Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/06 > Onderwijs

Onderwijs

A la carte-cursisten: lust of last?

De Faculteit der Letteren heeft opleidingen en cursussen op het gebied van taal en cultuur, literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, theater en film, uit alle werelddelen. Zo'n 200 colleges kunnen ook door A la carte-cursisten worden gevolgd. De naam zegt het al: de A la carte-cursist krijgt een speciaal samengesteld 'menu' voorgelegd, een selectie uit het totale aanbod . Uit een enquête onder de cursisten is gebleken dat zij deze keuze en het niveau van het onderwijs zeer waarderen. Maar  hoe zit het met de docenten? Ervaren zij de aanwezigheid van A la carters als een lust of als een last? Afgelopen semester enquêteerde het Studiepunt Letteren 75 letteren docenten, die A la carte-onderwijs verzorgen. 23 van hen, ruim 30%, heeft gereageerd. Hieronder volgen hun bevindingen.

door Laura Herrero, coördinator A la carte-onderwijs

Ludo Jongen (Nederlandse taal en cultuur): 'Ik hou van openheid in mijn colleges'

"Last van aanschuif-studenten? Nee hoor, eigenlijk helemaal niet! De meeste A la carte- en contractstudenten in de colleges hebben nu eenmaal meer levenservaring en algemene kennis dan de reguliere studenten. Dat levert vaak kritische of indringende vragen op die leiden tot een goede discussie. En daar hou ik wel van, openheid in de collegezaal. De aansluiting is ook geen probleem. De meeste mensen die besluiten om op de universiteit A la carte-vakken te gaan volgen, hebben meestal in het verleden al een universitaire studie afgerond (..)."

(Uit: Leven, jaargang 2, no 2, lente 2006, p. 44).

Geen bezwaar, maar met mate

Van de reagerende docenten heeft bijna 90% geen bezwaar tegen de aanwezigheid van A la carte-cursisten bij hun colleges. Ruim 10% verbindt er wel een voorwaarde aan: met mate en niet bij werkcolleges.

Een aantal docenten noemt expliciet hun positieve invloed: A la carte-cursisten vervullen een voorbeeldfunctie voor reguliere studenten, hun betrokkenheid en participatie werkt stimulerend. Ze zijn erg gemotiveerd en serieus en beschikken vaak over meer intellectuele bagage dan reguliere studenten. Vooral dit laatste punt sluit aan bij de bevindingen uit een eerdere enquête onder A la carte-cursisten. Hieruit bleek dat ruim 90% van de respondenten een opleiding voor hoger onderwijs heeft genoten, daarvan heeft 64% een universitaire opleiding gevolgd.

Circa de helft van de docenten vermeldt dat ze minder dan 10% aan niet-reguliere studenten in hun collegezaal hebben zitten, de andere helft geeft aan tussen de 10 en 50%. De meerderheid van de docenten vindt 50% aan niet-reguliere studenten echt het maximum. Maar dat maximum is veelal nog niet bereikt: ongeveer 75% van de docenten wil graag méér A la carte-studenten.

A la carte-cursisten worden herkend door driekwart van de docenten. Ze onderscheiden zich door hun naam op de presentielijst, maar ook door het soort - soms niet-relevante - vragen die ze stellen. Toch beschouwt een zelfde percentage de bijdrage van deze toehoorders als positief. Een kleine minderheid (8%), wil juist niet dat A la carte-studenten een bijdrage leveren, omdat ze immers toehoorders zijn..

A la carte-cursisten tijdens college

Kleine moeite, aan te bevelen

Een kleine minderheid (8%) van de respondenten vindt het belastend om de certificaten, die de A la carte-cursisten na afloop ontvangen, te tekenen en uit te reiken. Bijna 90% vindt hett een kleine moeite. Enkele docenten merken hierbij op het correcter te vinden om de certificaten te laten opsturen in plaats van tijdens het laatste college uit te delen.
Sinds het afgelopen semester hebben A la carte-cursisten de mogelijkheid om op het inschrijfformulier aan te geven of ze wel of geen certificaat willen (voorheen kregen alle cursisten het automatisch). Dit nieuwe systeem vinden de meeste docenten geen succes. Zij zien liever dat iedereen een certificaat krijgt; omdat ze nu het gevoel hebben dat bij het uitdelen van de certificaten mensen worden gepasseerd.

Ruim de helft van de respondenten wil hun collega's aanraden hun colleges als aanschuifonderwijs aan te bieden. Daarvoor geven ze als redenen dat het docenten 'dwingt'om interessante colleges te geven en dat de aanwezigheid van A la carters stimulerend werkt. Overigens vindt een derde dat het van het onderwerp afhangt of een college als A la carte-onderwijs is aan te raden. Ook kan de aanwezigheid van A la carte-cursisten soms vertragend werken.

Aanbevelingen en suggesties

De deelnemende docenten gaven ook een aantal suggesties voor aanpassing/verbetering van het A la carte-onderwijs, onder andere:

 • Meer werven en reclame maken.
 • Docenten moeten A la carters beter aansturen als ze lastige of niet-relevante vragen stellen die een college ophouden (studenten staan vaak negatief tegenover A la carters).
 • Liever aparte cursussen aanbieden dan laten aanschuiven bij regulier onderwijs.
 • Apparatuur moet in orde zijn, A la carters storen zich er enorm aan als iets niet werkt.
 • A la carte-onderwijs zou gratis moeten zijn.
 • Meer aanmoedigen om te participeren (dus niet alleen toehoorderschap).
 • Niet teveel A la carters bij de hoorcolleges omdat ze dan de reguliere studenten gaan overheersen.
 • Voor het beter promoten van het A la carte-onderwijs heeft men de volgende suggesties gedaan:
 • Promotie via disputen
 • Advertenties liever plaatsen in tijdschriften (vooral over Archeologie en Geschiedenis) dan op internet omdat de doelgroep hier weinig bekend mee is.
 • A la carters uitnodigen naar de Open Dagen te komen en de demonstratiecolleges bij te wonen.
 • Gidsen sturen naar Rotary Clubs en Volksuniversiteiten. Docenten worden door hen vaak benaderd.

Het Studiepunt Letteren probeert deze adviezen en suggesties uit te werken voor het volgend studiejaar. Meer suggesties en reacties zijn uiteraard welkom!

                                    
 
   
vorige pagina top pagina