Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Archief
   

Archief > Forum 3/06 > Onderwijs

Onderwijs

Terugblik op de voorlichtingsactiviteiten van 2005-2006
Bachelorvoorlichting gaat top, mastervoorlichting is nog steeds wennen

We hebben een goed voorlichtingsjaar achter de rug. Hoewel nog niet helemaal ten einde (de deeltijdvoorlichting en Last Minute Leiden staan nog op het programma), kunnen we zeggen dat over het geheel genomen een groeiend aantal aanstaande bachelorstudenten belangstelling hebben getoond voor onze opleidingen. Gelukkig zien we dat ook terug in de vooraanmeldingen, die er voor de meeste opleidingen echt minder somber uitzien dan vorig jaar, zeker ook dankzij ieders inspanningen. De opkomst bij de beide masterdagen viel wel tegen. Het is duidelijk dat we in deze de juiste voorlichtingsmodus nog moeten zien te vinden.

door Gerdine Kuggeleijn-De Rooij en Jesca Zweijtzer (Communicatie)

Hieronder een korte terugblik op de dagen die geweest zijn. Dagen die nog moeten komen, in het voorlichtingsseizoen 2006-2007, vindt u in een concept-overzicht in LETwijzer .

 Studiefestival 29 oktober en 11 maart

Het Studiefestival kan met al zijn activiteiten en kleurrijke uitstraling met recht een circus genoemd worden. In de Pieterskerk is het epicentrum, waar als een belangrijk onderdeel van het programma studiecoördinatoren en studenten vragen beantwoorden van scholieren én hun ouders. Ook de PraktijkStudies en het Loopbaancentrum geven daar acte de présence. Beide festivals in oktober en maart zijn goed bezocht door totaal zo'n 2400 bezoekers. Doel van dit evenement is dat de scholier zich juist nog breed kan oriënteren, tussen studies onderling en op een keuze voor Leiden. Veel gerichte vragen volgen op de Open Dag of een meeloopdag bij de opleiding. Bezoekers kiezen steeds meer voor het uitgebreide workshopprogramma. Hierin doen zeker de meer algemene workshops over Letteren het goed. Scholieren krijgen hier een indruk van wat het is om een letterenstudie te doen en vooroordelen worden weerlegd. Ook is er telkens een aantal opleidingen en vakgebieden dat zich via workshops extra profileert.

Voorlichting over TCLA in de Pieterskerk (Studiefestival)

Ondanks dat met name de kleinere opleidingen niet altijd de bezoekers van zich af hoeven te slaan is het goed dat we ons in de volle breedte en enthousiast laten zien. Het letterengeel springt er goed uit (al hopen ook wij op een alternatief voor de gele truien) en de plek bij de ingang van de kerk komt de aanloop zeker ten goede.

Letteren had in oktober totaal 659 workshopbezoekers, en het best bezocht werd 'Een taalstudie, wat is dat'. In maart trokken we totaal 652 workshopbezoekers en werd de workshop over Loopbaanperspectieven het best bezocht.

Scholieren bestuderen het aanbod van workshops op het Studiefestival

 Open Dagen 21 november en 22 april

De twee Open Dagen trokken een record aantal bezoekers binnen de muren van onze faculteit, waarbij die van november (altijd drukker dan april) de kroon spande met zo'n 700 mensen. Ruim 500 van hen waren studiekiezers, de rest begeleidende familieleden of vrienden. Ieder was in de gelegenheid om een studievoorlichting plus kort proefcollege te bezoeken van maximaal drie opleidingen en daarmee iets meer 'de diepte in' te gaan. Niet alleen Chinees en Japans zitten in de lift, de opleidingen literatuurwetenschap en taalwetenschap hebben het ook goed gedaan, Engels is weer meer populair, en zelfs onder de allerkleinste opleidingen zijn topscores behaald.

Daarnaast boden we uiteraard ook een aantal algemene voorlichtingen, waarbij de PraktijkStudies en de (nieuwe) bijvakvoorlichting onder de titel 'Kies je eigen weg binnen de letteren' de meeste belangstelling trokken.

 Proefstuderen 16 februari

Scholieren komen voor het 'Proefstuderen', georganiseerd in het kader van het aansluitingsprogramma vwo-wo, een middag naar Leiden om een college (en voorlichting) te volgen waarvoor ze van tevoren huiswerk hebben moeten maken. Ze konden uit drie programma's kiezen die exemplarisch zijn voor aspecten van een letterenstudie: taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Met in totaal zo'n 70 scholieren zaten alledrie de programma's (bijna) vol, dus het was zeker een succes te noemen.

 Masterdagen 4 november en 3 maart

Met respectievelijk 50 en 85 bezoekers (waarvan naar schatting driekwart eigen studenten) voor de 38 masteropleidingen zijn de masterdagen tot nu toe vrij teleurstellend geweest. Niet alleen voor Letteren, maar voor de hele universiteit. Aan het mediaoffensief heeft het niet gelegen, de data zijn op alle denkbare manieren gecommuniceerd naar eigen studenten en studenten van andere universiteiten. Het leeft nog steeds niet, de voorlichtingsformule is niet goed, of de studenten zijn via andere kanalen op andere momenten al voldoende geïnformeerd (wij hopen dat laatste). Door enquêtes en studentenpanels proberen we via de centrale afdeling Communicatie te achterhalen hoe we de 'masterkiezers' het best kunnen bedienen en de voorlichting zal daarop steeds worden aangepast.

Verder:

 • Anders studeren
  Voor deeltijdvoorlichting en voorlichting over A la carte-studeren hebben studiecoördinatoren en collega's van het Studiepunt in januari een avond belangstellenden ontvangen. De volgende 'Anders Studeren' vindt plaats op 12 juni.
 • Studereninleiden.nl
  De voorlichtingswebsite voor aanstaande bachelorstudenten is weer opgenomen in de universitaire site Studereninleiden.nl, met een nieuw uiterlijk, vlot geschreven, overzichtelijk, en met veel extra wetenswaardigheden voor wie naar de dieper gelegen niveaus wil doorklikken.
 • Mastersinleiden.nl
  De voorlichtingswebsite voor aanstaande masterstudenten Mastersinleiden.nl wordt op dit moment naar een nieuw systeem overgezet en geherstructureerd.
 • Taalkunde Olympiade
  Op de Taalkunde Olympiade van 11 februari ontvingen we 73 scholieren en enkele dappere docenten die zich vastbeten in pittige taalkundige puzzels. Zie verder het verslag op de Olympiade-site.  

En zo zijn er nog talrijke andere activiteiten waar onze afdeling Communicatie niet, of slechts zijdelings bij betrokken is, maar waar docenten en studiecoördinatoren zich voor inzetten, zoals meeloopdagen en gastlessen, en hebben we de productie van het voorlichtingsdrukwerk hier buiten beschouwing gelaten.

 

De pagina 'Voorlichting' in de LETwijzer  biedt u toegang tot meer gedetailleerde informatie over wat er op dit gebied gebeurt.

                                    
 
   
vorige pagina top pagina