inspanningen. De vooraanmeldingscijfers zijn niet hetzelfde als de lamp die gaat branden als je de wervingsstekker in het stopcontact steekt dat uit aanstaande studenten bestaat, om maar een huis-tuin-en-keuken-metafoor te gebruiken. Er zijn veel meer factoren van invloed op het succes. De afstand tussen Leiden en het huis van de aanstaande student bijvoorbeeld, zoals veel naar voren komt in de enquêtes die onder de doelgroep wordt gehouden. Of het feit dat de studiekiezer Leiden wel of geen leuke stad vindt. Maar de berichten in de media spelen ook mee, en het imago van de universiteit. Zaken die niet allemaal even gemakkelijk te beïnvloeden zijn, in ieder geval niet van het ene op het andere moment. Gelukkig blijkt de manier waarop de vwo-scholier tijdens voorlichtingsdagen op de faculteit en door de opleiding wordt ontvangen toch ook een bijdrage te leveren aan het beeld dat hij of zij van ons heeft. Dat is iets waar we wel relatief eenvoudig en op korte termijn invloed op hebben. En als je dan na een Open Dag de ingeleverde enquêteformulieren bekijkt en opmerkingen leest als: "Wat een enthousiaste mensen!", "Iedereen is bereid je vragen te beantwoorden", of iets basaler: "Goed georganiseerd" en "Lekkere (gratis!) broodjes!", dan word je daar vanzelf vrolijk van.

De vooraanmeldingscijfers dalen over de hele linie, op een aantal uitzonderingen na, en het marktaandeel daalt mee. Er is al eens gezegd dat de vroege vooraanmeldingen geen goede indicatie zijn voor de daadwerkelijk te realiseren inschrijvingen (zie Vooraanmeldingen 2004 door Frans Rammeloo in Forum november 2004), maar we kunnen het ons natuurlijk niet veroorloven een afwachtende houding aan te nemen. Misschien hebben we dat iets te lang wél gedaan, maar er gebeurt nu wel vanalles. Een van die dingen is een professioneel aangepakt imago-onderzoek, dat op dit moment op centraal niveau wordt uitgevoerd, en daar zal deze zomer nog een nieuwe wervingscampagne uit voortkomen.

Wat ons dat gaat opleveren, moeten we uiteraard nog even afwachten. Maar ik kan u naar aanleiding van onze afgelopen Open Dag, op zaterdag 23 april, al wel een paar harde cijfers geven. En als de tendens in de bezoekersaantallen iets zouden zeggen over de tendens in de inschrijvingscijfers (wat op dit moment nog maar een zeer hypothetische aanname is), dan ziet het er voor de faculteit Letteren in zijn geheel goed uit. Aanvankelijk zagen we het somber in op grond van de vooraanmeldingen voor de Open Dag: voorheen kwam zo'n zestig procent van de aangemelden daadwerkelijk op bezoek, en het zag ernaar uit dat we het laagst gemeten totaal nog niet zouden halen. Maar pal voor de bewuste zaterdag bleek dat de (online) formulieren pas veel later binnen waren gekomen dan voorgaande jaren, en aan het eind van de dag telden we dat we net zoveel bezoekers als aanmeldingen hadden gehad! (Dat zijn meestal niet dezelfde: sommige mensen komen spontaan, andere blijven spontaan weg. En een niet gering deel van de bezoekers bestaat uit ouders/begeleiders, die zich van tevoren niet afzonderlijk aanmelden. Maar we meten de aantallen bezoekers wel altijd op dezelfde manier.) Bovendien was er weer een stijgende lijn waar te nemen. Beter gezegd: het begin van een stijgende lijn, laat ik voorzichtig optimistisch zijn. November is gewoonlijk beter bezocht dan april, maar we hadden met 480 mensen niet alleen meer bezoekers dan vorig jaar april (400), maar ook evenveel als afgelopen november (480). De aantallen per opleiding waren ten opzichte van november waren wel iets anders verdeeld. Zo hadden bijvoorbeeld geschiedenis, Nederlands en Slavistiek/Ruslandkunde minder, en kunstgeschiedenis TCLA meer mensen voor te lichten. Het aantal ingeleverde enquêtes was in totaal wel een stuk minder dan de afgelopen twee Open Dagen, wat mogelijk te maken had met het feit dat we dit keer de scholieren met twee A4-tjes hebben overvraagd. Maar afgezien van een aantal kritische opmerkingen na en één opmerking over de negatieve publiciteit, werd er veel positiefs gemeld, zoals "Leiden heeft een goede reputatie op het gebied van letterenstudies", "er zijn heel veel mogelijkheden/ veel bijvakken" en "ik heb een betere indruk gekregen door de voorlichting".

Bij sommige lampen duurt het, na het omzetten van de schakelaar, nog een paar seconden voordat ze op volle sterkte branden. Zolang we ervoor zorgen dat de accu werkt en na verloop van tijd eens vervangen wordt, en het lampje zelf en de elektronica in orde zijn, is het als het goed is een kwestie van nog een beetje geduld. En daarnaast vooral enthousiast vragen blijven beantwoorden!

                                    
 
   
vorige pagina top pagina